Staicele - Reportāžas - Sadziedāšanās koncerts Staicelē

19.03.2011.
Draugus vieno dziesma!

Staiceles vokālais ansamblis „Dziesmu draugi” 19. martā uz sadziedāšanās koncertu Staiceles kultūras namā bija aicinājuši draugus no Limbažiem, Suntažiem, Rīgas, Burtniekiem un Ozolmuižas.


Koncerts iesākās ar J.Petera un R.Paula „Sanāciet, sadziediet!”, kuru izpildīja ansambļu kopkoris.


Pirmie savu sniegumu viesu un klausītāju vērtējumam nodeva mājinieki. Ansambļa vadītāja Dzidra Roce dzejas vārdiem sveica klātesošos ar ierašanos.


Ansambļa „Dziesmotā senatne” draudzība ar Staiceles „Dziesmu draugiem” ilgst jau gadiem. Staicelē viņi viesojās jau astoto reizi. Burtniecieši klausītājiem veltīja dziesmu ar K. Skujenieka vārdiem „Balta puķe” un V. Kaminska „Lai dziedam!”.


Suntažu kultūras nama vokālais ansamblis izdziedāja V. Pūces un A. Neibarta „Notiksies, kam jānotiek” un pavasarīgo V. Pūces un P. Brūvera „Pavasara Zumm”. Suntažnieki līdzi bija atveduši pavasarīgos ziedus un pūpolu pušķus, kurus dāvāja draugiem un klausītājiem.
VEF Kultūras pils vīru vokālais ansamblis savā repertuārā iekļāvuši ap 200 dziesmām. Vadītāja V. Salaka vadībā Staiceles klausītājiem vīri veltīja latviešu tautasdziesmu „Dievs dod mūsu māsiņai” un „Kučieru polku”. Haralda Puriņa pavadījumā viņu emocionālā uzstāšanās izskanēja ar dziesmu „Latvju tautas dvēselīte”.


Iepriecināja Ozolmuižas deju kolektīva „Ozoli” dažādie deju raksti un azartiskā uzstāšanās.


Limbažu vokālā ansambļa „Dziļezers” šarms un vīrišķīgais dziedājums neatstāja vienaldzīgu nevienu klausītāju.


Skanīgais sadziedāšanās koncerts izskanēja ar „Mazo kaiju” un „Šeit, kur Latvija”, kuras laikā klausītāji cēlās kājās un dziedāja līdzi.

   Bilžu albums >>>

Liānas Lilenblates-Sipko teksts un foto