Staicele - Reportāžas - Vidusskola - VIP konkurss

18.03.2011.
Staiceles skolēni – prāta un veiksmes spēlē

Katru gadu, pirms skolēni dodas pavasara brīvdienās, Staiceles vidusskolā notiek konkurss, kurā var pārbaudīt mācībās uzkrātās zināšanas, apliecināt erudīciju vai vienkārši ļauties veiksmei. Iepriekšējos gados ļoti jauki bijuši intelektam veltītie konkursi: Zini vai mini! un Lampu drudzis.

Ceturtdien, 17. martā, skolēnu un vecāku erudītu komandas pulcējās, lai, sekojot TV šovu labākajiem paraugiem, piedalītos konkursā VIP – Veiksme. Intuīcija. Prāts. Šogad konkurss tika organizēts Staiceles kultūras namā, lai izmantotu tajā esošo veiksmes ratu un citas tehniskās ierīces: projektoru, ekrānu, mikrofonus, mūzikas iekārtu. Tāpēc īpašs paldies kultūras nama direktoram Daināram Konrādam, kas mūs laipni uzņēma, bija sagatavojis kultūras nama zāli un darbināja iepriekšminēto mašinēriju, lai konkursa dalībniekiem un skatītājiem pasākums būtu saistošs un interesants.

Jautājumu sagatavošanā iesaistījās mācību priekšmetu skolotāji, visu apkopoja un prezentācijas formā sagatavoja direktora vietniece ārpusstundu darbā Linda Abendrote. Mājturības un tehnoloģiju skolotājas Lauras Priekules vadībā tika izgatavoti sacensību rekvizīti. Nopietnajā žūrijas darbā iesaistījās skolas direktors Juris Krastiņš, latviešu valodas un literatūras skolotāja Lana Berga, 12. klases audzēkne Laila Krastiņa, bet atraktīvi konkursu vadīja Kaspars Ribaks un Edgars Tenisons (12. klase).

Lai veicinātu sadarbības prasmes, četrās komandās tika iekļauti skolēni no katras klases, kopā 9 dalībnieki. Aicinājām piedalīties arī vecākus. Paldies 5. komandai – Aigai Baslikai, Antrai Bērziņai un Rasmai Taulavičus – visdrosmīgākajiem vecākiem, kas atnāca, piedalījās un uzvarēja!

Paldies konkursa sponsoriem – skolēnu vecākiem Jānim Sedleniekam un Aivaram Lacbergam! Ar diskotēku pēc pasākuma noslēdzām garo ziemas mācību periodu, jo 21. martā sākās skolēnu pavasara brīvdienas un astronomiskais pavasaris!


Brīdis pirms konkursa.


Konkursā piedalījās arī vecāku komanda.


Melnā komanda.


Dzeltenā komanda.


Zaļā komanda un


Oranžā komanda.


Ripu iegriež 7. klases skolniece Kaiva Apiņa un ...


... un 8. klases skolniece Annija Līsmane.


Droši un atraktīvi konkursu vadīja 12. klases audzēkņi Kaspars Ribaks un Edgars Tenisons.


Konkursantu atbildēs ieklausījās un vērtēja žūrija: skolas direktors Juris Krastiņš, skolotāja Lana Berga un 12. klases audzēkne Laila Krastiņa.

Žūrija un konkursa vadītāji pēc balvu pasniegšanas.

Teksts un foto – A. Grāvere, direktora vietniece