Staicele - Reportāžas - Latvijas Futbola federācijas mācību un treniņu centrs Staicele

15.03.2011.
Staicelē viesojas Latvijas Futbola federācijas vadība

15. martā Staicelē, Latvijas Futbola federācijas mācību un treniņu centrā, viesojās Latvijas Futbola federācijas (LFF) vadība un LFF Attīstības daļas pārstāvji. Šeit notika federācijas un Vidzemes reģiona futbola klubu, kolektīvu un organizāciju sanāksme. Tās mērķis bija pārrunāt problēmas, uzklausīt reģiona kopējo viedokli par aktuālajiem jautājumiem futbolā un kopīgi meklēt risinājumus.



Sanāksmē piedalījās LFF prezidents Guntis Indriksons, LFF ģenerālsekretārs Jānis Mežeckis, LFF attīstības daļas vadītājs Dainis Gudermanis, LFF organizatoriskās daļas vadītājs Vladimirs Žuks, LFF administrācijas vadītājs Edgars Pukinsks.

Sanāksmē pārrunāja jautājumus, kas saistīti ar futbola laukumu celtniecību, reģiona darbības uzlabošanu, futbola tiesnešu organizatorisko darbu, skolu un masu futbola plānotajiem pasākumiem šajā gadā.


Guntis Indriksons: „Mūsu kopējais mērķis ir konkurētspējīgu audzēkņu gatavošana Latvijas izlasei. Šo mērķi ir iespējams sasniegt, ja ir vieta, kur trenēties un aktīvs sporta entuziasts, kas šo vietu attīsta. Tādēļ gribu vēlreiz un vēlreiz teikt paldies Jānim Bakmanim par to, ka šāds centrs Staicelē darbojas. Uzskatu, ka attīstība notiek tur, kur ir personības un aktīvi cilvēki. Staicele Latvijas futbolam ir vajadzīga kā neviena cita vieta. Mums jāpanāk, ka šeit tiek radīti visi apstākļi, lai spēlētāji viskvalificētāko treneru vadībā visu gadu varētu šo bāzi izmantot savu prasmju attīstībai.”

    
Jānis Bakmanis: „ Staicelē Latvijas Futbola federācija ir ieguldījusi milzīgu darbu un enerģiju, radījusi fantastisku atpazīstamību un investējusi finanses. Aicinu vidzemniekiem un pārējiem futbola cienītājiem nebūt lokālpatriotiem, bet šo bāzi izmantot, šeit trenēties un augt. Šeit piedāvā iegūt vidējo izglītību, ēdināšanu, izmitināšanu un treniņu vietu par velti. Uzskatu, ka viss notiek vienā mērķtiecīgā vietā un šī vieta šobrīd ir Staicele. Nav būtiski kur tu atrodies, bet svarīgs ir tieši notikums.”


Dainis Gudermanis: „Pirms desmit gadiem Latvijas Futbola federācija sāka Staicelē rīkot dažādus pasākumus. Toreiz laukumi bija mazi, infrastruktūra nebija sakārtota, tikko bija uzcelts internāts, tāpēc lielus pasākumus šeit nevarējām sarīkot. Tagad tas ir iespējams. Staiceles mācību un treniņu centram ir divi uzdevumi – tas sniedz pakalpojumu, organizējot pasākumus, un trenējas futbolisti, kuri grib kļūt par izciliem futbola spēles meistariem. Staicelē ir viss nepieciešamais – lieliski laukumi, palīgierīces un vide. Te veidojas centrs, kurā tiek ieguldīts vislabākais, kas Latvijas futbolā šobrīd ir. Uzlabojot sadzīves apstākļus, nākotnē ceram uz to, ka Staicelē ieradīsies spēlētāji, kuri šeit izaugs par izciliem meistariem. Šajā vasarā Staicelē gaidāmi desmit lieli pasākumi. Katrā piedalīsies ne mazāk kā 200 bērnu un jauniešu.”









teksts un foto - Liāna Lilenblate-Sipko,
Alojas novada preses sekretāre