Staicele - Reportāžas - Vidusskola - Bērnudārzs

23.02.2011.
Dāvana mazajiem staiceliešiem!

Šis stāsts būs par Staiceles vidusskolas 7. klasi, kura nolēma sagādāt dāvanu pirmsskolas bērniem. Projektu nedēļas laikā viņi ļoti čakli strādāja - zīmēja bērnudārza sporta zālē uz sienas dekorācijas, pieskrūvēja Zviedru jeb vingrošanas sienu, pie radiatoriem izveidoja aizsargjoslu, lai mazie sportistiņi varētu droši skriet un rotaļāties.


Tagad zālē iepeldējis Zilais sapņu valis, kurš jauki uzsmaida katram ienācējam, izšļācot ūdens strūkliņas. Bagātību salā zem palmas sportisks Zaķītis spēlē bumbu, bet uz sienām priekštelpā saziedējušas viskrāsainākās puķes. Arī logus rotā baltās papīra tulpes, dzidrais zvaniņš un dažādi pļavu ziedi, radot pavasarīgu noskaņu.

Savu veikumu 7. klases audzēkņi nolēma bērniem pasniegt skaisti iesaiņotu kā dāvanu. Viņi izveidoja un rūpīgi izkrāsoja dažādus karodziņus, krāšņās kreppapīra saulītes starus iekāra zāles griestos, bet balonus sirsniņu formā piestiprināja pie zviedru sienas un tāfeles. Skaistā sporta zāle bija tikai daļa no dāvanas, vajadzēja strādāt arī pie otrās – organizēt un vadīt Sporta dienu mazajiem pirmsskolēniem. 7. klasei tādas pieredzes nebija, tāpēc divas nedēļas pirms sacensībām kopā ar audzinātāju un sporta skolotāju Ingu Konrādi tika plānoti uzdevumi, gatavotas emblēmas, zīmēta afiša. Pašu rokām skolēni gatavoja dekoratīvas kastes bumbiņu mešanai, kuras varēs izmantot arī turpmākajām sporta nodarbībām.

23. februārī pirms sporta dienas jaunie sacensību organizatori un tiesneši rūpīgi visu sakārtoja un pārrunāja neskaidros jautājumus. Sportiskās aktivitātes varēja sākties!

Liels bija bērnu pārsteigums, ienākot sporta zālē un ieraugot to pasakainu! Bērni sākumā jutās nedroši, bet jautrās rotaļās un stafetēs visi atraisījās un sadraudzējās. Mazie ar īpašas kartes palīdzību meklēja sagatavotās dāvanas: 3 un 4-gadīgās grupiņas bērni meklēja Zilo sapņu vali, 5 un 6-gadīgie – Bagātību salu..


Sportistiem mācījām precīzi mest dažāda lieluma un svara bumbiņas, mantiņas un riņķīšus; precīzi ripināt bumbu, lai tā apgāztu pēc iespējas vairāk ķegļus; ātri skriet, lekt un meklēt. Vecākajiem bērniem uzdevumos bija jāpielieto arī skaitīšanas prasme.


Bērni visu pildīja lieliski, tādēļ sporta dienas noslēgumā tika pie gardām balvām.

Kad pirmsskolas sportisti devās uz savām grupiņām, lielajiem tiesnešiem kļuva skumji – tik emocionāli spēcīgs bija kopīgi pavadītais laiks. Projektu nedēļas abas dienas un sporta dienu piepildījām ar mīļumu un padarījām tās interesantas! Sapratām, ka laimei nevajag daudz – vien redzēt priekā mirdzam mazu bērnu actiņas! Paldies manai 7. klasei!

Inga Konrāde,
sporta skolotāja un 7. klases audzinātāja