Staicele - Atvadu vārdi Ieviņai un dēliņam...

14.12.2010.
Atvadu vārdi Ieviņai un dēliņam...

Skumjās atvadāmies no mūsu kolēģes Ievas un viņas mazā dēliņa Valta

Kad vakaram tavam neaust vairs rīts,
Kad mūžības gājiens tev iezvanīts,
Tad dvēsele brīva mūžībā iet,
Kur saule nekad vairs nenoriet.

Mēs klusi paliekam šai krastā,
Vēji šalkos un mierinās mūs,
Bet tava vieta, kas bija šai dzīvē,
Vienmēr mūsu atmiņās būs.

Šai brīdī nevaram atrast vārdus, tie paliek mūsos klusē un lūpas tos negrib izrunāt- Ievas un Valtiņa vairs nav mūsu vidū.

Mums pietrūks cilvēka, kurš veica savu darbu ar vislielāko atdevi un darba mīlestību. No Ievas staroja labestība un sirds siltums un vēlme uzmundrināt brīžos, kad kāds pie viņas griezās pēc padoma.

Viņa ticēja labajam, un cerēja , ka ļaunums aizies viņai garām, bet……

Paliek jautājums - kāpēc tam bija jānotiek?

Mums vienmēr raugoties debesīs liksies, ka uz kādas mākoņu maliņas mums smaida Ieviņa un Valtiņš.

Lai Jums abiem dvēselītes iegūst mieru un Jums mūžības ceļā līdzi aiziet mūsu mīlestība un pateicība.

Staiceles pilsētas pārvalde