Staicele - Reportāžas - Vidusskola - 2010.g. decembrī

06.12.2010.
Daži fotomirkļi Staiceles vidusskolā decembrī

No decembra sākuma skolas vestibilu rotā Adventes vainags,


kuru izveidoja vecāko klašu skolnieces skolotājas Lauras Priekules vadībā,

bet sākumskolas klašu telpas tiek noformētas ar pašu darinātiem griestu rotājumiem, svecīšu gaismeklīšiem (audzinātājas Dace Priekule, Glorija Vizule).


Griestu rotājumi 3.klasē.


3.klases lukturīši.


Tā svētkiem gatavojas 4. klase


1.klase: „Ja rūķi nenāk pie mums, mēs ejam pie viņiem!”


2.klases griestu rotājumu eglītes.

Staiceles vidusskolas 2.klases skolēni (audzinātāja Inga Neimane) pārtapuši par rūķiem, kuru dzīvi nu vada neredzamais rūķis Krikums.


Rūķu zeķē viņš ir ielicis pārsteigumu – uzdevumus, darbiņus, kārumus - katrai dienai.

Lūk, daži mirkļi no 2. klases rūķīšu darbiem:


Kalvis Eglītis atver Adventes kalendāra lodziņu, kas atklāj kādu pārsteigumu nākošajam gadam.


Rūķi veic kādu no Krikuma uzdevumiem.


Jāpaskatās, vai Krikums kādu uzdevumu nav publicējis Alojas Novada Vēstīs?

Lai palīdzētu bargajā ziemā izdzīvot putniņiem, Staiceles vidusskolas skolēni apņēmušies izgatavot putnu barotavas. Izrādās, ka 2. klases rūķi ir čaklākie.


Mārcis Rumba bija pirmais, kas izgatavoja putnu barotavu, tā svinīgi tika novietota pie klases loga, ...


... varena barotava izdevusies Aleksim Strautam kopā ar tēti,...


... bet Beātei Sedleniecei jau gatavs būrītis pavasara putniem!


Arī 3.klases audzēknim Mārtiņam Ristamecam ir ar ko lepoties – viņa oriģinālā putnu barotava izskatās kā pils!

Paldies audzēkņiem un viņu palīgiem! Tā kā ziema vēl tikai priekšā, putnu barotavu gatavošana turpinās! Aicinājums visiem – barosim putnus!

Ar dabu, tās problēmām bija saistīts arī ceļojošās izstādes saturs, veltīts Bioloģiskās daudzveidības 10-gadei – Bioloģiskā daudzveidība tā ir dzīve, bioloģiskā daudzveidība tā ir mūsu dzīve. Decembra sākumā tā tika izvietota mūsu skolā. Esam UNESCO asociētā skola, tādēļ ar UNESCO Latvijas Nacionālās komitejas atbalstu arī pie mums atceļoja 18 plakāti, kurus centāmies (teksti bija angļu un franču valodās) izprast.


9.b klases skolēni angļu valodas skolotājas Vizmas Lūses vadībā izmantoja iespēju papildināt ar dabas aizsardzību saistīto angļu valodas vārdu krājumu.

11. klases audzēkņi ģeogrāfijas stundās bija apguvuši tēmu par starptautiskajām konvencijām dabas vides aizsardzībai. Lūk, Riodežaneiro konvencija, kas regulē bioloģiskās daudzveidības aizsargāšanu un saglabāšanu pasaulē.


Varbūt vizuālais tēmas piedāvājums labāk paliks atmiņā – domā 11. klases audzēkņi Deniss Verbičs, Ainārs Ošs un Vladislavs Mitņičuks.

1.klases audzinātāja Baiba Eglīte bija atvedusi aplūkot izstādi arī savus audzēkņus.


Ieinteresēt centās skolotāja Alda Grāvere.


Cik daudz par dabu viņi paši jau zina!


Un beigās visi apmierināti!

Teksts: Alda Grāvere, direktora vietniece
Foto: Alda Grāvere, Inga Neimane
Reportāžu sagatavoja: Ieva Drone