Staicele - Reportāžas - Vidusskola / Muzejs - Ugunsdzēsēju projekts

26.11.2010.
Projekta EU 30073 „Brīvprātīgo ugunsdzēsēju darba un ugunsdrošības jautājumu aktualizēšana” atvērto durvju diena

4. novembrī Staiceles muzejs durvis vēra Staiceles vidusskolas skolēniem, lai tie varētu virtuāli izstaigāt Staiceli un iepazīties ar Staiceles Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības darbību pagājušā gadsimta sākumā, septiņdesmitajos gados un salīdzināt redzēto ar šodienu. Daudziem bija pārsteigums par biedrības aktīvo darbību un ieguldījumu Staiceles veidošanās procesā un attīstībā.

To visu skolēni varēja gūt ar nesen projekta ietvaros iegādātās interaktīvās tāfeles, multimediju projektora un datora palīdzību. Informatīvajam materiālam sekoja zināšanu pārbaude, kad ar tāfeles iespēju palīdzību tika uzdoti dažādi atjautības uzdevumi par Staiceli un ugunsdzēsējiem. Tam visam pa vidu bija arī saldumu pauzes, kas palīdzēja zināšanām nostiprināties.

Šī bija pirmā muzeja interaktīvā lekcija, kurai noteikti sekos daudzas citas, jo tā ir iespēja daudz vairāk ieskatīties muzeja krājumā, līdz ar to vairāk papildināt savas zināšanas dzimtās puses vēstures lappusēs.

Teksts: Indra Jaunzeme, muzeja direktore
Foto: Rasma Taulavičus