Staicele - Reportāžas - Vidusskola - 18.novembris

17.11.2010.
Latvijas proklamēšanas 92. gadadienai veltītais pasākums Staiceles vidusskolā

Staiceles vidusskolā katru gadu kolektīvs svinīgi atzīmē Latvijas dzimšanas dienas. Šogad mūsu valsts 92. jubilejai veltītais pasākums notika skolas sporta zālē, kur ar mājturības un tehnoloģiju skolotājas Lauras Priekules veidotu gaumīgu noformējumu bija izdevies radīt svētku noskaņojumu.


Piemērotai mūzikai skanot (kultūras nama direktora Daināra Konrāda pārziņā), zālē pulcējās visi skolēni, ...


... un pasākuma dvēsele – direktora vietniece audzināšanas darbā Antra Rudzīte varēja atklāt svinīgo pasākumu.


Pēc Skolēnu pašpārvaldes prezidenta Edgara Tenisona ievadvārdiem un uzaicinājuma kopīgi nodziedājām valsts himnu.


Pēc tam 9.b, 10. – 12. klases jauniešu lasījumā varējām noklausīties patriotiska rakstura kompozīciju: Latvijas 4. Prezidenta Kārļa Ulmaņa atziņas, O. Vācieša un E. Virzas dzejoļus.


Uzrunas mijās ar meiteņu ansambļa un ...


... skolēnu kora mūzikas skolotājas Intas Jurkas vadībā sagatavotajām dziesmām.


Tālāk vārds tika dots skolas direktoram Jurim Krastiņam, kurš visus sveica valstij tik nozīmīgajos svētkos un novēlēja palikt savas valsts, pilsētas, ģimenes skolas patriotiem. Pasākuma laikā J. Krastiņš un vēstures skolotāja I. Ozola apbalvoja radošo darbu konkursa Mana Latvija laureātus. Bet A.Rudzīte nolasīja 2. Klases skolēna Alekša Strauta emocionālo vēstuli sargeņģelim: Sargeņģeli, paldies, ka esi tik labu skolotāju man devis! Vēl paldies, ka esi man devis tik labu mammu un tēti! Ā, es vēl kaut ko aizmirsu: lai Tavs sargeņģelis Tevi sargā!

Svētkus noslēdza E. Tenisons ar vārdiem: Daudz laimes Tev, Latvija,92. dzimšanas dienā! Paldies klātesošajiem!


Pasākums izdevās ļoti emocionāls, veiksmīgais atziņu lasījuma un dziesmu salikums nodrošināja raitu un organiski dzīvu ritējumu. Par to īpašs paldies Antrai Rudzītei, Intai Jurkai, Laurai Priekulei par vizuālo un Daināram Konrādam par muzikālo noformējumu.


Radošo darbu (zīmējumi un domraksti) konkursa Mana Latvija uzvarētāji kopā ar skolas direktoru Juri Krastiņu un vēstures skolotāju Ilgu Ozolu..


Skolotājas Lauras Priekules un skolēnu kopīgi veidotais noformējums.Konkursa Mana Latvija zīmējumi:

Teksts un foto: Aivars Štrauss
Reportāžu sagatavoja: Ieva Drone