Staicele - Reportāžas - Vidusskola - 2.klase

13.11.2010.
Ai, tēvu zemīte, Tavu jaukumiņu!
Smildziņa ziedēja sudraba ziediem.

Šī ir Latvijai pasākumiem bagāta nedēļa, tās ietvaros tad arī Staiceles vidusskolas 2. klases skolēni prata godināt savu Tēvu zemi. Piedalījāmies ne tikai skolas rīkotajā konkursā Mani vardi Latvijai, rakstījām arī vēstuli savam sargeņģelim un sarīkojām klases pasākumu Mana Latvija.

Tam gatavojāmies ļoti rūpīgi ( nedēļu iepriekš apmeklējot muzeju, dažādās mācību stundās runājot par valsti kā tādu, par to, kas saista valstī dzīvojošos cilvēkus, par simboliku, par tradīcijām, pētījām dažādu valstu naudas zīmes, to īpašības, pat paši centāmies izveidot savu nākotnes monētu).

Sestdien, 13. novembrī pasākums un lielā zināšanu pārbaude varēja sākties!

Četras ar zināšanām līdz zobiem bruņojušās komandas ieņēma savas vietas. Komandas – Lāčplēši, Latvija 2, Fantastiskais četrinieks un Saules – bija padomājušas par savu vizuālo noformējumu, gatavojot piemērotas emblēmas ( to bērni veica patstāvīgi ).

Triju mācību stundu garumā tika veikti dažādi uzdevumi - par sirmu senatni un arheologu pētījumiem, dzīvi roku rokā ar dabu, Latvijas vēsturi līdz mūsdienām un tika gatavots apsveikums Latvijas valsts prezidentam Valdim Zatleram.

Lāčplēši pārliecinoši izvirzījās, bet pārējo triju komandu starpā valdīja sīva konkurence, jo zināšanu loks, izrādās, nav nekāds mazais.

Ar Skaisti dziedi lakstīgala iesākās pasākuma otrā daļa. Kurš kuru? Viena pēc otras skanēja Tūdaliņ, tagadiņ, Sudmaliņas, Plaukstiņpolka un vēl ...

Tad komandu godināšana ar diplomiem un saldumu balvu!

Varam lepoties, ka jau tagad zinām par savu valsti tik daudz!


Komanda Fantastiskais četrinieks - Līga, Luīze un Katrīna iepazīstina ar sevi.


Komanda Latvija 2 - Rihards, Beāte un Laura veicot uzdevumu.


Komanda Saules - Kalvis, Laura un Mārcis cīnās ar nākamo uzdevumu.


Komandai Lāčplēši - Aleksim, Diānai un Tomam šis uzdevums ir nieks!


Darba procesā.


Laura Staģe gatavo apsveikumu Latvijas valsts prezidentam.


Skaisti dziedi lakstīgala, Tūdaliņ, tagadiņ, Plaukstiņpolka.


Uzvarētāji - Diāna Ščerbakova, Aleksis Oskars Strauts, Toms Poļaks.


Beāte Eva Sedleniece, Laura Nazarova, Rihards Dāvis Pazāns.


Katrīna Skujiņa, Līga Zlaugotne, Luīze Savčenko.


Saules - Laura Staģe, Kalvis Eglītis, Mārcis Rumba.


Mēs - visa 2. klase.

Inga Neimane,
Aivara Štrausa foto