Staicele - Reportāžas - Vidusskola - Lāčplēša diena

11.11.2010.
Lāčplēša diena Staiceles vidusskolā

Staiceles vidusskola ir bagāta dažādām tradīcijām, viena no tām ir 11. novembris – LĀČPLĒŠA DIENA.

Pasākums noris pilsētas mērogā un allaž pulcē dažāda gadagājuma ļaudis, bet skolas kolektīvs tam gatavojas jau laikus direktora vietnieces Lindas Abendrotes vadībā.

Arī šogad varoņu piemiņas dienā pēc saulrieta 9. klašu skolēni ar audzinātājām Ivetu Apsīti un Vizmu Tiltiņu no svecītēm veidoja gaismas ceļu cauri Staiceles parkam līdz Salacai (šoreiz vējš liesmiņas ātri vien nopūta), ...


... tur tika iekurts ugunskurs, bet plkst. 17.30 staicelieši, lieli un mazi, pulcējās pie vidusskolas lāpu gājienam. Arī skolas telpas vienmēr šajā laikā ir sarkanbaltsarkanajā svētku rotā.


Ugunīgas lāpas sportisku puišu rokās, viņi, protams, kopā ar VJFC direktoru Egonu Brantu, jā, mūsu vidusskolas skolēni ir arī Vidzemes Jaunatnes futbola centra audzēkņi, un mirdzošs gājiens no skolas devās uz svinību vietu.


Bet Staiceles parkā pie Salacas Lāčplēša dienai veltītajā pasākumā Jums, mūžības skartajiem! ugunskura dzirksteles savijās kopā ar vidusskolas ansambļa (vadītāja sk. Inta Jurka) izpildītajām karavīru dziesmām, 9. – 12. klašu jaunieši (sk. Antras Rudzītes sagatavoti) un skolotāja Lana Berga runāja ne tikai tautasdziesmas par latvju karavīru likteni, karavīru mātēm un līgavām, par tēvu zemīti, kas jāsargā, bet arī fragmentus no A. Čaka poēmas „Mūžības skartie” un O. Vācieša patriotisko dzeju.

Paldies par sadarbību kultūras nama direktoram Daināram Konrādam, paldies skolas saimniekam Imantam Ģedertam, skolotājām Dacei un Laurai Priekulēm par telpu noformējumu.


Pēc dzejas kompozīcijas svētku uzrunu teica Staiceles vidusskolas direktors Juris Krastiņš un ...... aicināja klātesošos upes straumei atdot auseklīti ar sveču liesmiņām, kas tradicionāli apliecina staiceliešu mīlestību un piemiņu varoņiem, kas krituši par Latviju un tās brīvību.

Teksts: Antra Rudzīte, direktora vietniece,
Foto: Linda Abendrote, direktora vietniece,
Reportāžu sagatavoja: Ieva Drone