Staicele - Reportāžas - Vidusskola - Krišjānim Baronam 175

21.10.2010.
Staiceles vidusskolā svin Krišjānim Baronam - 175

Pirms skolēnu rudens brīvdienām Staiceles vidusskolā notika folklorai veltīta audzināšanas stunda, jo Dainu tēvam Krišjānim Baronam šogad 31. oktobrī paliktu 175 gadi, tāpēc literatūras skolotāja Antra Rudzīte kopā ar Skolēnu pašpārvaldi un sākumskolas pedagogiem nolēma 21. oktobra pēcpusdienu saistīt ar šo zīmīgo datumu.

Tā kā skolas rīcībā nav (vismaz pagaidām) plašas aktu zāles kultūras pasākumu rīkošanai, svētki bija atsevišķi 1. – 4. klašu un vidusskolas audzēkņiem. Pirmā daļa notika ārā pie dzejnieka Klāva Elsberga piemiņas akmens, kur 8. – 12. klases jaunieši bija sagatavojuši lasījumam materiālus par Dainu tēva dzīves gājumu, izcilo tautasdziesmu vākšanas darbu, to nozīmi Latvijas kultūrvēsturē, mūsu mantojuma apziņai, skandēja arī dainas. Īstu prieku viesa Dinas Čipotes (6.kl.), Lāsmas Grīnbergas (8.kl.) un Beātes Vītiņas (8.kl.) solo izpildītās tautasdziesmas, par to īpašs paldies mūzikas skolotājai Intai Jurkai!

Nākamās stundas laikā notika sākumskolas pasākums Svētki folklorai. Arī tajā netika aizmirsts Barontēvs. Ar viņa biogrāfiju un darba gaitām iepazīstināja skolotāja Inga Neimane, cenšoties stāstījumu padarīt atraktīvāku, sākumskolas skolēniem interesantu un viegli uztveramu. Cik tas labi izdevās! Stāstījumu caurvija klašu kolektīvu sagatavotie teatralizētie tautas pasaku, teiku un tautasdziesmu tēlojumi. Likās, ka gan bērniem, gan viņu vecākiem bija ļoti interesanti, pasākums noritēja raiti. Mūzikas kabinetā gan bija nedaudz pašauri, toties omulīgi un sirsnīgi. Ļoti patika skolēnu atbildības sajūta.

Mazā Latvija, tas skan neticami, bet folkloras ziņā ir īsts milzenis. Gribu visiem atgādināt dzejnieka Imanta Ziedoņa vārdus:

„Nevajag tik daudz runāt par tautasdziesmu kā par izbijušu, kā par muzejā pie siekiem, lukturiem un spriguļiem atrodamu vērtību. Tautasdziesma nav skalturis, un tā nav arī skals, bet visu laiku degošā gaismiņa. Uguns gaišā dzīvība tai bija, ir un būs. Tā nav tikai senā latviešu uguns, tā ir mūsu uguns patlaban, tā ir Vispār Uguns, jo viņā ir tāda nerimstoša gaisma.”


Skolotāja A. Rudzīte dod norādījumus pirms uzstāšanās.


K. Barona 175. jubilejas pasākuma klausītāji pulcējas...


Skolēnu pašpārvaldes prezidents Edgars Tenisons (12.kl.) jubilejas svinību pasākumā iesāk ar K. Barona dzīvesstāstu.


Runā Lāsma Grīnberga.


Audzēkņi, kas uzstājās svētku 1. daļā, un sk. A. Rudzīte, sk. I. Jurka.


1.klase runāja un dziedāja tautasdziesmas par rudeni.


2.klase izspēlēja pasaku un dziedāja dziesmas par ezi un zaķi.


Skolēni zina atbildes uz skolotājas Ingas jautājumiem.


3.klase attēloja teiku Kāpēc koki vairs nerunā? un dziedāja tautasdziesmu Ai, priedīte, ai, eglīte.


4.klase rādīja pasaku un dziedāja dziesmu par kukulīti.


1.– 4. klašu koris dziedāja tautasdziesmu Zīdi, zīdi, rudzu vōrpa.


Skolotāja Inta Jurka.


Skolotāja Inga demonstrēja kurzemnieku dialektu, lasot Ālant Viļa dzeju.

Teksts un foto: Aivars Štrauss
Reportāžu sagatavoja: Inga Neimane un Ieva Drone