Staicele - Reportāžas - Vidusskola - Mammadaba - Karogu karjers

07.10.2010.
Iesaistīšanās Mammadaba pasākumā!

Mēs, Staiceles vidusskolas 9.b klases skolēni ar skolotāju Alda Grāveri un mūsu klases audzinātāju Ivetu Apsīti, šajā mācību gadā nolēmām piedalīties Latvijas Valsts mežu rīkotajā izglītības programmā „Izzini mežu!” aktivitātē Mammadaba.

Šajā programmā (projekta koordinatore Staicelē – Inese Timermane) jāveic piecas aktivitātes valsts mežā kopā ar atbildīgajām institūcijām: dabas sakopšanas talka, putnu būrīšu izlikšana, meža stādīšana, dalība „Meža olimpiādē” un „Izzini mežu!”, arī ekskursija pa Mammadaba objektiem.

Pirmā mūsu aktivitāte notika 7. oktobrī staiceliešu iecienītajā atpūtas vietā – „Karogu karjera” apkārtnē. Diena bija patīkami silta, mēs priecājāmies par jauko, silto laiku un paveikto.

Lūk, mūsu veikums! Vispirms grābām un savācām nopļauto zāli un krūmus, likām kaudzē un dedzinājām. Pēc Latvijas Valsts mežu darbinieces Guntas Krastiņas norādījumiem mūsu klases zēni – Edijs, Mairis, Rinalds, Kārlis un Igors – ierīkoja pazemes avotiņam vietu, kur iztecēt virszemē, izveidojot ūdens plūdumam virszemē skaistu akmens celiņu.

Tā kā darba procesā ugunskuri dega koši, aktivitātes noslēgumā skolotāja A. Grāvere pacienāja mūs ar siltu tēju un desiņām. Kā visi enerģijas un spēka pilni strādājām, priecājāmies, ka labi izdodas darbs svaigā gaisā un grūtības nebaida, atceļu pat mērojām kājām!

Latvijas Valsts mežu darbinieki aicina šo akciju atbalstīt arī pārējiem skolas skolēniem ar aktīvu darbību putnu barotavu izgatavošanā un izvietošanā.


Latvijas Valsts mežu zīmols.


Mairis Plūme un Kārlis Broms rok pazemes ūdentiņa izteces vietu.


Lolita Ādamsone, Sabīne Podskočija un Elvis Isakovs grābj nopļauto zāli.


Elvis Isakovs aizdedzina sagrābto zāli un krūmus.


Toms Prokopovičs turpina Elvja iesākto darbu.


Edijs Bušs, Igors Blagočinovs un Rinalds Apiņš nes akmeņus uz pazemes avota izteces vietu.


Alvis Apiņš, Sabīne Podskočija, Lolita Ādamsone, sk. Alda Grāvere grābj nopļauto zāli.


Uz Karogu ezera paveras patīkama ainava.


Kristers Talcis gandarīts par paveikto darbu.


Kārlis Broms rok pazemes avotiņa ceļu.


Jānis Grāvītis un Toms Prokopovičs dedzina ugunskuru.


Ieturam desiņas un tēju, mums ļoti garšoja.


Igors Blagočinovs, Rinalds Apiņš, Edijs Bušs, Mairis Plūme un Kārlis Broms pēc padarītā darba.


Skolotāja A.Grāvere pamēģina zēnu darbus, bet Kārlis Broms viņu pieskata.


Mairis Plūme un Edijs Bušs ir priecīgi par paveikto darbu!

Teksts: Sabīne Podskočija, Lolita Ādamsone 9.b klasē
Foto: Alda Grāvere
Reportāžu sagatavoja: Ieva Drone