Staicele - Reportāžas - Vidusskola - Skolotāju diena

01.10.2010.
Skolotāju diena Staiceles vidusskolā

1.oktobrī visās Latvijas skolās svin Skolotāju dienu, kad vecāko klašu skolēni vienmēr cenšas izdomāt ko interesantu. Staiceles vidusskolā šajā piektdienā stundas vadījām mēs, 11. un 12. klases audzēkņi (audzinātāji Vizma Lūse un Edgars Ozols).

Jau nedēļu iepriekš, sadarbojoties ar direktora vietnieci Antru Rudzīti, katrs izvēlējāmies savu mācību priekšmetu, klasi, kur novadīt sešas mācību stundas. Saposāmies atbilstoši un strādājām pēc īpaša grafika, protams, nopietni konsultējāmies ar skolotājiem par stundu tēmām, metodēm un darāmajiem darbiem.

Klase

Vārds, uzvārds

Stundas

5-gadīgie

Evelīna Pēce , Laima Jurika

Pie sk. Jautrītes Pēlēkās

6-gadīgie

Deniss Verbičs

Pie sk. Kaijas Kuzinas

1. klase

Rūta Kažoka, Ieva Andersone

5 stundas

2. klase

Rolands Jaunzems, Vladislavs Mitņičuks

4 stundas

3. klase

Audris Bērziņš

4 stundas

4. klase

Laila Krastiņa

5 stundas

5. klase

Roberts Siksalietis, Juris Jakimcovs

6 stundas

6. klase

Ilmārs Jermakovs

6 stundas

7. klase

Kaspars Vasiļjevs, Mārtiņš Alksnis

6 stundas

8. klase

Matīss Lapsiņš

5 stundas

9.a klase

Arnis Ungurs

6 stundas

9.b klase

Ingus Talcis, Alvis Vītols

6 stundas

10. klase

Edgars Tenisons

6 stundas

5. – 10.kl.

Verners Apiņš, Kaspars Ribaks

Tikai sporta stundasMatīss Lapsiņš (12.kl.) mācīja 8. klasei divas mājturības stundas, matemātiku, latviešu un angļu valodu: „Bija ļoti interesanti, jo likos sev nozīmīgāks. Prieks, ka diena bija savādāka, jo pašam nebija jāmācās. Mājturībā zēniem vajadzēja mērīt ģērbtuves vecos skapīšus un taisīt skices, ko likt to vietā. Latviešu valodā mācīju gramatiskos centrus un vārdšķiras. Pats gan es negribētu būt skolotājs, kaut arī man šajā dienā viss patika. Nevēlētos strādāt šajā profesijā, jo droši vien ikdienā bērni mani neklausītu. Sapratu, ka skolotājiem vajag ļoti lielu uzņēmību, gribasspēku un savaldību.”

Pēc sešām mācību stundām 12. klase un Skolēnu pašpārvaldes prezidents Edgars Tenisons svinīgi apsveica īstos skolotājus, bet direktors Juris Krastiņš savukārt bija sagādājis kliņģeri jaunajiem skolotājiem un kolēģiem. Tā skolas kafejnīcā sirsnīgi pārrunājām Skolotāju dienas iespaidus. Mēs stāstījām, kā veicies, gan gatavojoties nopietnam darbam, gan iejūtoties skolotāju ādā, cik tomēr visiem interesanti bijis stundās, kā bērni klausījuši un kādas atziņas, secinājumi izveidojušies. Diena ar jaunu pieredzi bija ļoti, ļoti brīnišķīga!

Apmierināti bija arī skolēni. Piemēram, Deniss Kuzmenko (8.kl.): „Mums mācīja Matīss, man tiešām patika, ka mājturības stundā varējām iztēloties, savas domas izteikt par to, ko skolā iekārtot vecajos skapīšos, patika zīmēt. Matīss bija jautrs un interesants, daudz runāja, lai gan matemātikā pats šo to nezināja, tomēr skaidroja! Angļu valodā viņš arī nebļaustījās.”

Pedagogi un direktors mūs, vidusskolēnus, īpaši slavēja, izteica vislielāko atzinību un vislabāko novērtējumu darbam, lūk, 10. klases audzinātāja Vija Brente: „Cik brīnišķīgi, ka jaunieši ar tik ļoti lielu atbildības sajūtu, centību gatavojās šim Skolotāju dienas pasākumam un godam savus uzdevumus izpildīja!” Iveta Apsīte (9.B klases audzinātāja): „Ja mūsu vidusskolēniem šāda pieredze ir vajadzīga, tad pasākums ir tikai apsveicams!”

Nodarbības 5-6 gadīgiem vadīja Evelīna Pēce, Laima Jurika un Deniss Verbičs:

Sporta stundas 5.-10. klašu skolēniem vadīja Verners Apiņš un Kaspars Ribaks:

1.klasē stundas vadīja Rūta Kažoka un Ieva Andersone:

2.klasē stundas vadīja Rolands Jaunzems un Vladislavs Mitņičuks:

3.klasē stundas vadīja Audris Bērziņš:

5.klasē stundas vadīja Roberts Siksalietis un Juris Jakimcovs:

9.b klasē stundas vadīja Ingus Talcis un Alvis Vītols:

Teksts: Laila Krastiņa,
Foto: Inga Konrāde un Anete Drone
Reportāžu sagatavoja: Ieva Drone