Staicele - Reportāžas - Salacas tilts Staicelē

23.09.2010.
Par lielo tiltu pār Salacas upi Staicelē

Lielais Salacas tilts Staicelē jau ilgu laiku saistījis staiceliešu, pilsētas un arī novada vadības uzmanību sava sliktā tehniskā stāvokļa dēļ, par to zināms arī ministrijās, ir izstrādāts projekts tilta rekonstrukcijai, taču līdzekļu trūkuma dēļ rekonstrukcija atlikta. Šis tilts atrodas Alojas novada domes Staiceles pilsētas pārvaldes teritorijā uz valsts reģionālā autoceļa P15, kas reizē ir arī Staiceles pilsētas tranzīta iela, tāpēc atstāts pašvaldības pārziņā.

21. septembrī tilta sliktā tehniskā stāvokļa un ilgstošu lietavu rezultātā ir iebrukusi tilta labās puses pieeja virzienā no Alojas uz Ainažiem, un ir radies izskalojums tilta sajūgumā ar uzbērumu. Izskalojums ir izveidojies arī zemtilta zonā, balstu tuvumā, kur ir redzami izskalojumi un grunts uzbēruma noslīdējumi 22 m3 platībā. Izskalojuma rezultātā bojāta arī tilta kreisā pieeja, kurai nepieciešams tūlītējs remonts, lai nerastos iebrukums.

21. septembrī par avārijas situāciju un tilta bojājumiem tika sastādīts apskates akts. Apskates aktu sastādīja komisija, kuras sastāvā bija arī VAS „Latvijas Valsts ceļi” Vidzemes reģiona tiltu būvinženieris Guntis Dišlers.

Limbažu ceļu rajons 23. septembrī uzsāka tilta remontdarbus avārijas situācijas novēršanai. Remontdarbu laikā bīstamības novēršanai, šķērsojot tiltu, noteikts autotransporta svara ierobežojums līdz 10 t, un organizēta transporta kustība pa vienu satiksmes joslu. Smago kravu pārvadājumiem jāizmanto apvedceļi - caur Vīķiem vai arī no Puršēniem uz Rozēniem.

Alojas novada dome sagatavojusi vēstuli Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu un Satiksmes ministrijām, kā arī VAS „Latvijas Valsts ceļi” ar lūgumu rast iespēju piešķirt finansējumu tilta remontam vai rekonstrukcijai.

Sīkāka informācija par tiltu:

Esošais trīssalaidumu saliekamas konstrukcijas spriegbetona siju tilts ar kopējo garumu 67 m ir projektēts 1959. gadā un uzbūvēts ap 1962. gadu. Tilts jau no 2004. gada ir ļoti sliktā stāvoklī, par ko liecina būvprojektā veiktie būves inspekcijas un lauku izmeklēšanas darbu rezultāti „Salacas tilta (Staicelē) autoceļa P15 Ainaži – Matīši rekonstrukcija”. Būvprojekts, izstrādāts pēc BO VAS Latvijas Autoceļu direkcijas pasūtījuma 2004. gada 5. aprīlī un atjaunināts 2007. gadā, līdz šim projekts nav realizēts. Pēc 2004. gada datiem gada vidējā kustības intensitāte pa autoceļu P15 Ainaži – Matīši ir ap 2300 automašīnām diennaktī.

Tilts ir svarīgs tranzīta kravu pārvadāšanai, bet uz doto brīdi, transportam šķērsojot tiltu, sajūtama spēcīga tilta šūpošanās, kas liecina par kustības pār tiltu bīstamības palielināšanos.

Pēc tilta papildus apskates un pieaicinātā tilta būvinženiera slēdziena būtu jāslēdz satiksme pār minēto tiltu, jo tam nepieciešama tūlītēja rekonstrukcija.

Tilts 23. septembra fotogrāfijās:

Materiāls tapis sadarbībā ar Staiceles pilsētas pārvaldes vadītāju Ausmu Plūmi
Sagatavoja Ieva Drone