Staicele - Reportāžas - 10. ESCO konference Taujenai, Lietuvā

19.09.2010.
10. Eiropas Stārķu pilsētu organizācijas konference Taujenai, Lietuvā


Pirms karoga pacelšanas


Karoga pacelšana


Konferences atklāšana


Konferences atklāšana


ESCO jaunās dziesmas pirmatskaņojums


Klausāmies Jauno dziesmu


ESCO karogi pie Taujenai domes ēkas


ESCO dziesmas teksta autore Ā.Bakmane


Laima Kiskiene stāsta par keramikas festivālu Ramygalā


Laima Kiskiene stāsta par keramikas festivālu Ramygalā


Keramikas izstāde


Keramikas stārķis


ESCO prezidents J.Bakmanis un Taujenai pilsētas domes pr-tāja E.Tulusiene


ESCO konference


ESCO konference


ESCO konference


Sarunas ar pašvaldības pārstāvi K.Stepanovu


Sarunas ar pašvaldības pārstāvi


Ukmerges rajona padomes konferences zālē


Ukmerges rajona pašvaldība


ESCO biedri konferences zālē


Ukmerges pilsētas attīstības makets


Gids ugunsdzēsēju tornī


Ugundzēsēju tornī


Muzejā


Pirmā Lietuvas prezidenta A.Smetonas muzejā


A.Smetonas muzejā


Ekskursija Ukmergē


Etnogrāfiskā muzeja mājas saimniece un Piet de Bakker


ESCO biedri veido maizes klaipus


Maizes cepšanas demonstrējums


Maizes cepšana


Maizes kukulīši pirms likšanas krāsnī


Zīme maizes klaipā


Zirglietu muzejā


Zirglietu muzejā


Zirglietu muzejā


Muzejā par zirgiem


Īsts kalējs


Pie uzņēmējiem


Pie uzņēmējiem


Ekskursija ar plostu


Taujenai katedrāle


Taujenai parks


Taujenai parks


Pils parks


Pils


Saviesīgs pasākums


Bērnu kapelas koncerts

ESCO darbības atskaite par 2010. gadu

Organizācijas jubilejas gads - 10. gadadiena - mums visiem saistās ar Lielo krīzi ne tikai tās mītnes vietā - Latvijā, Saicelē, bet faktiski visās valstīs, visā pasaulē. Tieši šādas situācijas dēļ un vēl, pamatojoties uz dažiem objektīviem apstākļiem, piecas dalībpilsētas diemžēl neieradās uz konferenci Taijenai , Lietuvā – (Busk, Ukraina, Komarovce, Slovākija, Luka nad Jihlavou, Čehija, Stolin Baltkrievija, Kongaz, Moldova).

Toties šajā reizē mums, savukārt, bija neviltots prieks uzņemt jaunus biedrus mūsu organizācijā: Neveronys (Lietuva) - mazpilsēta ar aptuveni 4000 iedzīvotājiem. Jau veselu gadu melnais stārķis ir viņu pilsētas ģērbonī.

Ir paveicies arī ar to, ka mūsu organizācijai pievienojās Latvijas Futbola federācijas Mācību un treniņu centrs "Staicele", kurš ir ļoti lielā mērā atbalstījis mūsu organizāciju, atbalstījis, lai varētu līdz galam pabeigt ESCO dziesmas izveidošanu, ar transporta pakalpojumiem, telpu iznomāšanu futbola komandai no Storkow, ēdināšanu u.c. Arī viņu logo iekļauts stārķa simbols. Un vēl - mūsu organizācijas konferenci bija pagodinājis Mr. Piet de Bakker (Holande), kurš jau vismaz 20 gadus ir aizrāvies ar Balto stārķu pētīšanu, daudz un dažādu materiālu vākšanu, apkopošanu, izdevis grāmatiņu par stārķu migrācijas ceļiem, sakrājis ļoti plašu un daudzveidīgu ekspozīciju par šo svēto putnu. Mr. Piet de Bakker pats par sevi pastāstīja, ka pārsvarā viņu interesē tieši Baltais stārķis. Viņš konferences dalībniekiem nodemonstrēja arī video filmu par stārķu populāciju Holandē, to uzturēšanos ziemas apstākļos viņu valstī, kā arī tīri emocionālā skatījumā - par stārķu migrācijas ceļu uz Spāniju, kā daži to fani sagaida pie Gibraltāra jūras šauruma tūkstošiem un tūkstošiem stārķu. Skati tiešām bija iespaidīgi un emocionāli.

Konferences delegāti nobalsoja par ESCO statūtu 11.1. sadaļas papildinājumu, kas turpmāk dotu iespēju arī juridiskām un privātpersonām, kuras atbalsta ESCO organizāciju, tās statūtu ietvaros, iestāties organizācijā.

Konferences gaitā katra dalībpilsēta nedaudz pastāstīja par paveikto šajā gadā, dalījās pieredzē, stāstīja par veiksmēm arī neveiksmēm, kā arī pasākumiem, kuros šī gada laikā mūsu organizācijas dalībpilsētas bija iesaistījušās:

1) Storkow- veiksmīgi bija sagatavojušies savas pilsētas 800 gadu jubilejai, turpinot savas pilsētas ievērojamākā objekta - Tūrisma un kultūras centra pilnveidošanu. Gada laikā to esot apmeklējuši ap 37 000 apmeklētāju. Viņi aktīvi iesaistījušies Ramygala organizētajā Keramikas festivālā, ļoti pateicīgi bija par iespēju Storkow jauniešu futbola komandai ierasties Staicelē, kur pavadījuši saspringtas draudzības spēles, jaunieši iepazinušies ar skaisto apkārtni – Ziemeļvidzemes Biosfēras rezervātu, sadraudzējušies ar vietējo jaunatni – šo braucienu ilgi atcerēšoties un savukārt Staiceles jauniešu futbola komanda esot ielūgta uz pretvizīti nākošajā gadā.

2) Keramikas festivālā pilsētā Ramygala (Lietuva), kuru noorganizēja mums jau gandrīz visiem pazīstamā Laima Kiskiene. Viņa jau vairākkārt centās gūt atbalstu dažādos fondos, rakstot projektus, lai noorganizētu līdzīga rakstura festivālu, līdz šogad tas izdevās. Šajā festivālā piedalījās keramikas speciālisti no Komarovces (Slovākija) un Storkow (Vācija). ESCO organizācija arī finansiāli atbalstīja šo pasākumu. Konferences delegāti un viesi noslēgumā varēja iepazīties ar nelielu ekspozīciju no šī festivāla. Saprotams, ka tika izstādīti neliela izmēra darbi, jo lielāka izmēra darbu atvešana prasītu nopietnus transporta pārvadājumus un līdz ar to – izdevumus.

Ramygalas pilsētas mērs Valdas Chirv pastāstīja, ka viņu pilsētiņa šajā gadā esot piedalījusies konkursā par Gada kultūras pilsētu, esot uzvarējuši šajā projektā un līdz ar to gads esot bijis bagāts ļoti daudziem kultūras pasākumiem – pilsēta no tā daudz ko ieguvusi tīri sakoptības ziņā, arī daudz viesu un tūristi apmeklējuši pilsētu.

Ļoti savdabīgs un aizraujošs esot izvērties viņu organizētais konkurss „Skaistākā kaza”. Tas sevī ietvēris ne tikai daudz asprātības un humora, bet arī iespēju darboties amatniekiem (naudas kaltuve, graudu malšana u.c.)

3) Lielu pasākumu šogad esot izdevies noorganizēt Staicelē (Latvija). Līdz ar LFF Mācību un treniņu centra "Staicele" atklāšanu šī gada pavasarī, radusies iespēja noorganizēt starptautiska mēroga sacensības futbolā -"Stork cup". Sacensības pagodinājusi arī mūsu ESCO dalībpilsēta no Storkow (Vācija). Tie bijuši jaunieši no 17 - 18 gadiem. Pirmā, emocionālākā spēle tikusi noorganizēta pulksten 23.oo vakarā pie prožektoru gaismām. Varētu teikt, ka lielākā daļa Staiceles iedzīvotāju esot ieradušies atbalstīt šīs sacensības. Mr. J.Bakmanis, kurš patlaban ir ne tikai ESCO prezidents, bet arī LFF Mācību un treniņu centra „Staicele” direktors arī apliecināja, ka Staiceles jaunie futbolisti esot uzaicināti jau pretvizītē uz Storkow nākošajā gadā.
     Šīs bāzes ienākšana Staicelē paverot lielas iespējas pilsētas attīstībā, tūrisma uzplaukumam, kultūras dzīvei pilsētā kā arī privātbiznesa darbībai. Lielu lomu kultūras dzīvē un jauniešu profesionālās ievirzes izglītībā pilsētā spēlējot Staiceles Mūzikas un mākslas skolas izaugsme – tā Jānis Bakmanis.
    Šajā gadā veiksmīgi tikusi noorganizēta saksofona spēles radošā nometne- festivāls Spožā nots. Tās galvenais organizators esot bijis Staiceles Mūzikas un mākslas skolas pedagogs, populāras džeza grupas Silvesteri Orkesteri vadītājs Kārlis Vanags. Nākošajā gadā noteikti tikšot aicināti piedalīties šajā pasākumā arī ESCO pilsētu dalībnieki.

4) Pilsētas Demenes pārstāvji, savukārt, ļoti atzinīgi izteicās par savas pašvaldības lielo atbalstu Eiropas fondu apguvē. Startējot dažādos projektos, no SOROSA fonda esot ieguvuši 25 000 EUR atbalstu. Toties krīze esot skārusi visus – gandrīz katrs iedzīvotājs pazaudējis 40% no savas darba algas. Vidusskolas jaunieši esot veiksmīgi startējuši dažādās olimpiādēs. Viena audzēkne pat esot ieguvusi sudraba medaļu bioloģijas olimpiādē Eiropas mērogā.

ESCO koordinatore Arija Daugule:

     Pagājušajā gadā esot iesākts darbs pie ESCO dziesmas radīšanas. Kaut kā tas uzreiz neesot izdevies. Varbūt, konkursa nolikums neesot izstrādāts visai pārdomāti, taču šogad tas esot paveikts! Tas bija kā pārsteigums konferences delegātiem un viesiem. Atklājot konferenci un uzvelkot ESCO karogu pie Taujenai domes ēkas, šī skanīgā dziesma jau tika atskaņota. Tuvojoties konferences noslēgumam, šī dziesma tika atskaņota vēlreiz. Tās teksta autore ir Ārija Bakmane. Viņa pati arī šo dziesmu ir iedziedājusi. Mūziku "Dziesma par balto un melno stārķi" ir sarakstījis ļoti talantīgs un ievērojams Latvijas mūziķis, komponists Raimonds Macats. Katrai ESCO pilsētai tika dāvināts CD disks ar mūziku un teksta tulkojumu angļu valodā. Katras dalībpilsētas uzdevums uz nākošo konferenci ir izveidot dziesmu savā valodā, lai tad to turpmāk varētu visi kopā dziedāt gan tiekoties konferencēs, gan citos organizācijai un dalībpilsētām svinīgos brīžos.

     Visbeidzot konferences saimniece Elvyra Tulusiene – Taujenai (Lietuva) „pilsētas galva” vispirms pateicās visiem konferences delegātiem un viesiem par ierašanos uz konferenci. Ļoti esot vēlējusies to noorganizēt interesantu, izsmeļošu, iespaidiem bagātu – kas viņai arī pilnībā izdevās. Ms. Tulusiene minēja, ka katru otro gadu Taujenai (Lietuva) organizējot Teātra festivālus. Šogad arī kolēģi no Demenes un Ramygalas piedalījušies šajā pasākumā. Iepriekšējā reizē jaunieši no Staiceles bijuši aktīvi šī festivāla dalībnieki, taču šoreiz skolotāja neesot uzdrošinājās doties tālajā ceļā lielā karstuma dēļ, diemžēl. Skolotāja esot minējusi, ka gan gatavoti speciāli tērpi no dabas materiāliem, austas vestes, svārki, gan iestudēts vesels teatrāls uzvedums par seno lībiešu tēmu, tomēr laika apstākļi nospēlējuši savu lomu.

     Pilsētā Taujenai sākot uzplaukt privātuzņēmēju darbībā. Vienu no tādiem uzņēmumiem apmeklēja konferences delegāti – apģērbu šūšanas firmu no dabīgām ādām. Par uzteicamu varēja minēt arī firmu, kura strādājot tikai ar ekoloģiskiem produktiem. Tās viens no gala produktiem būšot ar nosaukumu „Black Stork”, - pirmo izstrādājumu jau nobaudīja delegāti.

      Dažās dienās, baudot Taujenai pašvaldības atbalstu, sirsnību, dāsnumu, konferences delegāti paciemojās daudz un dažādas saistošās un interesantās, ļoti skaistās vietās, muzejos, iepazinās ar Ukmerges rajona pašvaldības darbiniekiem, ļoti augsti novērtēja viņu spēju piedalīties konkursos un gūt ievērojamus panākumus Eiropas Struktūrfondu apguvē.

     Par prioritātēm turpmākajam gadam ESCO organizācija uzskata, ka ļoti būtiski ir dalībpilsētu savstarpējā sadarbība gan to organizētajos pasākumos, regulāra savstarpējās informācijas apmaiņa un aktivitāšu ievietošana mājas lapā: www.storkcity.org , iesaistīšanās dažāda līmeņa projektos, gan jaunu biedru iesaistīšana organizācijā, gan darbs ar sponsoriem.

     Par nākošā, 2011.gada ESCO konferences mēnesi joprojām tika izvēlēts - septembris, bet norises vieta tiks precizēta.

Vairāk info: www.storkcity.org

Sagatavoja Ārija Daugule