Staicele - Reportāžas - Vidusskola - Dzejas dienas

09.09.2010.
Dzejas dienas Staiceles vidusskolā

„Literatūra, pirmkārt, ir sirdsapziņa, un, otrkārt, tā ir ideja, treškārt – filozofija, ceturtkārt – šķīstīšanās, piektkārt – bauda, sestkārt – rotaļa, septītkārt – noslēpums. Tikai visu šo sastāvdaļu summa ir Mākslasdarbs. Tāpat kā tikai septiņas krāsas rada varavīksni: vienas trūkst, un nav vairs varavīksnes.”

Ar šiem rakstnieces Regīnas Ezeras vārdiem ceturtdienas, 9. septembra, pēcpusdienā Staiceles vidusskolā iesākās ikgadējās DZEJAS DIENAS, kas kuplā saimē pulcināja skolas kolektīvu un interesentus pie dzejnieka Klāva Elsberga piemiņas akmens, lai godā celtu ne tikai dzeju, bet arī latviešu literatūras dižgarus, kuriem 2010. gada pirmajā rudens mēnesī aprit apaļas dzīves jubilejas: rakstniekiem Marinai Kosteņeckai (65) un Sudrabu Edžum (150), dzejniekiem Auseklim (160) un Rainim (145), pedagogam Ludim Bērziņam (140), literatūras kritiķei Līvijai Akurāterei (85), „Staburaga bērni” autoram Valdim (145).

Dzejas dienas Staicelē atklāja 12. klases audzēkņi Kaspars Ribaks, Verners Apiņš un Edgars Tenisons, norunājot K. Elsberga dzeju. Pasākums šogad bija veidots ar citu garšu – latviešu valodas un literatūras skolotājas Antras Rudzītes vadībā 11. klases jaunieši bija sagatavojuši pārdomātus lasījumus par izvēlētajiem autoriem – jubilāriem, jo vidusskolā viens no mācību programmas tematiem latviešu valodā ir publiskā runa. Tā interesantākie dzīves fakti mijās ar daiļdarbu fragmentiem un emocionāli bagāti priekšnesumi – ar satraukumu. Manuprāt, vidusskolēniem jāprot ne tikai veidot referātu, stāstījumu, bet arī iepazīstināt ar to klātesošos. Jāprot iekļauties laikā (šoreiz katram 3 – 4 minūtes), stāties publikas priekšā, droši, raiti un skaidri runāt mikrofonā, zinot, ka tevī ne tikai klausās, bet arī vērtē.


Lūk, Evelīna Pēce iepazīstināja ar Raiņa biogrāfiju. Kaspars Vasiļjevs, Ieva Andersone un Laima Jurika atraduši interesantākos faktus novadnieka Ausekļa atstātajā literārajā mantojumā. Mārtiņš Alksnis iztēlē ļāva veldzēties Valda aprakstītajā Liepavotā. Rūta Kažoka atradusi pieminēšanas vērtus faktus Līvijas Akurāteres dzīvē un rakstos. Juris Jakimcovs vilka paralēles Marinas Kostaņeckas darbos. Deniss Verbičs zināja, kas kopīgs Dullajam Daukam, Sudrabu Edžum un mums.

Dzejas dienas – Raiņa dienas – dižā talanta dzimšanas un aiziešanas laiks.


Atceres pasākuma vadītāji bija Sabīne Podskočija un Alvis Apiņš (9. klase).


Svētkus Staicelē bagātināja arī 3. klases skolēni mūzikas skolotājas Intas Jurkas vadībā (audzinātāja Glorija Vizule), dziedot par vasariņu, tā it kā noslēdzot zīmīgu posmu gadskārtā un ievedot mūs nākamajā. Paldies visiem, kuri pielika roku, lai izdotos!

Klāt bija, visu redzēja, dzirdēja un datēja Inga Neimane, skolotāja
Reportāžu sagatavoja: Ieva Drone