Staicele - Reportāžas - Vidusskola - 1.septembris Staiceles vidusskolā

01.09.2010.
Zinību diena Staiceles vidusskolā


1.septembris – Zinību diena – Staiceles vidusskolā, tāpat kā citur Latvijā, sākās ar jauku, saulainu laiku un labu noskaņojumu.


Kad 12. klases audzēkņi (audzinātājs Edgars Ozols) skolas kolektīvā ieveda divdesmit pirmklasniekus (audzinātāja Baiba Eglīte),


direktora vietniece mācību jomā Alda Grāvere svinīgi uzrunāja klātesošos.

Kaut negribas ticēt, bet tomēr
Ir vasara aizvadīta,
Staigā pa asteru zīdu
Septembris miglā no rīta.

Ābolos sārtums
No rudeņa skūpstiem krājas,
Sēņu un dzērveņu grozi
Pēc lietavām beidzot nāk mājās,
Krustu šķērsu virs galvas
Debesis gājputnu palos.

Gleznu Ermitāža
Saulrietā koku galos.

Upēm un ezeriem apvītas
Niedru dzeltenās margas,
Jāsāk mums arī domāt –
Kā vasaras atmiņas sargāt
. (K.Apškrūma)


Skolas direktors Juris Krastiņš atklāja jauno mācību gadu. Viņš informēja par skolas aktualitātēm un attīstības perspektīvām, par kurām lielā mērā jāpateicas arī Latvijas Futbola federācijai. Bet, pateicoties sporta programmai, šogad skolā pieteikušies daudz audzēkņu, pat no attālām Latvijas vietām.


Skolas direktors lūdza pacelt vidusskolas karogu, ko, skanot skolas himnai, paveica 9. klases audzēkņi.


Svētku turpinājumā J. Krastiņš un A. Grāvere sveica 1. klases skolēnus un viņu audzinātāju B. Eglīti, visi pirmklasnieki saņēma SEB apdrošināšanu un interesantas mugursomas sporta tērpiem. Tika nolasīts apsveikums no Lejasbodes un paziņots par dāvanu 1. klasei – kasti ar saldējumu.


Pirmklasnieki sveicējiem atbildēja ar kopīgu dziesmu ( par to paldies mūzikas skolotājai Intai Jurkai un klases audzinātājai).


Nākamie tika sveikti desmitie ar uzņemšanu vidusskolēnu saimē un audzinātāja Vija Brente, jauniešiem direktors arī dāvināja mugursomas sporta tērpiem ar skolas simboliku.

Vecvecākus, vecākus un Vacāku padomi, šogad 13 Staiceles vidusskolas klašu audzinātājus un kolēģus, skolēnus, Skolēnu pašpārvaldi Zinību dienas uzrunā, citējot arī Kārļa Ulmaņa atziņu, sveica direktora vietniece audzināšanas jomā Antra Rudzīte.


Uzmundrinošus vārdus klātesošajiem veltīja Staiceles pilsētas pārvaldes vadītāja Ausma Plūme, Alojas novada domes izpilddirektors Gundars Karlsons, VJFC Staicele direktors Egons Brants (attēlā), atgādinot, ka visu skolēnu (īpaši sportistu) svarīgs instruments mērķu sasniegšanā ir zināšanas, izglītība. Bet internāta skolotājs Edgars Ozols informēja par kārtību un organizatoriskiem jautājumiem skolas internātā.

Zinību dienas svētku izskaņā A. Grāvere nolasīja pensionētās skolotājas Nellija Kalniņas vēlējumu visiem 1. septembrī, bet izglītības ministres Tatjanas Koķes apsveikumu Latvijas skolu kolektīviem nolasīja A. Rudzīte.


Sirsnīgu paldies saņēma arī vidusskolas šī gada skolēnu dienasgrāmatas fotogrāfiju autors Einārs Bērziņš.

12. klases jauniešiem iezvanot 2010./2011. mācību gada 1. audzināšanas stundu, skolēni ar saviem vecākiem devās uz klasēm, kur viņus ļoti īpaši sveica audzinātāji.


Piemēram, Baiba pirmīšiem dāvāja Spēka akmentiņus, savukārt ...


... 2. klasē ieradās ragaini-astains-aģents Ņurga noslēgt ar skolēniem ellīgu līgumu.

5. klase būs jaunās skolotājas Lauras Priekules pirmie audzināmie, bet 9. klases mums šogad divas.


Par to, ka svētki izdevās, liels paldies arī pasākuma vadītājiem no 9.b klases Sabīnei Podskočijai un Alvim Apiņam, skolas tehniskajam personālam: saimniekam Imantam Ģedertam, dežurantei Katrīnai Antoņukai, arī Vitai Titovai un Žannai Nazarovai. Paldies skaņu režisoram Daināram Konrādam!


Laura Ustrisova (10.kl.) un Vladislavs Mitņičuks (11.kl.) priecājas par jaunā mācību gada sākšanos. 


Skolas dežuranti Katrīnu Antoņuku apsveic 1-klasniece Andra Rozenberga un 10-klasnieka Alvja māmiņa Tatjana Groda.


Santa Bīviņa (9.kl.) un Inga Puķīte (10.kl.) tikko saņēmušas mācību grāmatas.


Skolotājas Vizma Lūse, Valentīna Andrejeva ar dēliņu un Antra Rudzīte svētku noskaņās.


Daļa pedagogu, ko fotogrāfs Aivars noķēra pēc audzināšanas stundas klasēs. Lai skolas kolektīvam veiksmīgs mācību gads!

Pasākuma bilžu albūms >>>

Teksts – Aivars Štrauss,
foto: Aivars Štrauss un Einārs Bērziņš