Staicele - Reportāžas - Staicelē 1935.gada vasarā

26.08.2010.
No vēstures - 1935. gada vasara Staicelē


Ekskursijā uz Rūjienu svētdien 7.jūlijā izbrauca staicelieši 2 smagos automobiļos – skaitā ap 80 personas.

Tanī pašā dienā uz Rūjienas sporta laukuma satikās Rūjienas un Staiceles sporta biedrību futbolkomandas apgabala meistarības izcīņā. Staiceliešiem šoreiz neveicās un rūjieniešiem bija iespēja revanšēties par zaudējumu Staicelē 16. jūnijā. Spēle beidzas ar 2:3 vārtiem par labu Rūjienai. Pirmais puslaiks 1:0 par labu Staicelei.

Pirms futbola sacīkstes Saviesīgās biedrības telpās sacentās Rūjienas un Staiceles šahisti. Spēle beidzās neizšķirti ar 3:3.

„Limbažu Vēstnesis”, 1935. gada 12. jūlijā, Nr.28

Staiceles baznīcai tagad galīgi pabeigti krāsošanas darbi un ārēji tā tiešām atstāj patīkamu iespaidu. Baznīcas valde jau ilgāku laiku ved sarunas ar attiecīgām firmām par līdzšinējā pagaidu zvana apmainīšanu pret lielāku un piemērotāku savam uzdevumam.

„Limbažu Vēstnesis”, 1935. gada 26. jūlijā, Nr.30


4. augustā noliktās vieglatlētikas sacīkstes un draudzības saspēles volejbolā un futbolā ar Naukšēnu aizsargu nodaļas sportistiem bija pulcinājušas uz Staiceles sporta laukuma pāri par 400 skatītāju. Var redzēt, ka interese par sportu staiceliešos nav atslābusi. Starp apmeklētājiem redzamas pat sirmas māmuļas, kas ar lielu interesi seko staiceliešu vieglatlētu gūtiem rezultātiem.

„Limbažu Vēstnesis”, 1935. gada 9.augustā, Nr.32

Dr. prof. Augusta Kirhenšteina godināšana.

Iecienītais zinātnieks, jaunatnes draugs, dr. prof. Augusts Kirhenšteins daļu no savas vasaras pavada Rozēnu pagasta ,,Viesturos”, tur to 3. augusta rītā ieradās apsveikt un godināt Staiceles un Vīķu mazpulku dalībnieki, apsveikdami profesoru ar dziesmām skolotāja Martinsona vadībā. Staiceles mazpulku vad. agr. Ostvalds īsā uzrunā norādīja uz profesora nopelniem zinātnes labā . Mazpulka dalībnieki greznoja profesora mītnes durvis ar vijām, un mazākā dalībniece pasniedza profesoram ziedus.

Savus mazos draugus profesors uzņēma ļoti mīļi un pacienāja tos ar garšīgiem cepumiem un augļu sulu.

„Limbažu Vēstnesis”, 1935. gada 9.augustā, Nr.32

Otrie kapu svētki.

Staiceles kapsētā, kura aizpagājušā gadā tika ierīkota un iesvētīta, notika kapu svētki 4. augustā. Neraugoties uz apmākušos dienu, tāda bija svētdienas priekšpusdiena. Tajos bija liels tautas saplūdums. Svētrunu, kā jau pagājušā numurā minēts teica Alojas draudzes mācītājs Veinbergs, dziļi izjustos un sirsnīgos vārdos, pieejot klausītāju dvēselei un liekot pārdomāt arī par mūsu garīgā cilvēka būtību. Daudzu acīs mirdzēja asaras un daudzi piederīgo asaras bira pie jaunajā smilšu kalniņā guldīto kapu kopiņām. Kapsēta un kapi bija glīti uzposti.

„Limbažu Vēstnesis”, 1935. gada 9.augustā, Nr.32Staiceles un Alojas Brīvprātīgo Ugunsdzēsēju biedrību kopējais izrīkojums ar brīvdabas teātra izrādi Ungurpils skolas parkā 11. augustā jaukā laika dēļ izdevās teicami.
Izrīkojumu atklājot, Alojas Brīvprātīgo Ugunsdzēsēju biedrības ilggadējais priekšnieks J. Vītols griezās pie sapulcējušamies ar uzrunu. Godinot mūsu varoņu piemiņu publika orķestra pavadībā nodzied valsts himnu. Tālāk runātājs aizrāda uz ugunsdzēsēju pašaizliedzīgo un svētīgo darbu vispārības labā un nepieciešamību šinī darbā visām ugunsdzēsēju biedrībām strādāt ciešā kontaktā savstarpēji pabalstot vienai otru. Pateicās Staiceles Dramatiskā Pulciņa vadībai un aktieru trupai, kuri nav taupījuši pūles, lai veicinātu abu biedrību kopējos mērķus.
Tikai ne visai vēlama parādība un lauku izrīkojumos vispār, ka publika neierodas laikā, bet ar stundas un vairāk nokavējumu, caur to izrāžu sākums ievelkas nevēlami vēlu. Šinī ziņā derētu ieturēt vairāk akurātības.

„Limbažu Vēstnesis”, 1935. gada 16.augustā, Nr.33

Rudzu pļauja iestājušā sausā laika dēļ Staiceles novadā notiek pilnā sparā. Arī daļa Staiceles papīrfabrikas strādnieku, izmantojot savu gadskārtējo atvaļinājumu un citi rokpeļņi steidzās nodrošināties ar ziemas maizi, saņemot no apkārtējiem zemturiem rudzu pļauju uz pūrvietām. Par pūrvietas nopļaušanu maksā graudā 5-6 pudus rudzu.

„Limbažu Vēstnesis”, 1935. gada 16.augustā, Nr.33

Dzīvokļu trūkums.

Sakarā ar darbu paplašināšanos vietējā papīrfabrikā un iedzīvotāju skaita pieaugšanu Staicelē, sajūtams stiprs dzīvokļu trūkums, kamēr dažus gadus atpakaļ vēl vienā otrā namā tie stāvēja neapdzīvoti. Daži Staicelē nodarbinātie strādnieki spiesti dzīvokļus meklēt apkārtējās lauku mājās.

„Limbažu Vēstnesis”, 1935. gada 23.augustā, Nr.34

Alojas Piensaimnieku sabiedrība ziedojusi Staiceles Brīvprātīgo Ugunsdzēsēju biedrībai ugunsdzēsēju auto iegādei Ls 125. Apsveicams un cildens darbs. 26. augustā Staiceles un Alojas Brīvprātīgo Ugunsdzēsēju biedrību valdes noturēja kopēju valžu sēdi Staicelē, kurā starp citu, arī pārrunāja kopējus soļus, kādi būtu sperami ugunsgrēka posta apkarošanai.

„Limbažu Vēstnesis”, 1935. gada 30.augustā, Nr.35

Uz sporta svētkiem, kurus 25. augustā rīkoja Braslavas aizsargu nodaļa, izbrauca arī Staiceles Sporta biedrības vieglatlēti un futbolkomanda. Vieglatlētikā staicelieši guva divas pirmās vietas: kārtslēkšanā – K. Strencis, bet 100 metru skrējienā – I. Bernats. Futbolā staicelieši pieveica Braslavu ar 3:0 par labu Staicelei.

„Limbažu Vēstnesis”, 1935. gada 30.augustā, Nr.35Puķu svētkus 8.septembrī rīko Staiceles Brīvprātīgo Ugunsdzēsēju biedrības dāmu komiteja savā nama zālē.

„Limbažu Vēstnesis”, 1935. gada 6.septembrī, Nr.36

Puķu svētki, kurus rīkoja Staiceles Brīvprātīgo Ugunsdzēsēju biedrības dāmu komiteja, izdevās teicami. Zāle bija tiešam glīti dekorēta puķēm un zaļumu vītnēm un atstāja reti patīkamu iespaidu. Par dekorējumu un puķu galdu bagātību jūsmo arī atbraukušie viesi – rīdzinieki, aizrādot, ka pilsētā, kur katrs zieds jāpērk par naudu, šāds dekorējums nav iespējams, jo pretēji, ieņēmumi nesabalansētos ar izdevumiem. Par veiktām pūlēm un darbu, lai visa atzinība dāmu komitejai un čaklai priekšniecei.

„Limbažu Vēstnesis”, 1935. gada 13.septembrī, Nr.37

No skolas dzīves.

Staiceles 6 klašu pamatskola savu darbību iesāks 1. oktobrī. Šinī mācību gadā mācību izvedīs pēc jaunām mācību grāmatām. Grāmatas uz priekšu vajadzēs iegādāties par pašu līdzekļiem, izņemot trūcīgos, kuriem piespriedīs pabalstu. Līdzšinējā kārtība atmesta kā nelietderīga, jo līdz šim grāmatas iegādājās skola un pret nelielu atlīdzību izdeva lietošanā. Jaunā kārtība apsveicama, jo grāmatās ieguldīto naudas summu varēs izlietot mācību līdzekļu iegādei.

„Limbažu Vēstnesis”, 1935. gada 20.septembrī, Nr.38

Nemitīgās lietus gāzes, kuras beidzamā nedēļā piemeklējušas Staiceles novadu sāk lauciniekiem nodarīt ievērojamus zaudējumus. Zemākās vietas jau stipri izmirkušas un aizkavē rudzu sēju, tā arī traucē ražas novākšanu. Ūdens Salacas upē stipri cēlies un atgādina gandrīz jau pavasara plūdus. No stipras salnas, kura piemeklēja novadu pagājušā nedēļā cietuši kartupeļu laksti, tomāti un puķes. 18. septembra rītā temperatūra bija 2˚ zem nulles.

„Limbažu Vēstnesis”, 1935. gada 20.septembrī, Nr.38

Futbols.

Futbola sezonas noslēgšanai Staiceles sporta biedrība 22.septembrī uz Staiceles sporta laukuma rīko beidzamās sacīkstes. Sacentīsies savā starpā : Limbažu Saviesības biedrības un Staiceles sporta biedrības divām futbolkomandām.

Sporta sezonu izbeidzot, sporta biedrības valde nolēmusi apbalvot ar piemiņas žetoniem futbolistus, kuri darbojušies Staiceles sporta biedrības futbolkomandā 5 gadus, kā arī dažus futbolistus, kuri gan nav sastāvējuši komandā noteiktu laiku, bet uzrādījuši sevišķu centību un disciplīnu futbola sporta veicināšanā.

„Limbažu Vēstnesis”, 1935. gada 20.septembrī, Nr.38


Skats uz Staiceles centru no Vīķu puses ap 1935. gadu (foto no muzeja krājuma)


un 2010. gada 29.jūlijā (foto - Jānis Megris).


Fotogrāfijās Staicele un tās iedzīvotāji - 20. gadsimta 30. gados.

Vēsturisko materiālu
no Staiceles lībiešu muzeja Pivālind krājumiem
sagatavoja muzeja krājuma glabātāja Rasma Taulavičus