Staicele - Reportāžas - Vizmu salidojums

21.08.2010.
Vārdamāsu salidojums - Latvijas Vizmas pulcējas Staicelē


21. augustā Staicelē pulcējās Latvijas un arī Kanādas Vizmas

Dzirdot kādu izsakām savu vārdu, automātiski gribas pagriezt galvu uz runātāja pusi. Un tas nekas, ka uzsauciens nav domāts man, bet kādam citam. Līdzīgi sestdien Staicelē jutās tās 50 Vizmas, kuras tur pulcējās uz ikgadējo vārdamāsu salidojumu. Viņas vienkopus sabrauca jau 17. reizi. Šogad par tikšanās vietu izvēlēta Staicele. Zīmīgi, ka pirmreizēja bija ne vien tikšanās Staicelē, bet Vidzemē vispār. Līdz tam tādas bijušas Kurzemē un Zemgalē. Salidoju-mu Staicelē organizēja vietējās skolas skolotāja Vizma Lūse, kura ar vārdamāsām salidoja jau trešo reizi. - Kad biju uz pirmo salidojumu, citas pa-dzirdējušas, ka pārstāvu Vidzemi, mudināja mani rīkot nākamo. Atteicu, lai ļauj man piedalīties un paskatīties vēlreiz. Staiceliete piekritusi: - Pie sevis domāju - ja jau draudzenei kāzas varēju sarīkot, spēšu arī šādu salidojumu noorganizēt.

Tradīciju 1994. gadā aizsākusi Dobeles kora Vizma vadītāja Vizma Zandersone. Pārējās viņu tamdēļ dēvē gan par savu virsaiti, gan Lielo Vizmu. - Ideju aizguvu no „Madarām”. Dažādi kolektīvi ar tādu nosaukumu pulcējās ik gadu. Arī mūsu kolektīvs gribēja ko līdzīgu. Uzaicinājām slavenās Vizmas - Belševicu, Apoloni, Kvēpu, Kalnu. Interesanti, ka par šo notikumu ieinteresējās arī citas vārdamāsas, - viņa stāsta. Sanākšana izvērtusies ļoti interesanta un sirsnīga, un mucai spunde bijusi vaļā. - Pats aizraujošākais ir tas, ka katru gadu salidojumu organizē cita Vizma citā vietā. 13.b salidojums pat noticis Kanādā. To organizējusi Vizma Maksiņa, kura no Toronto īpaši uz Vizmu dienu brauc jau 12 gadu. - Šoreiz mēs par tikšanās vietu izraudzījāmies tādu pērli kā Staicele, - atzina V. Zandersone. Viņai piekrita arī Vizma Lielmane no Kuldīgas novada. Viņa salido-jumā piedalījās jau sesto reizi: - Tā mēs iepazīstam Latviju. Pateicoties Vizmu dienai, esmu bijusi daudzviet, kur citkārt nemaz nebrauktu. Kuldīdzniece uz Staiceli devusies kopā ar vārdamāsu un novadnieci Vizmu Hartmani. Abām brauciens šurp izvērties kā traks piedzīvojums. Līdz Rīgai tikušas labi. Tas, ka noplīsusi automašīna un nācies meklēt citu, vēl ir sīkums. Lai tiktu no galvas-pilsētas līdz Staicelei, stundām ilgi maldījušās pa mazajiem ceļiem. - Pie jums nav ceļa zīmju. Tā ir liela problēma. Kad beidzot ieraudzījām uzrakstu „Staicele”, bijām laimīgas. Tomēr tas nav mazinājis abu sieviešu dzīvesprieku un apņēmību uz Vizmu dienu braukt arī nākamgad. - Vīrs gan saka, ko es skrienot, lai sēžu mājās. Kad aicinu līdzi, atskan atruna, ka viņam pietiek ar vienu trako mājās, ne-vajag satikt vēl 40. Bet tā ir kā narkotika. Visas esam kā māsas, - smējās V. Hartmane. Ja vienas vīrs pukst, ka sieva izklaidējas, citai pats mudina ceļā. Vizmu Blāzi no Ķekavas novada uz Staiceli atvizinājis vīrs. Viņa ar vārdamāsām tiekas otrreiz. Sliktā laika dēļ negribējusi nekur braukt, bet nu jutās priecīga, ka padevu-sies vīra bikstīšanai. Arī Alsungas vienīgā Vizma - Piterniece - priecājās, ka ir iespēja izrauties no mājas. - Maz mūsu gados ir tādu iznācienu. Kādēļ gan neizmantot to, kas ir?

Šogad salidojumā bija negaidīti liels jauno Vizmu skaits - 10, tostarp Tiltiņa un Bērziņa no Staiceles. Pensionāre V. Bērziņa par iepriekšējo gadu salidojumiem bija dzirdējusi, taču nav pievērsusi uzmanību. Šogad Staiceles Vizma viņu tikmēr mudinājusi, kamēr piekritusi: - Nenožēloju, ka atnācu. Patiesi izbaudu šo dienu kopā ar vārdamāsām. Turklāt, lai gan pati dzīvoju Staiceles pagastā, uzzināju interesantus faktus par pilsētu, - V. Bērziņa atsaucas uz ekskursiju, kurā ar Staiceli iepazīstināja sabraukušās viešņas. Vārdamāsu salidojuma jauno biedreņu vidū bija arī Vizma Keterliņa no Liepājas. Tikko atgriezusies no Itālijas, viņa steigusies uz Alojas novadu. Ļoti vēlējusies aplūkot šo pusi. - Šeit ir ļoti skaisti. Pilsētiņa, lai arī maza, ļoti sakopta. Redzams, ka viss tiek darīts no sirds, un katrs darba darītājs ir savā vietā, - Staiceli uzteica liepājniece. Viņai arī ļoti pa-ticis Vizmu kopīgais svētbrīdis Staiceles ev. lut. baznīcā.

Pirms koncerta ar svinīgu ceremoniju tika godinātas jaunpienākušās Vizmas. Katra klātesošos iepazīstināja ar sevi un saņēma organizatoru sarūpētu pārsteiguma dāvaniņu. Īpaši aizkustinošs bija brīdis, kad V. Lūse ienesa Vizmu karogu. Zālē tobrīd atskanēja neviltotas ovācijas un ikviena salidojuma biedre kopā ar kori Vizma nodziedāja savu himnu. Vēlāk skatītājus un klausītājus priecēja arī Valmieras vīru koris Imanta un Bikstu vīru ansamblis Optimisti. Īpašu pārsteigumu klātesošajiem ar savu aktīvo dejošanu sagādāja Staiceles kultūras nama amatiermākslas kolektīvs Vecmāmiņu aerobika. Savukārt ar sentimentālām dziesmām uzstājās Staiceles vokālais ansamblis Dziesmu draugi. Zālē patiesi bija jūtama sirsnīga atmosfēra. Likumsakarīgi, jo kopā pulcējās Vizmas - jautrās un labestīgās optimistes. Vizma Ūdrēna no Bauskas pačukstēja, ka rīta pusē jutusies ļoti nomākta, lietus traucējis izbaudīt ekskursiju. Taču nu oma uzlabojusies un viņa izbaudīja pozitīvi ietekmējošo vārdamāsu klātbūtni. Tamdēļ vien viņa salidoja jau 11. gadu.

Koncertam noslēdzoties, staiceliete V. Lūse atzina, ka jūtas apmierināta ar padarīto, un pateicās vietējiem: - Viņi mani ļoti atbalstīja, bija ieinteresēti. Daudzi bija atnākuši paskatīties koncertu. Arī kolektīvi „Vecmāmiņu aerobika” un „Dziesmu draugi” ļoti rūpīgi gatavojās šim pasākumam, uztraucās par repertuāru, - atklāja organizatore, kura jau pērn aizrunājusi kultūras un Tradīciju namu, kur noslēgumā notika ballēšanās un citas jautras izdarības. Turklāt skanēja arī dziesmas vietējās grupas Ieva un Intars pavadījumā.

Viss gan vēl nav skaidri norunāts, taču nākamgad salidojums notiks Tukumā vai Jaunpilī. - Patiesi liels prieks, ka viena otrai esam tik ļoti vajadzīgas, - par spēcīgo tradīciju bija gandarīta tās aizsācēja V. Zandersone. Viņai piekrita arī Staiceles salidojuma organizatore: - Tas ir fenomens. Baušķeniece Vizma Sīpola, viena no retajām, kura salidojumā ir jau 16. reizi, atzina: - Visu gadu ir normāli, bet, tiklīdz tuvojas salidojuma diena, ir iekšējs satraukums. Pasākums rauj no mājas laukā.

Pasākuma bilžu albūms >>>
I.Jaunzemes un R.Taulavičus foto

Līgas LIEPIŅAS teksts