Staicele - Reportāžas - Vidusskola - Izlaidumi Staiceles vidusskolā

19.06.2010.
Izlaidumu laiks Staiceles vidusskolā

Jūnijā, kad vasara kāpj kalnā un katra pļavas puķe rāda tai ceļu, skolās turpinās eksāmenu maratons, kas finiša taisnē noslēdzas ar 9. un 12. klašu izlaidumiem.


11. jūnijā Staiceles kultūras namā apliecības par pamatizglītību saņēma 21 devītās klases beidzējs,


.. bet nedēļu vēlāk,19. jūnijā, izlaidums bija vidusskolēniem. Lai saņemtu vidusskolas beigšanas atestātu, eksāmenus kārtoja 10 skolēni. Viņi savus atestātus kopā ar eksāmenu sertifikātiem varēs saņemt jūlija vidū, kad būs izlaboti centralizēto eksāmenu darbi.


Šogad abas absolventu klases bija īpaši atraktīvas un muzikālas, tādēļ izlaidumi noritēja nepiespiestā, brīvā gaisotnē - gluži kā muzikālas izrādes. Liels paldies mūzikas skolotājai Intai Jurkai , kas prata radīt jauku svētku noskaņu, piemeklējot atbilstošas dziesmas gan solistiem gan kopkorim. Audzēkņu izpildījumā skanēja dziesmas par krāsainiem sapņiem, kaijām un lidošanu tālumā, par to, ka viņi visu sen to bija pelnījuši, bet beigās sapratuši, ka tikai tā varam kopā mēs būt.


Izlaidumu bagātināja Oskara Betika ģitāras spēle un dziedājums, ...


.... spoži absolventu korī izskanēja Alvja Groda, ...


... Megijas Jurkas, Signijas Metnieces, Lailas Grinbergas solo.


Skolas beidzēji likās kā skaisti, krāsaini pļavas ziedi, kurā, katrai puķei un smilgai ir sava vieta, bet tikai kopā tie veido neatkārojamo Jāņu buķeti.


Skolas direktors Juris Krastiņš, sveicot absolventus, atzīmēja - lai dzīvē tiktu uz priekšu ir vai nu labi jāizskatās, vai kaut kas labi jāmāk. Direktors turpināja savu vēlējumu ar vārdiem: „Redzēt - tas nozīmē gribēt, uzdrošināties - nozīmē varēt, bet zināt - nozīmē dabūt. Zināšanas ir saņemtas, bet, lai dabūtu vēlamo, tās arvien būs jāpilnveido.”

Vidusskolēni piemiņai no skolas kolektīva saņēma Staiceles vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotājas Antras Rudzītes sastādīto Kārļa Ulmaņa atziņu krājumu Sirdsspēks.


9. klases izlaidumā sveicēju vidū bija Alojas novada domes priekšsēdētāja Dace Vilne, kas bija absolventus saskaitījusi un secinājusi, ka tāpat kā Alojas skolā, skolas beidzēju zēnu un meiteņu skaits ir līdzsvarā, novēlot līdzsvaru saglabāt arī turpmāk dzīvē. (Attēlā D.Vilne kopā ar Staiceles vidusskolas pedagogiem).


Staiceles pilsētas pārvaldes vadītāja Ausma Plūme.


12. klases audzinātāja Vija Brente.

Abos izlaidumos ar krāšņiem ziediem audzēkņus sveica un pateicību audzinātājām Vijai Brentei (9. kl.) un Valentīnai Andrejevai (12. kl.) izteica Staiceles pārvaldes vadītāja Ausma Plūme.

Audzinātājas sirsnīgi sveica savus audzēkņus, īpaši mīļu dāvanu saņēma vidusskolas absolventi – V. Andrejeva katram audzēknim dāvāja pašas rokām darinātu cimdu pāri.


Vidusskolas absolventu apsveicēju vidū bija Staiceles mūzikas un mākslas skolas direktore Ārija Bakmane un direktores vietniece Ārija Daugule, īpašs sveiciens tika šīs skolas audzēkņiem: Santai Taubei, Sabīnei Pēcei un Dāvim Mickevičam, viņu vecākiem, un ...


... audzinātājai V. Andrejvai par ieinteresētību skolas koncertdarbībā.


Emocionāli izskanēja Santas Taubes dziedātā Santa Lucia, ko viņa izpildīja kopā ar saviem pedagogiem Jāni Kalēju un Gati Vanagu.


Apsveicēju vidū bija VJFC „Staicele” direktors E. Brants, kas īpašas balvas bija sarūpējis saviem audzēkņiem: Lotāram Ustrisovam, Elvim Arnavam, Arturam Eglītim (9. klase), Dāvim Mickevičam, Justam Gūtmanim (12. klase).


Vidusskolas izlaidumā absolventus uzrunāja Alojas novada domes priekšsēdētājas vietnieks Jānis Bakmanis, liekot saprast, ka līdz šim gan vecāki, gan skolotāji palīdzējuši nogludināt grambas un pārvarēt grūtības dzīves ceļā, tālāk būs jācīnās pašiem.


Abos izlaidumos gan ar dziesmu, gan kokles sanējumu priecēja 7. klases audzēkne Beāte Vītiņa.


4. kases skolēns Emīls Konrāds (attēlā) un 8. klases skolniece Sabīne Podskočija ar izjusto, skanīgo, absolventiem veltīto dziedājumu pierādīja, ka aug jauna nākamā dziedoņu paaudze.


Absolventu vecāku vārdā Mareka Bašena (12.kl.) (attēlā) un Reiņa Graviņa (9.kl.) vecāki pasniedza dāvanu kartes grāmatu iegādei skolas bibliotēkā.

Nākošie devītklasnieki - 8. klašu kolektīvi - absolventu sveikšanai bija sameklējuši viedos Mātes Terēzes vārdus, kas uzrunā jebkuru cilvēku:

Dzīve ir sapnis - vērs to par īstenību.
Dzīve ir pienākums - pildi to.
Dzīve ir spēle - spēlē to.

Dzīve ir vērtība – saudzē to.
Dzīve ir bagātība – taupi to.
Dzīve ir mīlestība – baudi to!


9.klases absolventi kopā ar vecākiem, klases audzinātāju un skolas direktoru.

Alda Grāvere, direktora vietniece

Aivara Drāznieka (9.klases izlaidums) un
Lindas Abendrotes
(12. klases izlaidums) foto