Staicele - Reportāžas - Bibliotēka - Staiceles bibliotēka turpina attīstīties

07.06.2010.
Staiceles bibliotēka turpina attīstīties

7. jūnijā Staiceles bibliotēkā viesojās tāli ciemiņi – Barbara Forda (Barbara J.Ford) un Sūzena Šnuere (Susan Schnuer) no Ilionoisas Universitātes (Urbana-Champaign) Mortensona starptautiskā bibliotēku centra ASV. Viņu mērķis – iepazīt Staiceles bibliotēku klātienē, jo tā ir viena no 12 publiskajām bibliotēkām Latvijā, kura guva panākumus, iesaistoties ideju konkursā par bibliotēku attīstību.

Tā ir jaunā Bila un Melindas Geitsa fonda atbalstītā programma, kuras ietvaros tiks īstenotas radošas bibliotekāru iniciatīvas. Vispirms šī gada rudenī ideju autori 3 nedēļas mācīsies Mortensona centrā ASV un dosies vienas nedēļas pieredzes apmaiņas braucienā uz kādu no Eiropas valstīm. Programmas ietvaros būs jāizstrādā projekta pieteikums, lai pēc tam kandidētu finansiālam atbalstam savu ideju īstenošanai.

Barbara Forda un Sūzena Šnuere pauda prieku par iespēju tikties ar pašvaldības pārstāvi - Staiceles pilsētas pārvaldes vadītāju Ausmu Plūmi, jo uzskata, ka spēcīgām bibliotēkām ir spēcīga sadarbība ar pašvaldību. Viešņas interesējās par pārvaldes funkcijām, pašvaldības ienākumu avotiem, interneta pieejamību iedzīvotājiem. Savukārt A.Plūme jautāja par iespējām, ko dos bibliotēkas dalība šajā projektā. Suzena Šnuere pastāstīja, ka finansējums šajā projektā paredzēts bibliotēkai, lai tā atstātu ietekmi uz vietējo sabiedrību, lai pēc projekta realizācijas kolēģi no citām tuvākajām bibliotēkām brauktu šeit gūt pieredzi. Amerikā apmācību ietvaros bibliotēku vadītāji tiksies ar finansu daļas cilvēkiem no vietējām pašvaldībām, grupās izstrādās konkrētus projektus, mācīsies pēc speciāli Latvijas grupai izstrādātas apmācību programmas, apmeklēs bibliotēkas. Apmācībās tiks iekļauta informācija par starptautiska mēroga finansējuma piesaistīšanas stratēģijām. Staiceles bibliotēkas vadītāja Anita Strokša secināja: „Tas ir jauki, bet atbildība ne pa jokam!”


Attēlā 1. rindā no kreisās: Anita Strokša, Suzena Šnuere, Barbara J.Forda, Līga Māsēna, projekta „Trešais tēva dēls” direktores asistente; 2. rindā no kreisās: Inga Niedra, projekta „Trešais tēva dēls” apmācību koordinatore, Ausma Plūme, Staiceles pārvaldes vadītāja.


Anita Strokša izrāda viešņām bibliotēku – novadpētniecības stūrīti, bērnu stūrīti, grāmatu un periodikas klāstu.


Ciemiņiem patīk gan plašās, gaišās un gaumīgi iekārtotās telpas, gan apmeklētāju rosība. Īpaši tiek ievērota un atzīmēta zaļo augu bagātība, par kuru vislielākais paldies bibliotekārei Intai Meisterei.


A.Strokša saņem dāvinājumā mācību grāmatu par bibliotēkām.


Ar patiesu prieku S.Šnuere un B.Forda pieņem dāvinājumā Staiceles un tuvākās apkārtnes karti angļu valodā.

Ieva Drone

Paziņojums medijiem

Rīga, 2010. gada 10. jūnijs
Dalībai apmācību programmā ASV nominēti 12 Latvijas bibliotekāri

No 2. līdz 11. jūnijam valsts aģentūrā „Kultūras informācijas sistēmas” viesojas Mortensona Centra (Ilinoisas Universitāte, ASV) direktore Barbara Forda (Barbara Ford) un asociētā direktore Sūzena Šnuere (Susan Schnuer). Mortensona Centra pārstāves Latviju apmeklē Bila un Melindas Geitsu fonda (BMGF) uzdevumā ar mērķi iepazīties ar Latvijas publisko bibliotēku darbību un projekta „Trešais tēva dēls” (3td) ietvaros īstenotajām pārmaiņām publiskajās bibliotēkās. Vizītes rezultātā tiks izstrādāta apmācību programma Latvijas bibliotekāriem.

Šī gada septembrī 12 Latvijas bibliotekāri piedalīsies 4 nedēļu apmācību programmā, kura paredz profesionālās apmācības un pieredzes apmaiņas pasākumus ASV (3 nedēļas) un iespēju iepazīties ar bibliotēku darbu kādā citā pasaules valstī (1 nedēļa). Apmācību rezultātā paredzēta bibliotēku inovatīvo ideju ieviešana dzīvē projektu veidā, tam piesaistot BMGF finansējumu.

Iespēja piedalīties Geitsu fonda jaunajā programmā tika piedāvāta desmit BMGF Globālo bibliotēku iniciatīvas dalībvalstīm. Atlases nosacījums bija bibliotekāru spēja ierosināt radošas un inovatīvas idejas jauniem pakalpojumiem publiskajās bibliotēkās, kas palīdzētu rast risinājumus reālām, no sabiedrības vajadzībām izrietošām situācijām vai problēmām, veicinātu sabiedrības attīstību un dzīves kvalitātes uzlabošanos. Šis ir pilota projekts, kura veiksmīgas realizēšanas gadījumā Latvijas pieredze tiks nodota tālāk citām BMGF grantu saņēmējvalstīm.

Šī gada janvārī „Trešais tēva dēls” aicināja ikvienu Latvijas publisko bibliotēku iesniegt izvērtēšanai savas novatoriskās idejas. Pēc to rūpīgas analīzes tika sagatavots un nosūtīts Mortensona centram Latvijas pieteikums. Tikai divas valstis – Latvija un Rumānija – ieguva iespēju deleģēt bibliotekāru grupas uz apmācībām ASV.

Dalībai programmā ir nominēti bibliotekāri no šādām Latvijas pašvaldību publiskajām bibliotēkām:

 • Iveta Ozoliņa, Alūksnes pilsētas bibliotēka;
 • Valda Ozoliņa, Brocēnu novada bibliotēka;
 • Lidija Igaune, Ezernieku pagasta tautas bibliotēka;
 • Ilvija Ķimse, Jērcēnu pagasta bibliotēka;
 • Alita Kluša, Klintaines pagasta bibliotēka;
 • Mārtiņš Lagzdons, Kursīšu bibliotēka – informācijas centrs;
 • Gaļina Sabļina, Ogres Centrālā bibliotēka;
 • Antoņina Girs, Pededzes pagasta bibliotēka;
 • Valda Dzelzkalēja, Pūres pagasta bibliotēka – informācijas un novada izpētes centrs;
 • Anita Strokša, Staiceles pilsētas bibliotēka;
 • Inese Rumpa, Ugāles pagasta bibliotēka;
 • Sandra Šteina, Viesatu pagasta bibliotēka.

Mortensona Centrs sadarbojas ar vairāk nekā 90 pasaules valstīm, nodrošinot apmācību programmas bibliotēku darbiniekiem, kā arī veicinot bibliotekāru un bibliotēku sadarbību, lai sekmētu mieru, izglītību un saprašanos.

Papildu informāciju par Mortensona Centra pārstāvju vizīti un rudenī plānoto apmācību programmu iespējams saņemt, sazinoties ar 3td komunikācijas vadītāju Sandru Vīganti (sandra.vigante@kis.gov.lv; 26565471, 67844885).

Informāciju sagatavoja:
Sandra Vīgante, 3td komunikācijas vadītāja
Tel.: 67844885, 26565471.
E-pasts: sandra.vigante@kis.gov.lv

www.kis.gov.lv