Staicele - Reportāžas - VJFC Staicele - Futbola centra atklāšana

04.06.2010.
Latvijas Futbola federācijas mācību un treniņu centra "Staicele" atklāšana


 


Atklāšanas pasākumu vada Futbola centra izpilddirektors un Alojas novada domes priekšsēdētājas vietnieks Jānis Bakmanis.


Svētku viesi sapulcējušies uz jaunā mākslīgā-seguma laukuma
Latvijas Futbola federācijas (LFF) prezidents Guntis Indriksons:
     "Atklājam tikai 1. kārtu šai bāzei. Es ceru, ja melns kaķis pār ceļu nepārskries, un mūs sadzirdēs visi citi, kam arī vajadzētu pielikt roku kopējai lietai, tad tuvākajos gados mēs esam ieplānojuši uzbūvēt multifunkcionālu halli, bet mēs ceram, ka visvairāk šajā hallē tiks spēlēts futbols. Un noteikti tiks uzbūvēta viesnīca, jo ir jādomā kā šo bāzi uzturēt, lai viņa varētu funkcionēt. Es noteikti domāju, ka būtu vajadzīgs šeit peldbaseins, kas noteikti noderēs visiem Staiceles iedzīvotājiem. Tas viss ir mums iecerēts 2. kārtā un es esmu pilnīgi pārliecināts, ka pēc gadiem mēs vēlreiz pulcēsimies šeit, lai šo bāzi nodotu pilnībā kādai tai vajadzētu būt."


FIFA pārstāvis pasniedz Guntim Indriksonam apsveikumu no FIFA prezidenta Latvijas Futbola federācijai sakarā ar treniņu centra atklāšanu


Alojas novada domes priekšsēdētāja Dace Vilne:
     "Kad, kas lai to zin, kurā vietā, mēs ierakām šo kapsulu grūti bija ticēt, ka pēc neilga brīža te pavērsies pavisam cits skats. Un šodien šis laukums ir pilns ar tiem, kuru dēļ šis laukums ir veidots - jaunie sportisti. Novads ir ieguvis brīnišķīgu sporta bāzi un vissirsnīgāko paldies gribas teikt naudas devējiem - Starptautiskajai futbola federācijai, bet ne mazāku paldies man gribas teikt savam vietniekam Jānim Bakmaņa kungam, kurš patiešām ir futbola entuziasts un šo jauneklīgo sportisko garu ienes ne tikai Staicelē, bet visā novadā. Lai Jums visiem šeit ir labi panākumi un es ceru, ka šīs pirmās spēles nebūs pēdējās un šis būs solis kā Jūs no mazāka Staiceles laukuma sāksiet spēlēt lielajos pasaules laukumos. Lai Jums veicas!"


Karogu paceļ Latvijas Futbola federācijas ģenerālsekretārs Jānis Mežeckis


Karogs ir pacelts!


"We are the champions" dzied Jānis Kalējs, ar saksofonu Antra Ķestere.
Dzied Staiceles bērnu ansamblis Do-Re-Mi (vadītāja Inta Jurka)
Lentas pārgriešana.Futbola centrs ir atklāts!


Vecmāmiņu aerobika


Svētku uguņošana!

Reportāžu sagatavoja Māris Kalējs