Staicele - Reportāžas - Vidusskola - Mācību gada pēdējā diena

28.05.2010.
Mācību gada pēdējā diena Staiceles vidusskolā

28. maijs bija diena, kuru Staiceles vidusskolā bastot laikam nebija vērts – kārtējais garais un nopietnais mācību gads skolēniem beidzies (izņemot tos, kuriem vasaras darbi). Svinīgā pasākuma vadītāju Sabīnes Podskočijas un Alvja Apiņa (8.kl.) aicināti, svētku uzrunas teica skolas vadība: direktors Juris Krastiņš un viņa vietnieces – mācību darbā Alda Grāvere, audzināšanas darbā Antra Rudzīte un ārpusklases darbā Linda Abendrote.

Pēc viņu ceļamaizes vasarai un nākamajam mācību gadam sporta skolotājas Inga Konrāde un Vizma Tiltiņa apbalvoja Sporta dienas labākos. Savs vārds bija sakāms arī Vidzemes Jaunatnes futbola centra „Staicele” direktoram Egonam Brantam. Latvijas Futbola federācijas mācību un treniņu centra „Staicele” direktora Jāņa Bakmaņa uzrunu gan noklausīties neizdevās – viņš aizkavējās daudzo darba darīšanu dēļ, taču uz lielisko tradīciju pēdējās skolas dienas noslēgumā – audzēkņu atvadīšanos no skolas personāla – tomēr bija klāt!

Svētku izskaņā 11. klases audzēkņi, skolas himnai „Virs galvas mūžīgs Piena Ceļš” skanot, nolaida skolas karogu, lai rudenī no jauna tas atkal uzplīvotu mastā.

Pēc svinīgajiem svētku brīžiem skolas pagalmā notika audzināšanas stundas klasēs, kad skolēniem izsniedza liecības ar ļoti gaidīto ierakstu: „Pārcelt nākamajā klasē!” Atvadoties līdz nākamajam mācību gadam – jau pieminētais, pērn skolas direktora iedibinātais, rituāls – skolas vadības, pedagogu un citu mūsu mācību iestādes darbinieku rokasspiediens! Vienīgi 1. klase ar savu audzinātāju Ingu Neimani turpināja svinības, priecājoties, ka tik nozīmīgais pirmais mācību gads skaisti noslēdzies.

Aivars Štrauss Staicelē

Foto no Staiceles vidusskolas pēdējās mācību gada dienas


Pēdējās mācību gada svētku dienas dalībnieki pulcējas.


Svētku pasākuma vadītāji Alvis Apiņš un Sabīne Podskočija (8.kl.) kopā ar skolas direktoru Juri Krastiņu.


Skolas direktora uzruna visam skolas kolektīvam, mācību gadu noslēdzot.


„Mīļā saule lai mums draugs!” - direktora vietniece A. Grāvere novēl jauku, siltu, saulainu vasaru un aktīvu atpūtu tajā.


Skolas kolektīvu uzrunā direktora vietniece L. Abendrote.


Sporta skolotājas Vizma Tiltiņa un Inga Konrāde apbalvo Sporta dienas laureātus.


Lūk, mūsu labākie sportisti mācību gada noslēguma sporta sacensībās – Sanija Ozola, Anda Prokopoviča, Santa Grāvīte, Ronalds Līsmanis, Lolita Ādamsone, Elvis Timermanis, Rihards Līsmanis, Rūta Kažoka un 4.klase.


11. klases jauniešiem ir tas gods, skolas himnai skanot, mūsu karogu nolaist.


Liecības tūdaļ no audzinātājas Ivetas Apsītes saņems sabiedriskajos darbos aktīvākā klase – 8.b (tā viņus slavēja direktora vietniece A. Rudzīte)!


Savu pirmo mācību gadu jauki kopā aizvadījusi 5.klase ar audzinātāju Intu Jurku.


Skolas tehniskā personāla darbiniece Katrīna Antoņuka un VJFC „Staicele” direktors Egons Brants gaida brīdi, kad notiks sirsnīgais skolas kolektīva rokasspiedienu rituāls, skolēnus vasaras brīvdienās pavadot.


Re kā, rokasspiediena rituāls raiti un raibi ritinās!


1. klases svinības turpinājās arī vēl pēc tam, kad bija beidzies rokasspiediena rituāls.


„Urrrrrrāāāāāāāā, mācību gads beidzies!”- jūsmo nu jau 8.kl. audzinātāja Linda un skolotāja Valentīna, kuras audzināmajai 12. klasei pirms Jāņiem izlaidums.

Foto - Aivars Štrauss, Alda Grāvere