Staicele - Reportāžas - Vidusskola - Grāmatu svētki

21.05.2010.
Svētki grāmatai

24. maijā Staiceles vidusskolas bibliotēkā notika grāmatai veltīts pasākums, vispirms bibliotekāre Iveta Apsīte pasniedza atzinības čaklākajiem lasītajiem, pēc tam bija latviešu valodas un literatūras skolotājas Antras Rudzītes sakārtotajam un Zvaigzne ABC izdotajam Kārļa Ulmaņa atziņu krājumam „Sirdsspēks” atvēršanas svētki. Ar dziesmām pasākumu kuplināja arī mūsu solistu konkursa dalībnieki mūzikas skolotājas Intas Jurkas vadībā.

Izrādās, ka paši lielākie un centīgākie lasītāji mācās pamatskolas klasēs. Katram audzēknim vajadzēja arī atbildēt uz jautājumu, kura grāmata šķiet visinteresantākā un kāpēc.

Grāmatas svētku otrajā daļā 4. un 5. klases skolēni klātesošos iepazīstināja ar skolotājas Antras līdz šim paveikto – sastādītajiem mācību līdzekļiem, izveidotajiem mācību komplektiem latviešu valodā 9. klasei (eksāmena runas daļai) un mācību grāmatu 6. klasei, skolēnu un skolotāja grāmatām, filozofes Zentas Mauriņas atziņu krājumu „Dzintargraudi”. Šos darbus izdevuši apgādi Zvaigzene ABC un Mācību grāmata.


Skolotāja Antra pati pastāstīja par savu 10. grāmatu – šopavasar izdoto Kārļa Ulmaņa atziņu krājumu „Sirdsspēks” (Zvaigzne ABC). Ieklausījāmies gan Latvijas 4. prezidenta dzīvesstāstā, gan krājuma tapšanā. Antra teica arī sirsnīgu paldies bibliotekārei Ivetai par ieguldījumu skolas Grāmatu svētku sagatavošanā un organizēšanā.

Autori bija ieradušies apsveikt gan kolēģi, gan skolas direktors J. Krastiņš, gan skolēni, gan staicelieši, kuriem nav vienaldzīga mūsu kultūra, filozofija un Antras devums latviešu valodas un tautai nozīmīgu personību atziņu apkopošanā.

Pēc pasākuma pirmās daļas bibliotēkā visi klātesošie tika aicināti uz Antras klasi, kur nepiespiestā gaisotnē pie kafijas, sulas un skolas direktora sarūpētā ļ-o-o-o-ti garšīgā kliņģera turpinājās sarunas par literatūru. Antras pastāstīja, kā atklājusi sev šīs vērtīgās domas, klusām noteikdama: „Es jau neko ... to visu pats Kārlis Ulmanis, viņš noteikti vēlas mūsu Latvijai palīdzēt.”

Latvijas patriota, prezidenta, gudrā un sirdsskaidrā cilvēka atziņu un domu krājums ir šobrīd mūsu tautai īpaši vajadzīgs, jo „Sirdsspēks” noteikti liks aizdomāties: kādi esam, ko gribam no savas valsts un kas jādara, lai to iegūtu?

Jautāta par nākamo grāmatu, Antra atbildēja, ka vajagot tikai domu, pārējais nāk ar darbu. Vēl viņa piebilda, ka pati neko rakstīt negrasās, jo visas labās domas jau pateiktas, tās vien jāatrod.

Bet, Antra, Tev taču pašai arī noteikti vēl ir mums ko teikt!

Aivars Štrauss, staicelietis


Latviešu valodas skolotājas Antras Rudzītes 10 gadu radošā darba rezultāts – izdots apgādos Zvaigzne ABC un Mācību grāmata.


Pulcējas grāmatu svētku viesi, viņu vidū arī pilsētas bibliotēkas vadītāja Anita Strokša, šī raksta autors Aivars un Kārļa Ulmaņa atziņu cienītājs Vilnis Andersons. Skolotāja Antra sarunājas ar bijušo Staiceles skolas absolventi Baibu Kīni, kuras darbavieta ir Latvijas vēstniecība ASV.


Grāmatu svētkos piedalījās mūzikas skolotājas Intas Jurkas brīnišķīgie solisti.


Dziesmu „Grāmata” izpilda Krista Kalniņa no 2. klases.


Par interesantāko grāmatu skolas bibliotekārei Ivetai Apsītei un klātesošajiem stāsta 1. klases lielākie lasītāji.


2. klases labākie lasītāji.


Lūk, centīgie lasītāji – trešklasnieki!


Cik daudz ļoti labu grāmatu lasītāju ir 4. klasē!


„Mums vislabāk patika lasīt Endes „Momo” un jaunāko ārzemju literatūru”, spriež meitenes no 8. klases.


Grāmatu svētku 2. daļā skolēni, bibliotekāres Ivetas nopietni sagatavoti, klātesošajiem pastāstīja par katru no skolotājas Antras deviņām grāmatiņām: Mareks (5.kl.), Diāna (5.kl.), Digna (4.kl.), Laura (5kl.), Emīls (4.kl.), Lauma (4.kl.), Dāvis (4.kl.), Adrians (4.kl.).


Par Kārļa Ulmaņa atziņu krājumu „Sirdsspēks”, kas izdots 2010. gada martā, skolotāja Antra interesanti pastāstīja pati.


„Tagad es pastāstīšu, kāda ir mūsu skolotāja Antra ...”, savu apsveikumu iesāk Staiceles vidusskolas direktors Juris Krastiņš.


Skolas direktora rozes un kolēģu uzrakstītie labie vārdi autorei.


„Lai mums palīdz bijušā prezidenta Kārļa Ulmaņa vārdu spēks!”, priecājas kolēģes Baiba Eglīte un Glorija Vizule.


„Visvairāk šos ziedus būtu pelnījis mūsu Latvijas 4. prezidents Kārlis Ulmanis pats par savām spēcīgajām domām un dziļo tautas mīlestību!”, pārliecināta skolotāja Antra.


Grāmatu svētku svinīgā daļa izskan ar Diānas Pēces un Lauras Poļakas (abas no 5.klases) muzikāli teatrālu priekšnesumu.

Foto - Inga Neimane un Aivars Štrauss