Staicele - Reportāžas - Vidusskola - Pēdējais zvans

21.05.2010.
Pēdējā zvana svētki Staiceles vidusskolā

Piektdien, 21. maijā, Staiceles vidusskolā skanēja pēdējais zvans uz audzināšanas stundu 9. klasei (audzinātāja Vija Brente) un 12. klasei (audzinātāja Valentīna Andrejeva). Šī jauniešiem bija īpaša svētku diena, kad nākamos absolventus apsveica 1. klase (audzinātāja Inga Neimane), 8. klases (audzinātāja Vizma Tiltiņa un Iveta Apsīte) un 11. klase (audzinātājs Edgars Ozols), novēlot veiksmi eksāmenos, izturību, dzīvesprieku un možu garu laikā, kas viņu dzīvē pats grūtākais un nozīmīgākais.

Svētku viesu vidū gan pirmsskolas bērni (audzinātājas Jautrīte Pelēkā un Kaija Kuzina), audzēkņu vecvecāki un vecāki, kas bija sarūpējuši sirsnīgu kopā sanākšanu pasākuma 2. daļā, kur pedagogiem tika teikti visskaistākie vārdi un veltīta mīlestības pilna pateicība par vērtīgajām, nozīmīgajām zināšanām daudzo gadu garumā. Klases audzinātājas un jauniešus apsveica skolas direktors Juris Krastiņš un vietniece Alda Grāvere, VJFC „Staicele” direktors Egons Brants, arī Alojas novada deputāts Tālivaldis Brents, vecāku vārdā klātesošos uzrunāja Baiba Eglīte.

Pēdējā zvana svētkos jaunieši saņēma ne tikai ziedus, bet arī uzrakstītus un uzzīmētus spēka vārdus dvēselei. Šogad mūsu skolu absolvē 33 jaunieši. Lai skaists viņiem eksāmenu laiks, kas 12. klasei tik būtisks, jo noteikti palīdzēs iestāties augstākajās mācību iestādēs!

Pēdējā zvana svētki fotomirkļos


Pēdējā zvana svētki Staiceles vidusskolā var sākties: VJFC „Staicele” direktors E. Brants, Staiceles vidusskolas direktors J. Krastiņš un viņa vietniece A. Grāvere aicina nākamos absolventus pie skolas karoga.


Svinīgi savos svētkos ierodas 9. klases jaunieši.


Lūk, cik viņi skaisti un daudz! Audzinātājas V. Brente un V. Andrejeva.


Sirsnīgi 9. un 12. klasi apsveic šī pasākuma vadītāja A. Grāvere.


Pirmklasnieki ar audzinātāju I. Neimani un 8. klases ar audzinātājām V. Tiltiņu un I. Apsīti cītīgi sagatavojušies, lai sveiktu nākamos absolventus.


„Par zāli pat vēl zaļāks ir mūsu skolas laiks...” – dungo 10. klases meitenes un skolotājas Ilga Ozola, Laura Priekule...


Skolas direktora J. Krastiņa svētku uzruna.


„Pa kuru laiku tie mūsu bērni izauguši jau tik lieli?” brīnās Arnavu ģimene un Reiņa Graviņa māmiņa, bet pirmsskolēniem viss vēl priekšā.


Atraktīvi 9. klasi sveic pirmklasnieki ar audzinātāju I. Neimani.


„Nu tā – visi sabučoti!” priecīga ir 9. klases audzinātāja no 2. līdz 4. klasei Inga Neimane.


Nākamos absolventus ar dzejoļiem un dziesmu sveic 8. klašu kolektīvi un audzinātājas I. Apsīte un V. Tiltiņa.


„Tagad mēs pateiksim, ko par jums, divpadsmitie, domājam! Protams, to labāko: visi ļoti labi nokārtosiet valsts eksāmenus!” pārliecināti Alvis Vītols un Ingus Talcis no 11. klases un viņu audzinātājs E. Ozols.


Nākamos absolventus sveic Alojas novada deputāts T. Brents.


Nākamo absolventu vecāku vārdā visus uzrunāja B. Eglīte.


1. klase iezvana pēdējo audzināšanas stundu devītajiem un divpadsmitajiem, audzinātājas V. Brente un V. Andrejeva no saviem mīļajiem saņēmušas tik daudz skaistu ziedu.


„Virs galvas mūžīgs Piena Ceļš un mūžīgs ceļš zem kājām...”


Esi sveicināts, mūsu eksāmenu laiks! Saulainie Pēdējā zvana svētki izskanējuši!

Teksts un foto - Linda Abendrote, direktora vietniece