Staicele - Reportāžas - Muzejs Pivālind - Muzeju nakts

15.05.2010.
Muzeju nakts pasākums Staicelē

15. maijā norisinājās starptautiskā Muzeju nakts, kurā visi Latvijas muzeji piedalījās jau sesto reizi. Šogad tās logo bija „Par tīru pasauli”. Mēs visi vēlamies dzīvot tīrā vidē, elpot tīru gaisu, justies droši un stipri, vēlamies sajust stipras ģimenes atbalstu, tāpēc 15. maijā, kad atzīmējām arī Ģimeņu dienu, staiceliešiem vēlējām drošas un stipras ģimenes plecu kopīgām sporta aktivitātēm vakara gaitā.

Sakrita tā, ka tieši šajās maija dienās visā Latvijā tika svinēta Latvijas ugunsdzēsības 145. dzimšanas diena, jo 1865. gada 17. maijā Rīgas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība pirmo reizi izbrauca uz ugunsgrēka dzēšanu Vecrīgā. Pēc tam visā Latvijā sāka veidoties BUB vienības. Staicelē brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrību nodibināja 1913. gadā, par tās priekšsēdētāju kļuva Lipsbergs. Staiceles BUB darbojās daudzus gadu desmitus, mainījās statusi, priekšnieki, bet cildeno uzdevumu ugunsdzēsēji pildīja - sargāja un glāba cilvēkus no uguns nelaimes. Taču kopš 2008. gada 31.decembra, kad VUGD Staiceles posteni likvidēja, mums atliek paļauties vienīgi uz tuvākā apkārtnē esošajiem glābējiem. Vai vajadzētu atjaunot brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrību? Varbūt, ja atkal rastos apņēmīgi, drošsirdīgi, stipri jaunieši, varbūt… Muzeju nakts vakarā aicinājām pasākuma dalībniekus spert pirmo soli šajā virzienā: veikt veiklības un gudrības pārbaudījumus gan komandām, gan individuāli ugunsdzēsības un glābšanas jomā, un vienkārši jauki pavadīt šo maija vakaru.

Priecāties par tīru vidi, zilām debesīm un skanīgām putnu balsīm – dzīvot zaļāk pasākuma dalībniekus aicināja Staiceles Lībiešu interešu izglītības centra „Krustpunkti” vizuālā tēla un personības veidošanas pulciņa dalībnieces kopā ar savu skolotāju Lilitu Siliņu. Viņas rādīja priekšnesumu „Teiksma par lībiešiem”, kas tika gatavots Bērnu un jauniešu konkursam „Tērpies zaļāk!”.

Tā kā Staiceles muzejs ir iesaistījies projektā EU 30073 „Brīvprātīgo ugunsdzēsēju darba un ugunsdrošības jautājumu aktualizēšana” Firesafe, tad šī projekta ietvaros notika atvērto durvju diena. Muzejā varēja apskatīt Rīgas ugunsdzēsības muzeja sagatavotu Karikatūru izstādi, kas mācīja, ko nevajadzētu darīt ar uguni.


Šo izstādi un dažādus ugunsdzēsēju atribūtus laipni mums atvēlēja Ainažu ugunsdzēsības muzejs, kas ir arī šī projekta partneris.


Pasākuma jaunākie dalībnieki varēja piedalīties zīmējumu konkursā „Ugunsgailim – nē!”, vienīgais stingrais noteikums – jāzīmē tikai ar sarkanu zīmuli.

Bet visjautrāk gāja komandām. Lai cīnītos par godalgotām vietām, komandām bija jāpiedalās piecās disciplīnās: viktorīnā, ugunsdzēsības stafetē, šautriņu mešanā, futbola sitienos un kriketā.


Visus dalībniekus reģistrēja sekretāre Anita Strokša. Pavisam dalību pieteica 7 komandas, kas sastāvēja no četriem dalībniekiem.


Sacensību galvenā tiesnese Inga Konrāde dalībniekus iepazīstināja ar noteikumiem un sacensību gaitu.


Visvairāk jautājumu bija par stafeti, tāpēc izmēģinājuma un parauga distanci veica brīvprātīgais - Ilmārs.


Šautriņu mešanu tiesāja Arnis Strazdiņš, par futbola sitieniem atbildīgais bija Mārtiņš Strokšš, viņam palīdzēja Edgars Tenisons, par kriketa spēli visu zināja tiesneses Signija Metniece un Diāna Vuškāne, bet stafete bija Ingas Konrādes pārziņā. Prāta spēles - viktorīnas jautājumi un krustvārdu mīkla par ugunsdzēsējiem un drošību - Ineses Timermanes ziņā.

Kamēr tiesneši skaitīja punktus un apkopoja rezultātus, pasākuma dalībnieki tika aicināti uz muzeju – krodziņu nobaudīt gardu tēju un panašķoties ar saldumiem, kurus laipni piedāvāja krodzinieces - Edīte Kalniņa un Ilga Līsmane.

Pēc tam visi tika aicināti uz apbalvošanas ceremoniju. Un tā! Piemiņas saldumu buķetes saņēma:

7.vieta – „Staltās liepas”

6.vieta – „Stārķis REPS”

5.vieta – „REPS”

4.vieta – „Jānis un pārējie”

Godalgotais trijnieks saņēma pirmās, otrās un trešās pakāpes medaļas. Balvas un suvenīrus šim pasākumam bija sarūpējusi Valmieras Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība un tās priekšsēdētājs Staņislovs Sungaila. (Valmierieši arī ir šī projekta partneri).


3. vieta – komanda „Zemnieki”


2.vieta – „Līvānu brandža”


1.vieta – komanda „Dravnieki”

Individuālie konkursa dalībnieki, kas veiksmīgāk tika galā ar viktorīnu un krustvārdu mīklu arī saņēma piemiņas medaļas: 3. vieta – Ivetai Apsītei, 2.vieta – Mairitai Jaunzemei ar ģimeni, 1.vieta – Lailai Līsmanei ar ģimeni.

Bērnu zīmējumu konkursa darbiņus vērtēja bargā žūrija: Vēsma Rīmane un Līga Strokša. Mazie mākslinieki saņēma piemiņas balviņas un saldumus.

Bet plkst. 22.00 tika dots starts nakts orientēšanās sacensībām „Iesim un meklēsim!”. Pusstundas laikā bija jāatrod kontrolpunkti, kas saistīti ar bijušo Staiceles ugunsdzēsēju darbību. Bērni bija aktīvi un kuplā skaitā devās skrējienā pa naksnīgo Staiceli. Sacensības noslēdzās ar dalībnieku saskaitīšanu, varbūt ne visi bija atraduši visus kontrolpunktus, bet atgriezušies bija visi, un gatavi nākamajā gadā piedalīties atkal.

Atraktīvā ugunsdzēsības stafete veiksmīgi izdevās pateicoties atsaucīgiem biedrību un iestāžu vadītājiem un brīvprātīgajiem, kas aizlienēja inventāru un palīdzēja to uzstādīt – paldies Ainažu Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrībai un tās vadītājam Gintam Kopštālam, Ainažu ugunsdzēsības muzeja vadītājai Anastasijai Celmai, Guntim Burbulītim un Gundaram Apiņam, VUGD Alojas posteņa priekšniekam Ingaram Dalkam.

Paldies arī kultūras nama vadītājam Daināram par pasākuma apskaņošanu un Mārai Strokšai, kas fiksēja Muzeju nakts notikumus Staicelē.

Staiceles Muzeju nakts fotogrāfijās >>>

Visur klāt bija un visu uzraudzīja
Staiceles lībiešu muzeja „Pivālind” direktore Indra Jaunzeme
Māras Strokšas
foto