Staicele - Reportāžas - Muzejs Pivālind / Bibliotēka - Izstāde Tautas frontes ceļš Staicelē

05.05.2010.
Izstāde "Tautas frontes ceļš Staicelē"

„Kur gūšu Latvijas spēku?”
- Pats viņas spēks ja tiksi.
Kā celšu Latvijas ēku?”
- Sirdi ja pamatā liksi.”

                 
(Anna Brigadere)


Gatavojoties Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas divdesmit gadu jubilejas pasākumiem Staicelē, Staiceles pilsētas bibliotēka un muzejs vienojās kopīgai idejai - veidot izstādi pat Tautas Frontes darbību Staicelē.

Šī ideja muzejam bija radusies jau kādu laiku atpakaļ, kad veidojām 1991. gada barikāžu dienu dalībnieku sarakstus. 1991. gada barikāžu dienu braucienu aktīvākās organizatores bija Vija Kruja un Daila Graviņa, kas palīdzēja atsaukt atmiņā tos cilvēkus, kas devās sargāt savu Dzimto zemi. Viņas bija arī vienas no Tautas Frontes aktīva dalībniecēm, un rūpīgi glabājušas tos materiālus, kas bijuši viņu uzmanības lokā 20 gadus atpakaļ.

Tagad, veidojot izstādi, materiālu klāsts kļuva bagātāks ar Antras Rudzītes atmiņu stāstījumu, ...


... dalībnieku sarakstiem (Staicelē Tautas frontes rindās bija 436 biedri), ...


... bet unikālus materiālus bija noglabājis Tautas Frontes aktīvists Edvīns Rumba. No viņa esam ieguvuši Tautas Frontes kongresu materiālus, LNNK kustības dokumentus, pilsoņu kongresa materiālus un citus vērtīgus dokumentus.


Izstādes atklāšanu ar savu klātbūtni pagodināja tikai četri TF tā laika biedri - Daila Graviņa, Antra Rudzīte, Inese Timermane un Edvīns Rumba, bet atsaukt atmiņā divdesmit gadus senas sajūtas varat ar izstādes palīdzību.

Izstādi var apskatīt Staiceles pilsētas bibliotēkā darba laikā. Visi laipni aicināti!


Izstādes veidotājas – Indra Jaunzeme, Staiceles lībiešu muzeja „Pivālind” direktore; Anita Strokša, Staiceles pilsētas bibliotēkas vadītāja un Vēsma Rīmane, Staiceles lībiešu muzeja „Pivālind” krājuma glabātāja.


Aicinām cilvēkus būt atsaucīgiem, varbūt mājās glabājas kādi materiāli vai fotogrāfijas, kas varētu atklāt dažādus notikumus Staicelē, un pilnīgāk atspoguļot mūsu novada vēsturiskos notikumus, aicinām šos materiālus nodot muzejam. Būsim ļoti pateicīgi!

Indra Jaunzeme, Staiceles lībiešu muzeja „Pivālind” direktore
Ievas Drones
foto