Staicele - Reportāžas - Putnu būrīši

02.04.2010.
Daudzdzīvokļu māja strazdiem

Staiceliete Indra Ustrisova pastāstīja, ka Staiceles komunālā dienesta notekūdeņu attīrīšanas ietaišu teritorijā tapusi oriģināla daudzdzīvokļu māja strazdiem – ap vienu stabu izvietoti 15 būrīši. Pirms tam te slējās stabs ar 5 būrīšiem, kas vienmēr tika apdzīvoti. Bet tā kā tie bija novecojuši, tika nolemts situāciju uzlabot - attīrīšanas iekārtu operators Edvīns Ustrisovs šopavasar izgatavoja pavisam 21 putnu būrīti, 15 no tiem tika izvietoti ap stabu, pārējie – citos teritorijā augošajos kokos. Oriģinālās mājas uzstādīšanā palīdzēja Uldis Rumba.

Edvīns savā darbavietā par putniem rūpējas regulāri – gan ziemā barojot, gan pavasarī uzstādot būrīšus, gan attīrot vietas, kur ik gadu jaunas mājvietas mūrē čurkstes, gandarījumā par to ik dienas saņemot skanīgos putnu treļļus un iespēju vērot, kā mazie dziedoņi izvada dzīvē savu jauno paaudzi.

Ieva Drone
Edvīna Ustrisova
foto