Staicele - Reportāžas - Bibliotēka


Projekts tiek finansets ar EEZ finanšu instrumenta granta palidzibu no Islandes, Lihtenšteinas un Norvegijas un no Latvijas valsts budžeta programmas „Vides politikas integracija Latvija” ietvaros, ar LU atbalstu.

01.04.2010.
Diskusiju seminārs "Vides politikas integrācija Salacas upes baseina teritoriju attīstībā un dabas resursu apsaimniekošanā"

2010.gada 1.aprīlī Alojas novada Staiceles bibliotēkā


Diskusijā piedalās 15 pārstāvji no valsts vides iestādēm, pašvaldībām, NVO sektora un lauku partnerībām un LU doktoranti.


Kā ZBR ainavas plānošanas pieeja jātransformē uz pašvaldību līmeni, prezentē D.Ozols (ZBR speciālists, Naukšēnu novada domes deputāts).


Vides aizsardzības kluba (E.Kalniņa) un Lauku partnerības „No Salacas līdz
Rūjai” (O.Bekeris) pārstavji apspriež sadarbības plānus upes sakopšanai.


Arī kafijas pauzes laikā risinās sarunas par licenzēto zveju un makšķerēšanu kā pašvaldības vides pārvaldības instrumentiem.


Burtnieku novada vides politikas ieviešana sākas no Dabas resursu nodaļas izveidošanas un ieceres sagatavot Burtnieku ezera attīstības stratēģiju. Alojas novada domes jaunais izaicinājums ir Salacas upes apsaimniekošanas noteikumu uzraudzība teritorijā (diskutē R.Indrāns un D.Vilne)


Vides politikas ieviešana vietējā līmenī lielā mērā ir atkarīga no nevalstiskā sektora iniciatīvām: sabiedrības lomu Salacas ielejas dabas parka plāna ieviešanā apspriež A.Ruskule, Baltijas vides foruma dabas eksperte, un E.Kalniņa, pārstāvot Burtnieku VAK intereses.