Staicele - Reportāžas - LFF mācību un treniņu centrs Staicele

30.03.2010.
Attīstās Latvijas jaunatnes futbola bāze Staicelē

30. martā Staicelē risinājās svarīgi notikumi Latvijas jaunatnes futbola attīstībā - SIA „Latvijas Futbola federācijas mācību un treniņu centra „Staicele”” bāzē, kur treniņnometnes aizvada Latvijas Jaunatnes futbola izlases un turnīros tiekas mūsu valsts jaunie futbolisti, pateicoties Eiropas un pasaules futbola organizāciju – UEFA un FIFA finansējumam, tiks īstenots vērienīgs projekts bāzes infrastruktūras pilnveidošanā. Šā gada laikā projektā paredzēts izbūvēt mākslīgo futbola laukumu, rekonstruēt bijušā golfa centra ēku par ģērbtuvēm, izbūvēt Minipitch laukumu ar mākslīgo segumu, labiekārtot 3 zālāju laukumus, ar piebūvi paplašināt skolas ēdnīcu un rekonstruēt internāta- viesnīcas ēku, izbūvējot 3. un 4. stāvu.

Par godu šo vērienīgo darbu uzsākšanai, Staiceles sporta kompleksā tika iemūrēta simboliska kapsula ar vēstījumu nākamajām paaudzēm: „SIA Latvijas Futbola federācijas mācību un treniņu centrs (artelis) „Staicele” dibināts 2009. gada 1. aprīlī. Dibinātāji – Latvijas Futbola federācija un Staiceles pilsētas dome. Katram dibinātājam pieder 50% no kopīpašuma. 2010. gada 30. martā tiek ielikta kapsula ar vēlējumu vietā, kur tiks izveidots LFF mācību un treniņu centrs „Staicele”.

Mēs vēlam centram realizēt savus mērķus, kalpot Latvijas jauno futbolistu meistarības pilnveidošanai, neapstāties grūtību un sasniegumu priekšā, atcerēties, ka visu mūsu nākotne ir labi padarīts DARBS.”


Vēstījumu parakstīja Sabiedrības kapitāldaļu turētāji – Jānis Mežeckis, LFF ģenerālsekretārs, un Dace Vilne, Alojas novada domes priekšsēdētāja, un Latvijas Nacionālās futbola izlases galvenais treneris Aleksandrs Starkovs.


Kapsulu iemūrēja Aleksandrs Starkovs, Jānis Mežeckis, Dace Vilne, Dainis Gudermanis, LFF Attīstības daļas vadītājs, Vladimirs Žuks, LFF Organizatoriskās daļas vadītājs, un Jānis Bakmanis (idejas autors un mācību un treniņu centra izpilddirektors).


Kad svarīgajam notikumam par godu tika saskandinātas šampanieša glāzes, zilajās debesīs lidoja stārķis, ko klātesošie uztvēra kā atbalstu visam notiekošajam.


Kopējais foto.


Pēc svinīgā notikuma tika sniegtas intervijas masu mediju pārstāvjiem.

Pasākuma noslēgumā viesošanās Staiceles Mūzikas un mākslas skolā –


- tēlnieka un skolas pedagoga Kārļa Īles personālizstādes apmeklējums pagrabstāva „Sikspārņu velvēs”,


mūzika kamīnzālē pianistes un skolas pedagoģes Airas Rulles izpildījumā un cienasts.

SIA „Latvijas Futbola federācijas mācību un treniņu centra „Staicele”” Padomes sēde


30. martā Staicelē notika SIA „Latvijas Futbola federācijas mācību un treniņu centra „Staicele”” paplašinātā Padomes sēde, kurā piedalījās sabiedrības kapitāldaļu turētāji – LFF ģenerālsekretārs Jānis Mežeckis un Alojas novada domes priekšsēdētāja Dace Vilne, Padomes locekļi - Jānis Mežeckis, Dainis Gudermanis, Edgars Pukinsks, Jānis Bakmanis un Gatis Endziņš, LFF pārstāvji, centra darbinieki, Alojas novada domes deputāti, darbinieki un Staiceles pilsētas pārvaldes un iestāžu vadītāji.


Padomes sēdē jebkuram klātesošajam bija tiesības uzdot jautājumus, izteikt komentārus, taču balsot varēja tikai Padomes locekļi. Sapulci vadīja Jānis Mežeckis.

Apstiprināja SIA „Latvijas Futbola federācijas mācību un treniņu centra „Staicele”” 2009. gada pārskatu.

Ziņoja centra izpilddirektors Jānis Bakmanis: „2009. g. 1. aprīlī tika izveidota organizācija, kura sastāv no diviem kapitāldaļu turētājiem – Staiceles pilsētas domes, kuras saistības šobrīd pārņēmusi Alojas novada dome un Latvijas Futbola federācijas (LFF). Saistības katrai pusei tika noformulētas naudas izteiksmē – 139 tūkstoši latu. Staiceles pilsētas domei tas bija materiālais ieguldījums, naudas ieguldījums netika prasīts un arī turpmāk nekādi ieguldījumi nav nepieciešami. LFF līdz 2010. gada 1.aprīlim ieguldīja 139 000 latu naudas izteiksmē.

7 mēnešos, pārņemot nekustamos īpašumus (pamatā futbola laukumus) un internātu, LFF veica zināmu darbu – daļēju internāta ēkas remontu, daļēju sanmezgla sakārtošanu, drēbju un apavu žāvētavu, dušas telpu sakārtošanu, laukumu labiekārtošanu – visiem trijiem laukumiem ir sakārtota laistīšanas sistēma un rudenī uzsākta zālāju laukumu kvalitātes uzlabošana, ko pārtrauca lietavas. Šā gada maija mēnesī ar šiem darbiem tiksim kārtībā.

Pamatā no maija līdz oktobrim centrā LFF veica 10 un 3 dienu treniņu apmācību ciklus, atkarībā no katras konkrētās izlases vajadzībām un nepieciešamības. Mācību gada laikā centra telpas izmanto Staiceles vidusskola, Alojas novada dome par šo pakalpojumu maksā tikai pašizmaksas cenas.

Centrā 2009. gadā darbojās 8 cilvēki.

Kā labu sasniegumu vērtēju Latvijas Futbola federācijas pieņemto lēmumu par ēdināšanas nodrošināšanu no 2009. gada 1. septembra gan Staiceles vidusskolā mācību gada laikā, gan vasaras periodā turnīru un treniņnometņu dalībniekiem, jo iepriekšējos gados ar ēdināšanas kvalitāti gāja dažādi. Mūsu organizācija piešķir brīvpusdienas 10 Staiceles vidusskolas skolēniem, kas ļauj skolas direktoram stimulēt bērnus mācīties un aktīvi nodarboties ar derīgām lietām.

Pagājušajā gadā ieguldīti lieli līdzekļi projektēšanā.”

Ilga Šmite, sabiedrības grāmatvede, īsumā raksturoja finansiālo situāciju: „Sabiedrības galvenie ieņēmumi ir no pakalpojumu sniegšanas, pārējos ieņēmumus sastāda dotācijas, vislielākā - UEFA projekta īstenošanai. Sabiedrībai finansiālais stāvoklis ir stabils, sabiedrība regulāri ieņem ieņēmumus un regulāri var norēķināties par savām saistībām.”

Apstiprināja SIA „Latvijas Futbola federācijas mācību un treniņu centra „Staicele”” attīstības stratēģiju, kas tika prezentēta arī LFF konferencē. Ziņoja Jānis Bakmanis un Vladimirs Žuks, LFF Organizatoriskās daļas vadītājs, ziņojums tika papildināts ar vizuālo materiālu.

Tiek domāts par organizācijas logo, bija viens piedāvājums.

Šajā gadā plānotie darbi, kam jau piešķirti UEFA (Eiropas futbola asociāciju savienība) un FIFA (Starptautiskā futbola asociāciju federācija) līdzekļi ir:

- līdz 4. jūnijam tiks labiekārtoti un sakārtoti esošie trīs zālāju laukumi;

- līdz 4. jūnijam paredzēts izveidot apgaismotu mākslīgā seguma futbola laukumu 120x72 m;

- vietā, kur patreiz ir asfaltētais laukums, būs Minipitch laukums ar mākslīgo segumu 14x21 m;

- pie galvenā laukuma paredzēts izbūvēt tribīnes līdz 800 vietām ar ģērbtuvēm;

- līdz 4. jūnijam bijušā golfa centra ēka tiek pārveidota par ģērbtuvēm (4 ģērbtuves sportistiem, 2 – tiesnešu brigādēm), ēkas 2.stāvā paredzētas administratīvās telpas; blakus šai ģērbtuvju ēkai paredzēta apbalvošanas vieta, pjedestāls, firmu reklāmas vieta;

- šajā gadā plānota ēdnīcas, kafejnīcas piebūve pie skolas ēkas, jo esošajai skolas ēdnīcai vajadzīga atsevišķa ieeja un plašākas telpas; šajā sakarā ir lūgts Alojas novada domei piešķirt 600 kv.m. zemes nomu, kur piebūvi uzcelt;

- šajā gadā plānota sporta viesnīcas rekonstrukcija, izbūvējot 3. stāvu un 4. jumta stāvu, kas dos iespēju palielināt vietu skaitu no 160 uz 262.

Tālākajā nākotnē pastāv iespēja izveidot vēl 7 zālāju laukumus papildus teritorijās, par kurām organizācijai ir nomas līgums, varētu domāt par rehabilitācijas centru ar peldbaseinu, dzīvokļu tipa viesnīcu Staiceles nepabeigtajā 12 dzīvokļu mājā, sporta halli, kas būtu garantija telpu futbolam un starptautiskām sacensībām ziemā, automašīnu stāvlaukuma labiekārtošanu.

Attīstības stratēģijā tika iezīmētas ar mācību un treniņu centru saistītās lietas. Ir padomāts, kur būs laukums smilšu futbolam (par pludmales futbolu to īsti nevarēs nosaukt, jo laukums būs pilsētā Salacas krastā uz smiltīm). Dainis Gudermanis ierosināja domāt par interesantu, pat ekstrēmu futbolu, kas populārs Somijā, bet nav nekur Baltijas valstīs - purva futbolu (to spēlē līdz ceļiem dubļos). Arī tam atrasts laukums Salacas krastā. Ir domāts par tenisa, basketbola, smilšu volejbola laukumiem. Pilsētā jau ir izveidots galda spēļu centrs, kurā vienlaicīgi var nodarboties 30-40 jaunieši. Otrā pusē upei ir iespējas izbūvēt 180m garu kalnu slēpošanas trasi ar augstuma starpību 25 m, tādējādi izmantojot būvniecība radušos atkritumus (piemēram, zemi, celmus). Ziemā futbola laukumos var izveidot distanču slēpošanas trasi.

Jānis Bakmanis atzīmēja, ka centram pakārtotas ir arī Staiceles pilsētas izglītības iestādes: „Latvijā vienīgā vidusskola ar futbola novirzienu ir Staicelē - attīstoties šim centram, attīstās arī Staiceles vidusskola. Paldies Alojas novada domei un priekšsēdētājai Dacei Vilnei, kura atrada iespēju no 2010.g. septembra jauniešiem, kurus uzņems Staiceles vidusskolā futbola klasēs, nodrošināt pusdienas. Vidzemes Jaunatnes futbola centrā „Staicele” var izglītot jaunos trenerus un jaunos sportistus, piesaistīt jauniešu no lielākas teritorijas. Tā kā tikai ar futbolu būs par maz, bērnu brīvā laika piepildīšanā liela nozīme ir Staiceles Mūzikas un mākslas skolai un Staiceles lībiešu interešu izglītības centram „Krustpunkti”.

„Sports ir viens no tūrisma paveidiem,” – teica Jānis Bakmanis un turpināja, ka pilsētā izveidotā muzeju sistēma un Lielā iela kā kultūrvēsturisks objekts ar 54 koka ēkām ir papildinājums tam, ko varam rādīt ciemiņiem, kurus šeit gaidām futbola turnīros.

Centra attīstības stratēģijas izklāstu J.Bakmanis beidza ar secinājumiem: „Projekta pirmā kārta nodrošina LFF jaunatnes izlašu mācību un treniņu darbu. Vidzemes reģions iegūst bāzi, kura pilnībā apmierina Vidzemes futbola federācijas vajadzības. LFF var rīkot starptautiska līmeņa futbola sacensības – uz zālāju laukumiem un sintētiskā laukuma, kas būs modernākais Vidzemē. Centrs dod iespēju rīkot plašus jaunatnes futbola turnīrus 20 – 25 komandām. Izveidota vieta konferenču un sanāksmju rīkošanai. Staiceles vidusskolai ar futbola novirzienu garantēta stabila jauno talantu piesaiste. Bāze pamatā tiek uzturēta ar LFF rīkotajiem pasākumiem (turnīri, izlašu nometnes).”

Dainis Gudermanis uzdeva un pats arī atbildēja uz jautājumu – ko no šī projekta iegūs Staiceles iedzīvotājs: „Pirmkārt, Latvijā ir daudzas vietas ar uzceltiem un pamestiem objektiem, graustiem, kam tāds liktenis būs ilgstošs. Mācību un treniņu centra attīstība šinī gadījumā ir garantija, ka Staiceles pilsētā šādu graustu nebūs, bet gan būs labi sakopta vide.

Otrkārt, ja pilsētā nav vidusskola, ja nav baznīca un tirgus laukums, tad pilsēta ir mirusi. Saprotu, ka pārējais jums ir un arī būs, bet ja vidusskola nebūs, tad ... iedomājieties paši, kas notiks ar Staiceli? Es negribu, lai šī skaistā vietā nākotnē būtu veco ļaužu pansionāts. Bāze var dot papildus iespējas piesaistīt skolēnus, lai skolu neslēgtu un tā funkcionētu. Domāju - ja staiceliešiem būs priekšā citu bērni, viņiem radīsies vairāk arī pašiem savi bērni...

Treškārt, iedzīvotājiem ir iespējas nodarboties ar dažāda veida sporta aktivitātēm.

Ceturtkārt, radīsies darba vietas, it sevišķi sezonālās.

Piektkārt, jādomā par ēdināšanu – kur šobrīd Staicelē var iedzert kafiju? Pie skolas paredzētā kafejnīca ar atsevišķu ieeju to varētu atrisināt.

Sestkārt - kur šobrīd tiek mazgāta sporta viesnīcas veļa? Cik zinu, pašlaik tā tiek vesta prom. Kur tiks mazgātas drēbes, ja te notiks purva futbols? Tātad – diviem, trijiem Staiceles iedzīvotājiem varētu būt mazais uzņēmums.

Septītkārt - šeit ir ēdnīca, kurai nepieciešami dažādi produkti, kāda maza saimniecība tos var piegādāt.

Astotkārt - kad ir kāda rosība, dzīvība, viss apaug, privātie interesējušies par kempinga būvniecību, tas atkal dos papildus iespējas, vietējais veikals būs par mazu, vajadzēs palielināt, būs darbavieta utt.

Ja kāds iedzīvotājs grib, lai te būtu pilnīgs klusums un lidotu tikai 2 stārķi, tad droši vien šis projekts varētu traucēt, bet tā ir īslaicīga domāšana. Lai nākotnē Staicele pastāvētu, kaut kam ir jābūt! Brīnišķīgi, ka te nav ienākusi kāda ķīmiskā rūpnīca, bet futbols – pilnīgi ekoloģiski tīrs, kas nevar sagandēt vidi, bet gan radīt prieku un kustību. Pie tam, centrs atrodas malā, kas diez vai traucēs tiem cilvēkiem, kas neiznāks no sava mazdārziņa.”

Jānis Mežeckis: „Vienīgais mīnuss, ko redzu kā LFF pārstāvis – bāze atrodas mazliet patālu no Rīgas. Taču arī tam ir savi plusi - ja no bāzes Mežaparkā bērnam ir iespēja vakarā aizbraukt uz Rīgu pie mammas, tad te var 2 nedēļas pilnvērtīgi strādāt. Mēs neaģitēsim par futbolu, ko tas nozīmē visā pasaulē, ceru, ka arī Latvijā cilvēki to sapratīs, ka futbols ir, bija un būs spēle Nr. 1.

Staicelē jau ir bijušas starptautiskās spēles. Ja japāņi te brauca garām un nevarēja kafiju padzert, tad varbūt pēc 5 gadiem varēs atbraukt spēlēt futbolu.

Projekts ir ļoti interesants, 2 nedēļas atpakaļ te bija FIFA pārstāvji, UEFA kongresā projektam bija pilnīgs atbalsts, tagad – gribam vai nē, bāze būs. Gribu apsveikt idejas autoru, bet viss pārējais atkarīgs tikai no mums - kā strādāsim, kā attīstīsim.”

Padome vienbalsīgi apstiprināja LFF pamatkapitāla palielināšanu par 100 000 latiem, ko lūdz izskatīt Alojas novada domes sēdē.

Padome vienbalsīgi pieņēma lēmumu par iestāšanos Vidzemes tūrisma asociācijā, kas ļautu aktīvi iekļaut informāciju par bāzi tūrisma ceļvežos.

Padome vienbalsīgi apstiprināja lēmumu par padomes locekļu maiņu. Līdz šim valdes priekšsēdētāja pienākumus pildīja Edgars Pukinsks, turpmāk par valdes priekšsēdētāju tika apstiprināts Vladimirs Žuks. Edgars Pukinsks tika apstiprināts par padomes locekli.

Sagatavoja Ieva Drone