Staicele - Reportāžas - Putnu būrīši

26.03.2010.
Staicelē putnu būri gatavi!

Mūsu skaitā Latvijas daba nav iedomājama bez dziedošajiem lidoņiem – PUTNIEM. Ja apklustu putnu treļļi, mums dzīvē pietrūktu kaut kā ļoti svarīga. Cilvēks vienmēr apbrīnojis putnu eleganto lidojumu, krāšņo spalvu tērpu dažādos gadalaikos un īpašo rosību pavasaros.

Pavisam uz zemes putnu sugu ir vairāk par astoņiem tūkstošiem, ko ornitologi iedala divās grupās: nometniekos un ceļotājos. Latvijā ligzdo apmēram 222 sugu putni, bet rudeņos un pavasaros mūsu zemei cauri ceļo ap 55 sugām. Pavasaris ir brīnumains laiks: zeme mostas, viss salapo, uzzied un gājputni atgriežas dzimtenē, meklē veco vai jaunu piemērotu vietu ligzdas vīšanai, lai tur audzētu mazuļus.

Mežos, parkos, dārzos un lauku sētās, kur dobumperētājiem putniem trūkst dabisko ligzdošanas vietu – koku dobumu, putnus iespējams piesaistīt, izliekot būrīšus. Dobumperētāji barībā izmanto galvenokārt kukaiņus. Izliekot būrīšus kaitēkļu apdraudētajās mežaudzēs, iespējams izvairīties no dabai nevēlamo ķīmisko vielu izmantošanas. Bet ļoti svarīgi, lai cilvēku izgatavotā mājiņa – būrītis putniem būtu drošs un ērts.

Katru gadu, tuvojoties pavasarim, Staiceles Tūrisma informācijas centrs aicina staiceliešus gatavot putnu būrīšus. Šogad tradicionāli veidojās ļoti laba sadarbība ar Staiceles vidusskolu, jo Skolēnu pašpārvalde jau februārī savās sapulcēs sprieda, kā piedalīties būrīšu gatavošanā. Rezultātā mūsu skolas 5. – 9. klases audzēkņi mājturības un tehnoloģiju skolotāja Jāņa Rudzīša vadībā, cītīgi strādājot, izgatavoja vairākus desmitus mājokļu putniem. Jaunāko klašu skolēniem mājiņu gatavošanā palīdzējuši viņu vecāki. Mīļš paldies par sagādātajiem materiāliem SIA Draugu dārzs kokzāģētavas vadītājam Valdim Bārdam un par atbalstu Staiceles vidusskolas direktoram Jurim Krastiņam!

Svinīgais brīdis bija 26. martā, kad skaistie, rūpīgi un ar mīlestību darinātie putnu būrīši tika atdoti putniem. Grūtais kokos pielikšanas darbs (dažādās Staiceles vietās) tika uzticēts brašajiem 8.b klases puišiem (audzinātāja Iveta Apsīte), viņus ar dziesmām un laba vēlējumiem pavadīja skolasbiedri un pedagogi. Nevienu atbildīgajā darbā neiztraucēja arī pēkšņais un saltais pavasara lietutiņš. Kāds gandarījums par veikumu bija jaunās paaudzes acīs!

Pēc Lieldienu brīvdienām kopā ar Latvijas Valsts mežu pārstāvjiem, kas ļoti pateicīgi Staiceles skolēniem par veikumu, daļa putnu būrīšu tiks izlikti teritorijās ārpus Staiceles. Paldies arī par sadarbību un atbalstu lībiešu muzeja „Pivālind” direktorei Indrai Jaunzemei un vidusskolas direktora vietniecei Antrai Rudzītei.

Lūk, foto mirkļi no Putnu dienām Staicelē!


5. klases zēni darbos un pārdomās par putniem, kas viņu gatavotajos būros dzīvos.....


„Nav joka lieta putnu būri uzmeistarot!” saka Deniss Kuzmenko un Emīls Sprincis no 7. klases.


Precīzi strādā 7. klases audzēkņi Ritvars Čipots un Rihards Bīviņš.


„Lūk, kas mums izdevās! Būs labi, vai ne?” savus darbus rāda Deniss Kuzmenko, Emīls Sprincis, Ralfs Apsītis un Ritvars Čipots.


Toms Prokopovičs gatavo būri pūcei.


Uz tāfeles ir plāns darbam.


Skolotājs Jānis Rudzītis priecājas par iespēju lietderīgi darboties kopā ar zēniem un atzīst, ka materiālu varēja būt vairāk.


Zēnu mājturības un tehnoloģiju kabinetā top arī citi darbi.


Lūk, kopējais veikums.


8.b klases zēni gatavi doties un izlikt putnu būrus kokos.


Viņus ar dziesmām un laba vēlējumiem pavada pedagogi un skolasbiedri.

Putnu būri 26. martā tika izlikti skolas apkārtnes un Salacas malas kokos.

Zēni ar lielu entuziasmu piestiprina pašu un skolasbiedru gatavotos būrus. Pēc ornitologu ieteikumiem kā vislabākais piestiprinājuma veids tika izvēlētas naglas.


Visgrūtākajās situācijās zēniem palīdz Māris Jaunzems.


Notiekošo ar interesi vēro arī Kristaps, kurš pastaigājās kopā ar vecmāmiņu.


Rosīgajā pavasara dienā Indra Jaunzeme fiksē dažus mirkļus arī Staiceles tirgū.

Inese Timermane,
Staiceles Tūrisma informācijas centra vadītāja.
Foto – Indra Jaunzeme, Inese Timermane, Iveta Apsīte.