Staicele - Reportāžas - 25.marts Staicelē

25.03.2010.
Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienā Staicelē

25. martā staicelieši pulcējās uz piemiņas pasākumu pie akmens „1949” – liktenīgajās krustcelēs, no kurām 1949. gada 25.martā moku ceļā uz Sibīriju tika deportēti 128 staicelieši.

1949. gada 25. martā tika dalītas ģimenes, bērni atrauti no vecākiem, un tā arī palika neatbildēti jautājumi: Par ko? Kāpēc? Bet viņi tika iznīcināti par to, ka bija. Par to, ka bija latvieši, šīs tautas piederīgie. Viņi mira par to, ka bija – cilvēki...


Ar klusuma brīdi tika godināti tie mūsu tautas piederīgie, kas aizdzīti moku ceļos, gāja bojā svešumā un tie, kuri atgriezās, bet, laikam ritot, ir aizsaukti viņsaulē.


Pie piemiņas akmens pulcējās dažāda gadagājuma cilvēki: gan tādi, kas paši pieredzējuši 1949. gada martu, gan tādi, kas par šo dienu lasa mācību grāmatās un klausās vēstures liecinieku atmiņu stāstījumos. Viņi būs tie, kas šos stāstus nesīs tālāk nākamajām paaudzēm.


Bet šajā dienā Staiceles vidusskolas skolēnu pašpārvaldes dalībnieki lasīja dzeju.

Skolotāja Lana Berga nolasīja Staiceles absolventes Rotas Priedes dzejoli, kuru viņa rakstījusi tieši šai dienai...

Reiz aukstums kala miesas,
Un deldēja kaulus.
Cilvēka vājprāts lēma likteņus
Un slēdza vagonos cietos.

Kāds atgriezās, kāds ne.
Tik tālu no ģimenes prom,
No mājām, no Dzimtenes…


Staiceles pilsētas pārvaldes vadītāja Ausma Plūme gan represētajiem, gan pārējiem tautas pārstāvjiem vēlēja: „Lai jūsu pārdomas un apņemšanās dod jaunu spēku turpmākajai dzīvei - izdzīvot un pārvarēt grūtības, kuras ir skārušas visus.”Pie akmens tika nolikti ziedi un, kā mazas gaismiņas, gailēja sveču liesmiņas.

Pēc piemiņas pasākuma pie akmens, represētie tika aicināti uz tradicionālo tējas tasi, lai, kā katru gadu, kavētos atmiņās un pārrunātu pagājušā gadā piedzīvoto.

Plkst 16:30 Jauniešu klubā tika rādīta filma „Sveiciens no Sibīrijas”, kuru represētie noskatījās kopā ar skolu jaunatni.

Indra Jaunzeme,
Staiceles lībiešu muzeja Pivālind direktore.
Ineses Timermanes
foto.