Staicele - Reportāžas - Vidusskola - Ūdens diena

25.03.2010.
Staiceles vidusskolas audzēkņi Baltijas jūras projektā (BSP) un pavasara brīvdienās

BSP dibināts 1989. gadā kā UNESCO Asociēto skolu projekts. Tā mērķis ir veidot audzēkņu izpratni par zinātnisko, sociālo un kultūras aspektu ietekmi uz cilvēku un dabu, attīstīt skolēnu spējas pētīt vides izmaiņas un problēmas, veicināt viņu piedalīšanos ilgtspējīgas nākotnes veidošanā Baltijas jūras apkārtnē. BSP darbībā pašlaik iesaistījušās 20 Latvijas skolas, tajā skaitā mūsu – Staiceles vidusskola. Visu projekta pastāvēšanas laiku skolēnu darbošanos koordinēja dabaszinību skolotāja Eugēnija Rudoviča, no 2009./2010. mācību gada šo darbu turpina ģeogrāfijas skolotāja Alda Grāvere.

Šogad pirmais uzdevums BSP ietvaros bija iesaistīt skolēnus Starptautiskās ūdens dienas atzīmēšanā, tāpēc vizuālās mākslas stundās skolotājas Lauras Priekules vadībā 5. un 6. klases audzēkņi veidoja kopdarbu – katrs zīmēja daļu no Salacas upes baseina: sākot no iztekas Burtnieku ezerā līdz ietekai Baltijas jūrā. 7. – 12. klašu skolēnu darbi apkopoti un apskatāmi zīmējumu izstādē Mana Salaca, bet 1. – 4. skolēnu zīmējumu izstādes nosaukums Palu laiks – ūdens dienas. Jauki, ka skolēnu darbi pašlaik pavasarīgi atdzīvina mūsu vidusskolas gaiteņu noformējumu.

Starptautiskajā ūdens dienā – 22. martā – organizējām arī Zini vai mini!, ikgadējo mūsu skolas konkursu, kurā klašu komandas parādīja savas zināšanas un erudīciju dažādos mācību priekšmetos, šoreiz visi uzdevumi bija saistīti ar tēmu Ūdens. 5. – 6. klašu grupā gudrākie izrādījās 5. kases komanda Slīkstoņi, 7. – 8 . klašu konkurencē uzvarēja 7. klases Ūdens pilieni, bet starp 9. – 12. klašu komandām azartiskākie un erudītākie bija 9. klases Eurēka.

25. martā (pēc svinīgā piemiņas brīža represētajiem) skolas zālē tika apbalvoti gan konkursa Zini vai mini! uzvarētāji, gan arī labākie basketbola spēlētāji un spēcīgākās komandas šajā sporta veidā 9. – 12. klašu konkurencē. Skolas direktors J. Krastiņš izsniedza pateicības rakstus par dalību mācību priekšmetu olimpiādēs un novadu konkursos: 12. klases skolēnam Justam Gūtmanim par sasniegumiem angļu valodā, Alvim Apiņam (8.b klase) un Mikum Šļaukstiņam (8.a klase) matemātikā. Viens no labākajiem Alojas novada runas konkursā Vārdi kā pielādētas pistoles bija 12. klases audzēknis Oskars Beitiks, viņš 27. martā piedalās valsts konkursā Rīgā.

Pirmajā Latvijas mēroga glītrakstīšanas konkursā (notika Puikulē) Alojas novada 5. – 6. klašu grupā 3. vietu ieguva mūsu skolas 6. klases skolniece Santa Volde. Paldies skolotājai Ingai Neimanei, ka bērniem bija iespēja piedalīties gan skatuves runas, gan glītrakstīšanas konkursos, kā arī iesaistīties dažādās radošajās darbnīcās.

Protams, ļoti priecājamies, ka sācies pavasaris, tādēļ visi skolēni (arī citi ģimenes locekļi) aicināti veikt fenoloģiskos novērojumus dabā, kas ir viens no BSP darbības virzieniem. Tas nozīmē, ka jāvēro dabas atmoda un jāpieraksta pirmo gājputnu (melnā-meža strazda, lauku cīruļa, baltās cielavas, baltā stārķa, dzeguzes) Latvijā ierašanās datums un vieta, pirmo pavasara ziedu (māllēpju, zilo un balto vizbulīšu) uzplaukšanas laiks, pirmā dzeltenā tauriņa -krūkļu balteņa lidojums. Interesentiem – anketa atrodama internetā pēc šādas adreses: www.bspinfo.lt/program/pheno/Oservation table 2009.doc

Informāciju nodot skolotājai A. Grāverei. Novērojumi tiks apkopoti un nosūtīti starptautiskajam koordinatoram Lietuvā.

Jauku, saulainu mums visiem pavasari!

Skolēniem – interesantas Lieldienu brīvdienas!


5.un 6. klašu skolēnu kopdarbs Salacas baseins, 5. klases skolnieces Līga Ādamsone un Linda Čipote pēc paveiktā darba.

1. – 4. klases skolēnu Ūdens dienai veltītie darbi.Fragmenti no 7.-12. klašu skolēnu zīmējumu izstāde Mana Salaca.


Konkursā Zini vai mini! piedalās 1. klases skolēni: Kalvis Eglītis, Aleksis Strauts, Toms Poļaks, Andris Bīviņš.


4. klases komanda darbībā.


2. klases komanda: Artūrs Talcis, Santa Grāvīte, Raivo Rumka, Laura Reide.9. klases komanda Eurēka gan dzied par ūdeni, gan ceļo pa ūdenīgiem terminiem.


7. klases komanda Ūdens pilieni risina ūdens lomu mājturībā un mājsaimniecībā.


10. klases komanda Katrīna cenšas saprast uzdevumus dabaszinībās.


8.b klases komanda Vāveres: Kristers Talcis, Edijs Bušs, Valts Jaunzems, Kārlis Broms, Sabīne Podskočija, Lolita Ādamsone mēģina atcerēties ar ūdeni saistītos vārdus angļu un krievu valodā.


5. klases komanda – Ģertrūde Vīksna , Dina Čipote, Guntis Kļaviņš, Juris Antoņuks, Kārlis Šļaukstiņš, Līga Ādamsone, Laura Poļaka – veido puzli ar jūras dzīvnieku attēliem.

Alda Grāvere, direktora vietniece