Staicele - Reportāžas - Dziesmu draugiem 10

13.03.2010.
Skani mana dziesma, skani.....

Jau desmit gadus lielākus un mazākus pasākumus Staicelē ar savām skanīgajām dziesmām kuplina ansamblis Dziesmu draugi. Ansambļa dvēsele un ilggadējā vadītāja Dzidra Roce, mīļi dēvēta par Rocīti, pratusi kopā saturēt dziedāt gribošus un varošus vienpadsmit staiceliešus.

Visus desmit gadus ansamblī dzied Maija Kantere, Ilga Plūme, Baiba Eglīte, Dzidra un Niks Graviņi, Ziedonis Pelēkais, Velta Ozola. Laika gaitā viņiem pievienojās Silva Eglīte, Ingūna Staģe, Daina Mūrniece un Māris Grīnbergs. Ansambļa dziedātāja Velta Ozola pelna īpašu atzinību, jo visus šos gadus vismaz divas reizes nedēļā vienalga kādos laika apstākļos mēro ceļu no attālām „Brīvzemnieku” mājām Vīķos, lai piedalītos mēģinājumos vai koncertos Staicelē.

Ansamblis ar labiem panākumiem piedalījies dažādās skatēs un konkursos, kuros iegūtas 1. un 2. vietas. 2007.gadā republikas skatē Aizkrauklē iegūta 1. vieta jaukto ansambļu grupā un 1. kategorijas, 1. pakāpes diploms par skanīgo dziesmu. Šī gada februārī ansamblis piedalījās Limbažu apriņķa jaukto ansambļu skatē, kurā ieguva 1. vietu. Maijā ansamblis pošas uz Ogri, kur notiks Latvijas skate. Dziesmu draugi koncertējuši ne tikai Staicelē , bet arī tuvākā un tālākā apkārtnē – Alojā, Ainažos, Pālē, Pociemā, Viļķenē, Vidrižos, Mazsalacā, Valmierā, Krimuldā, Rencēnos un pat Rīgā dažādos kultūras namos.

Ansambļa desmitgadi Staicelē atzīmēja 13. martā ar brīnišķīgu pasākumu, kurā Dziesmu draugu vadītāja Dzidra Roce teica paldies visiem saviem dziedātājiem, dāvinot viņiem ar labu cilvēku palīdzību sarūpētu atmiņu velti – ansambļa dalībnieku kopbildi skaistā, dubultā rāmītī, lai būtu piemiņa no kopā pavadītā laika Dziesmu draugos. Šādu dāvanu no pasākuma vadītājas Ainas Bergas rokām saņēma arī pati vadītāja.

Jubilejas pasākumu kuplināja ilggadējie Dziesmu draugu draugi – senioru ansamblis Dziesmotā senatne no Valmieras, vadītāja Ausma Dzintare, ar kuriem sadarbība notiek jau septīto gadu, Rīgas VEF kultūras pils vīru vokālais ansamblis, komponista, Mūzikas Akadēmijas docenta Viļņa Salaka vadībā un soliste, skanīgās balss īpašniece, Mūzikas Akadēmijas studente Daina Dombrovska. Jauku apsveikumu bija sarūpējuši kaimiņi no Salacgrīvas novada - Liepupes vīru vokālais ansamblis Andra Zundes vadībā.

Svētkos jubilārus sveikt bija ieradušies arī Alojas novada deputāti, Alojas kultūras nama un Staiceles pilsētas pārvaldes un iestāžu vadītāji, NVO un biedrību vadītāji un pārstāvji un, protams, draugi, radi un kaimiņi.

Pasākums fotomirkļos


Liepupes vīru ansambļa spēles pavadībā jubilāri ienāk zālē.


Muzicē Liepupes vīru ansambļa trio.


Dzied ansamblis Dziesmotā senatne, vadītāja Ausma Dzintare.


Mūzikas Akadēmijas docents Vilnis Salaks un soliste, Mūzikas Akadēmijas studente Daina Dombrovska.


Daina Dombrovska saņem klausītāju sveicienu.


Rīgas VEF kultūras pils vīru vokālais ansamblis, vadītājs - komponists, Mūzikas Akadēmijas docents Vilnis Salaks.


Liepupes vīru ansamblis, vadītājs Andris Zunde.


Dziesmu draugi un viņu vadītāja Dzidra Roce.


Dzidra Roce visiem ansambļa dalībniekiem kā pateicību un piemiņas velti pasniedz ansambļa kopbildi.


Dziesmu draugus sveic ansambļa Dziesmotā senatne vadītāja Ausma Dzintare un dziedātāji.


Daudz baltu dieniņu Laimiņa...

Staiceles pilsētas pārvaldes un iestāžu sveiciens jubilāriem.


Jubilārus sveic Alojas novada domes deputāti (no kreisās) – Māris Možvillo, Valdis Možvillo un Tālivaldis Brents.


Alojas kultūras nama vārdā, atzīmējot labo sadarbību ar kolektīvu, gaviļniekus sveic kultūras nama direktore Ineta Laizāne.


Staiceles radošo sieviešu kluba Stazele vārdā sveic Anita Strokša.


Staiceles lauku sieviešu klubiņa Saulgriezes vārdā kolektīvu sveic Ausma Virse.


Staiceles Vecmāmiņu aerobikas dāmu vārdā Dziesmu draugus sveic Ilga Līsmane.


Sveicēju pulkā arī Jānis Treijs – biedrību Staiceles Seniori un Ūdensroze valdes priekšsēdētājs.


Dziesmu draugi un vadītāja saņem Ainas un Anta Bergu sveicienu.


Mūzikas draugu kopbilde, centrā pasākuma vadītāja Aina Berga, par kuru Dziesmu draugi saka – viņa mūs iecēla saulītē.


Pasākuma otrajā daļā – dejas.


Dzidra Roce.


Daina, Maija, Dzidra, Velta, Ilga.


Ilga un Ziedonis.


Dzidra, Velta, Ilga.

Jubilejas pasākums, kas sakrita ar ansambļa vadītājas dzimšanas dienu, izskanējis.

Kolektīvam turpmāk vēlam veiksmi, daudz skanīgu dziesmu un izturību, jo nemaz jau nav tik viegli likt notīm skanēt, tā, lai vēji tās neaizpūš, tā, lai tās paliek ļaužu dvēselēs.

Lai arī turpmāk Dziesmu draugu dziesmas skan ne tikai ar balsi, bet iet no sirds uz sirdi!

Lai jums izdodas!

Inese Timermane
Indras Jaunzemes
foto