Staicele - Reportāžas - Vidusskola - Direktora stundas

12.03.2010.
Direktora stundas Staiceles vidusskolā

2010. gada marts Staiceles vidusskolā iesākās ar jaunu aktivitāti – Direktora stundu katrā klasē. Direktors Juris Krastiņš ir ne tikai spilgta personība, labs organizators, menedžeris un diplomāts, nopietns izglītības iestādes vadītājs, kam rūp skolēnu ikdiena un nākotne, bet arī izcils orators, asprātīgs, gaiša humora pilns un gudrs cilvēks, kas allaž piemērojas skolēnu vecumposma īpatnībām, lai audzēkņus uzrunātu gan individuāli, gan visa skolas kolektīva kopā sanākšanas reizēs.

No 1. līdz 12. martam direktors J. Krastiņš pabija 1. – 12. klasē audzināšanas stundās. Sarunu tēmas visdažādākās, tik parastas, bet būtiskas topošai personībai: kā veiksmīgi iesākt katru dienu, veidot savu noteiktu režīmu, gudri piepildīt brīvo laiku; kā veidot motivāciju mācīties un mērķtiecību; kā ieklausīties sevī un izzināt savas intereses; ko protu vai gribētu apgūt, lai dzīvē būtu konkurētspējīgs; kāpēc vajadzīgs gribasspēks; ģimenes loma mūsu dzīvē, sporta nozīme veselībai un veiksmei.

Audzināšanas stundu direktors iesāka ar sasveicināšanos, jo rokasspiediens apliecina rakstura noteiktību! Tad – jautājumi un atbildes, piemēri un secinājumi, dzīvespriecīgi smiekli un sarauktas pieres. Pēc skolēnu domām – forša stunda!

Alojas Ausekļa vidusskolas direktorei Inesei Bitei šī ideja likusies interesanta – viena audzināšanas stunda katrā klasē tieši direktoram! Tādēļ 11. martā kopā ar J. Krastiņu pie 3. un 10. klases audzēkņiem devās arī mūsu viešņa!

Lūk, foto mirkļi no direktora J. Krastiņa vadītajām stundām! Ceram, ka tieši skolas direktora teiktais vārds un paša piemērs audzēkņu sirdīs un prātos ar īpašu spēku raisīs visdziļākās pārdomas.


1. klasē kopā ar direktoru Juri Krastiņu viņa vietniece Antra Rudzīte.


Staiceles vsk. direktors J. Krastiņš jautā 11. klases jauniešiem: "Kāpēc jāsporto?"


Staiceles vsk. direktors runā ar 11. klases audzēkņiem par izvēli dzīvē, konkurētspēju, rāmjiem, kas mums jāievēro ik dienas.


Direktors Juris Krastiņš 8.a klasei jautā: "Kāpēc jāmācās?"


Direktors J. Krastiņš stāsta 8.a klasei par pašapziņas celšanu.


J. Krastiņš 3. klases audzēkņiem jautā: "Par ko kļūt?"


3. klasē Emīls Kļaviņš sasveicinās ar Alojas Ausekļa vidusskolas direktori Inesi Biti.


3. klases skolniece Sabīne Tama sasveicinās ar Alojas vidusskolas direktori.


Trešklasniece Agnija Jurika sasveicinās ar Alojas Ausekļa vidusskolas direktori.


Abu vidusskolu direktori audzināšanas stundā 3.klasē.


Rūta Kažoka, Kristīne Ābele, Roberts Siksalietis, Ainārs Ošs iepazīstas ar Alojas Ausekļa vidusskolas direktori.


Staiceles vidusskolas 10. klases  jauniešiem audzināšanas stundā Alojas Ausekļa vidusskolas direktore runā par savas personības veidošanu.

Antra Rudzīte, direktora vietnieceDirektora stundas Staiceles vidusskolā

Staiceles vidusskolā 2009./2010. mācību gada 2. semestrī notiek Vecāku nedēļas, kad audzēkņu vecāki un vecvecāki mīļi gaidīti skolā uz sarunām pie skolas vadības, pedagogiem, klašu audzinātājiem vai vienkārši paciemoties. Informācija rodama internetā vai skolēnu dienasgrāmatās.

Martā savukārt audzēkņus katrā klasē atsevišķi nolēmis uzrunāt vidusskolas direktors Juris Krastiņš, tās būs Direktora stundas – audzināšanas stundas, kad viņš stāstīs, jautās un lūgs nopietni padomāt par visdažādākajiem ētikas jeb morāles jautājumiem, par ko galvenokārt, protams, vajadzētu bērniem stāstīt ģimenēs. Tā kā daļa vecāku bieži vien noslēgušies savās sāpīgajās problēmās vai nebeidzamajos darbos un nespēj atrast laiku ikdienas sarunām ar bērnu, tāpēc mācību iestādē laiku pa laikam jūtam, ka atsevišķiem skolēniem katastrofāli pietrūkst elementāro zināšanu un prasmju audzināšanas jautājumos. Laba uzvedība, iecietība, pienākuma apziņa, motivācija mācīties, savas personības harmonizēšana – lūk, dažas no direktora sarunu tēmām ar skolēniem audzināšanas stundās.

Datums

Klase

Audzinātājs

Audzināšana (kabinets)

Pirmdien,
1. martā

1.

5.

I. Neimane

I. Jurka

5.stunda (savā klasē)

7.stunda (latv.val.kab.)

Otrdien,
2. martā

8.b

11.

I. Apsīte

E. Ozols

1.stunda (latv.val.kab.)

3.stunda (latv.val.kab.)

Trešdien,
3. martā

9.

3.

V. Brente

D. Priekule

4.stunda (latv.val.kab.)

6.stunda (savā klasē)

Ceturtdien,
4. martā

7.

6.

L. Abendrote

I. Konrāde

3.stunda (latv.val.kab.)

4.stunda (latv.val.kab.)

Piektdien,
5. martā

4.

B. Eglīte 5.stunda (savā klasē)

Pirmdien,
8. martā

2.

12.

G. Vizule

V. Andrejeva

5.stunda (savā klasē)

7.stunda (latv.val.kab.)

Trešdien,
10. martā

8.a

V. Tiltiņa 7.stunda (latv.val.kab.)

Ceturtdien,
11. martā

10.

V. Lūse 7.stunda (savā klasē)

Sk. direktors J. Krastiņš