Staicele - Reportāžas - Bibliotēka - E-prasmju nedēļa

06.02.2010.
Elektronisko prasmju nedēļa Staiceles bibliotēkā

Arvien vairāk ikdienā rodas nepieciešamība izmantot informācijas tehnoloģijas – apmaksāt rēķinus internetā ir ne tikai ērti, bet arī lēti, ar interneta palīdzību var sazināties ar draugiem un radiem ārzemēs jebkurā diennakts laikā, tāpat izlasīt jaunākās ziņas. Vai visu to protam? Labs palīgs staiceliešiem bija E-prasmju nedēļas pasākumi Staiceles bibliotēkā no 2. līdz 6. martam.

2. martā ar Staiceles vidusskolas 5.-9. klašu skolēniem tikās Valsts policijas un Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas pārstāves, lai pārrunātu ļoti aktuālu tēmu - drošība internetā (par to atsevišķā reportāžā).


3. martā, izglītības dienā pieaugušajiem, bibliotēkas darbinieces mācīja vecākās paaudzes interesentiem izveidot e-pastu, lai varētu darboties internetbankā, izveidot savu profilu portālā draugiem.lv un citas interneta prasmes.


4. martā informācijas dienā Nebaidies, iesaisties! vispirms uzklausījām Inetas Matvejevas, SIA Lattelecom RBAD VN vadītājas stāstījumu par šobrīd ļoti aktuālu tēmu - virszemes TV. Katrs klausītājs varēja ar speciālistes palīdzību izvēlēties sev vispiemērotāko Lattelecom piedāvājumu, kā arī uz vietas saņemt dekoderi (Lattelecom klienti).


Dekoders maksā 39 latus, taču šajos ekonomiskajos apstākļos būs daudzi cilvēki, kas nevarēs tādu vienreizēju pirkumu izdarīt, tāpēc ir izveidots pakalpojums – dekodera īre ar mēneša maksu Ls 1.98. Līgums tiek slēgts uz 2 gadiem, un šajā laikā dekoders tiek izpirkts.

Kā pievienot dekoderi televizoram – var konsultēties Lattelecom klientu apkalpošanas centru demonstrācijas zālēs, piemēram, Valmierā, Rīgas ielā 9.


Turpinājumā par internetbankas iespējām stāstīja Swedbankas klientu konsultante Ivita Zariņa. Viņa iedrošināja katram atvērt savu internetbanku, konsultācijas var saņemt ceturtdienās plkst. 11. – 13 Staiceles bibliotēkā.


Ilze Elste, Latvenergo klientu konsultante stāstīja, kā interneta portālā www.e-latvenergo.lv var iegūt informāciju par pakalpojumiem un pieteikties tiem, sekot līdzi savam elektrības patēriņam un maksājumu vēsturei. Viņa sīkāk stāstīja arī par Latvenergo klienta kartēm, kuras pakāpeniski tiks ieviestas norēķinu kvīšu vietā.


Valsts ieņēmumu dienesta Limbažu nodaļas speciālisti – Ļubova Ručinska, Anita Krūzkope un Ilze Graviņa stāstīja par elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS), kas ļauj ērti un ātri aizpildīt deklarācijas, pārskatus, nodokļu aprēķinus un iesniegt tos elektroniski Valsts ieņēmumu dienestā gan juridiskām personām (uzņēmējiem, valsts un pašvaldību iestādēm, nevalstiskajām organizācijām), gan fiziskām personām (valsts amatpersonām, saimnieciskās darbības veicējiem un individuālajiem komersantiem). Automātiskā dokumentu pareizības pārbaude samazina pārrakstīšanās un aprēķinu kļūdas. Lai kļūtu par EDS lietotāju, jānoslēdz līgums ar VID, ko arī staicelieši izmantoja.

5. martā bibliotēkas darbinieces aktīviem krustvārdu mīklu minētājiem mācīja, kā atbildes meklēt internetā – portālos Letonika un Google.

6. martā bibliotēkā tika gaidīta studējošā jaunatne, lai iepazītos ar bibliotēku datorprogrammu Alise 4i un digitālo bibliotēku www.e-biblioteka.lv .

Pirmo e-prasmju nedēļu Latvijā organizēja Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) sadarbībā ar Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju (RAPLM).

Ieva Drone