Staicele - Reportāžas - Vidusskola - E-prasmju nedēļa

02.03.2010.
E-prasmju nedēļā – saruna par drošu internetu

2. martā sākas E-prasmju nedēļa visā Eiropā, arī Latvijā un Alojas novadā. Staiceles vidusskolā notika saruna ar skolēniem par drošu internetu, jo tieši jaunieši ir visaktīvākie interneta lietotāji un ne vienmēr apzinās draudus, ko sev līdzi nes plašās iespējas sazināties tīmeklī.


Ar 5. – 9. klašu skolēniem tikās Ieva Skujiņa, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas inspektore un Liāna Andāžane, Valsts policijas Vidzemes reģionālās pārvaldes Kārtības policijas biroja prevencijas grupas inspektore. Attēlā no kreisās: A.Strokša, I.Skujiņa, L.Andžāne.


Vispirms skolēni tika lūgti aizpildīt pasākuma organizatores, Staiceles pilsētas bibliotēkas vadītājas Anitas Strokšas sagatavoto anketu (anonīmi), kurā bija jāatzīmē viņuprāt pareizās atbildes uz jautājumiem par drošību internetā, piemēram, kur jāziņo par atklātu nelegālu interneta saturu.


Tad Ieva Skujiņa ar skolēniem pārrunāja dažādus jautājumus. Vai visa internetā izlasāmā informācija ir patiesa, ja internets ir publiski pieejam vieta, kur jebkurš var ierakstīt jebko? Vai var sarakstīties ar visiem pēc kārtas? Kādas varētu būt potenciālās varmākas pazīmes, jo cilvēku, ar kuru sazināmies, taču neredzam, tādēļ jāzina citas pazīmes, kas liktu ievērot piesardzību. Tika secināts, ka internetā nedrīkst izpaust savu personīgo informāciju – mājas adresi, vecāku darbavietas, savu vecumu, dzimšanas datus, telefona numuru utt., kuru kāds varētu izmantot ļaunprātīgos nolūkos. Arī biežāk lietotā portāla www.draugiem.lv profilā nevajadzētu norādīt šādu informāciju. Tika pārrunāts, kādas paroles ir visdrošākās, ka vislabāk tās glabāt galvā, nevis piezīmju blociņā vai telefonā.

Liāna Andžāne pastāstīja, ka policijā daudzas krimināllietas uzsāktas tādēļ, ka internetā bērni viens otru apsaukā, piedraud, reizēm izmantojot viltus profilu portālā draugiem.lv. Viņa skaidroja, ka par šādām darbībām draud kriminālatbildība jau no 11 gadu vecuma, kad nepilngadīgajiem var piemērot audzinoša rakstura piespiedu līdzekļus, kā arī to, ka policija divu nedēļu laikā var atklāt, kurš cilvēks ir internetā apsaukājis otru vai citādi pretlikumīgi rīkojies, jo katram datoram ir sava ciparu kombinācija, tāpat kā mobilajiem telefoniem. Policijas inspektore aicināja skolēnus neklusēt par šādiem gadījumiem, bet pastāstīt pieaugušajiem, kam bērni uzticas – vislabāk vecākiem, var arī skolotājiem, klases audzinātājai, vai arī ziņot internetā - portālā draugiem.lv Tautas policijā vai www.drossinternets.lv . Savukārt vecākiem lūgums pasekot bērnu darbībām internetā.

Pēc sarunas skolēni noskatījās filmu par drošību internetā.

Nākošajā dienā, aplūkojusi skolēnu anketas, Staiceles pilsētas bibliotēkas vadītāja Anita Strokša secināja: „Būtībā skolēni izprot, ka internets ir publiska telpa, ka tajā par sevi droši var atklāt tikai nenozīmīgu informāciju un jāuzmanās no anonīmiem komplimentiem pie bildēm. Vairāk neziņas parādījās jautājumā – kas jādara ar atklātu nelegālu interneta saturu. Daži skolēni atbildējuši, ka pārsūtītu tālāk, lai to apskata iespējami vairāk cilvēku, bet lielākā daļa tomēr izvēlējušies otru atbildes variantu - jāziņo portālā www.drossinternets.lv vai Valsts policijai. Šeit gribas secināt - iespējams, ka skolēni nezināja, ka ziņojumu tik vienkārši var nosūtīt ar interneta palīdzību.

Grūtāk gājis ar pēdējiem jautājumiem, kuros parādījās bērnu atbildība par nekorektu rīcību internetā - tikai trešā daļa atbildējusi pareizi, ka par viltus profila izveidošanu var sodīt, ja tiek nodarīts kaitējums kādai citai personai, un, ka personai, kura ir emocionāli pazemojusi citu personu, pienākas naudas sods līdz 20 latiem.

Šo pasākumu rīkojot, mūsu vēlme bija, lai skolēni atbildīgi apzinātos savu vietu internetā.”

Ieva Drone