Staicele - Reportāžas - Staiceles vidusskola

15.02.2010.
Staiceles skola olimpiādes gaidās - Projektu nedēļa Staiceles vidusskolā

Katru mācību gadu Latvijas skolās ir viena nedēļa, kas veltīta dažādiem projektiem: skolēnu pašu izvēlētiem, saistītiem ar interešu izglītību vai par skolas noteiktu tēmu. Staiceles vidusskolā parasti Projektu nedēļas ir februārī. Šogad neparedzētie laika apstākļi ienesa korekcijas mūsu ikdienā – izmaiņas mācību procesā: zemās gaisa temperatūras dēļ Projektu nedēļa tika pārcelta no februāra vidus uz auksto nedēļu janvārī (no 25. līdz 29. janvārim). Skolēniem mājās bija jāveic pētījumi, jāvāc materiāli, varēja gan zīmēt vai veidot maketus par ziemas olimpiskajām spēlēm.

Projektu prezentācija norisinājās no 1. līdz 5. februārim klašu audzināšanas stundās. Skolas direktors Juris Krastiņš un direktora vietniece Alda Grāvere piedalījās visu klašu skolēnu prezentācijās.

Sākumskolas skolēni bija veidojuši interesantus maketus, zīmējumus, vecāko klašu skolēni vairāk bija darbojušies ar datoru, meklējot tajā informāciju.

Interese par olimpiādēm, Latvijas sportistu dalību tajās bijusi liela, skolēni izteica savu viedokli, prognozes, aizstāvēja savas domas.

Lai gan ne jau visiem interesē sports un tā norises, iespēja uzstāties auditorijas priekšā, izraisīt interesi klausītājos, prezentācijā bija dota visiem. Jāsecina, ka iepriekš minētās prasmes nemaz nav skolēnu stiprākā puse. Tāpat daudziem jāmācās savu darbu pareizi noformēt.

12. februārī olimpisko uguni iededz Vankūverā, bet plkst. 8.00 no rīta gar skolas ceļu iededzām simboliskās olimpiskās lāpas, nelielā uzrunā skolas direktors aicināja būt aktīviem olimpiādes skatītājiem un līdzjutējiem. 17. februārī iespēja interesentiem noskatīties hokeja maču starp Latviju un Krieviju ir skolas bibliotēkā un klubiņā „Čempiņš”.


Olimpiskais ceļš uz skolu 12. februārī.


Skolas direktors Juris Krastiņš iededz  olimpisko lāpu un uzrunā audzēkņus. 


1. klases skolēni pie olimpiskajiem apļiem skolas priekšā.

Skolēnu darbu izstāde. 
No prezentācijas 1. klasē (skolotājas Ingas Neimanes foto) - Sniegavīru olimpiāde


Distancē Beātes Sedlenieces sniegavīri.


Trasē Andra Bīviņa un Diānas Šķerbakovas sniegavīri.


Aleksis Strauts un viņa sniegavīri spēlē hokeju.


Toms Poļaks ar saviem sniegavīriem bobsleja trasē.

Alda Grāvere
Staiceles vidusskolas direktora vietniece