Staicele - Reportāžas - Jauniešu aktivitātes Staicelē

05.02.2010.
Jauniešu aktivitātes Staicelē

Staiceles jauniešu biedrība „PIVALIND” dibināta 2007. gada 24. aprīlī.

Biedrības dibinātāji: Digna Čuikova, Gita Strokša, Madars Bitītis un Līga Mūrniece.

Biedrības mērķi:
1)bērnu un jaunatnes kultūrizglītības sekmēšana;
2) pilsoniskas sabiedrības attīstības veicināšana;
3)unikālās kultūrvēsturiskās vides sakopšana.

2007. un 2008. gadā biedrībā darbojas 12 jaunieši. 2008. gadā biedrība veiksmīgi startēja Limbažu rajona padomes projekta konkursā „Pilnveidojot sevi, dot citiem!” un ieguva finansējumu projekta izstrādāšanai. Projekta laikā sadarbībā ar Staiceles vidusskolu tika sakopti pilsētas tūrisma objekti, izveidoti specifiski suvenīri, kas raksturo ne tikai Staiceli, bet arī biedrību. Suvenīri tika izmantoti kā reklāmas materiāls pilsētas viesiem. Projekta laikā jauniešiem tika dota iespēja iesaistīties apmācību ciklā, kura laikā varēja apgūt savstarpējo komunikāciju ar pilsētas viesiem, apgūt darbu muzeja krājuma glabāšanā un strādāt Tūrisma informācijas centrā par pilsētas gidu.

2009. gadā par biedrības valdes priekšsēdētāju tiek ievēlēta Anda Timermane, kas tajā brīdī mācījās Staiceles vidusskolas 12. klasē un ikdienā bija ciešā saskarē ar jauniešiem. Andas vadībā biedrībā darbojas ap 16 jauniešu - gan tie, kas mācās vidusskolā, gan citi pilsētas jaunieši.

Biedrības „Pivalind” biedri aktīvi iesaistījās pilsētas sabiedriskās dzīves organizēšanā, kā arī pasākumu rīkošanā un izveidē vidusskolā. 2009. gadā jaunieši apmeklēja un iesaistījās šādos pasākumos:

- Staiceles pilsētas dzimšanas dienā janvārī;

- Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienā martā;

- Piedalījās konkursā „Limbažu erudītākā jauniešu komanda”;

- Stārķu sagaidīšanas svētkos aprīlī;

- 1. aprīļa joku dienā vidusskolā;

- Lieldienu pasākumā;

- Pilsētas talkā aprīlī;

- Velobraucienā Stārķu pavadīšanas svētkos septembrī;


- Takas sakopšanā uz Karogu alām novembrī, kur mūsu goda viesi - „Mazā kavalērija” no Rīgas.

Un tas ir tikai mazumiņš, ko paveic mūsu jaunieši. Ikdienā tiek paveikti daudzi mazi, bet kādam nozīmīgi darbiņi, par kuriem nevienam nestāstām, bet klusībā ceram, ka mūs novērtēs, atbalstīs un sapratīs.

Paldies visiem jauniešiem, kas iesaistās biedrības aktivitātēs.

Paldies arī mūsu atbalstītājiem un labvēļiem, kas allaž ir līdzās un sniedz palīdzīgu roku brīdī, kad tas visvairāk nepieciešams.

Anda Timermane,
Biedrības „Pivalind” valdes priekšsēdētāja