Staicele - Reportāžas - Staiceles pilsētai - 18

30.01.2010.
Pilsēta, kura ir ciešos draugos ar stārķiem un futbolu, svin savu pilngadību - Staicelei 18

30. janvārī Alojas novada pilsēta STAICELE svinēja savu pilngadību – 18. dzimšanas dienu kopš pilsētas statusa piešķiršanas - ar tradicionālo viktorīnu, kur pie laimes rata pulcējas staiceliešu komandas un sacenšas pilsētai nozīmīgāko faktu un notikumu zināšanā, ar apsveikumiem, pašdarbnieku kolektīvu priekšnesumiem un lielu torti, no kuras gabaliņš tiek visiem svētku viesiem. Zālē visu paaudžu staicelieši, jo emocionālais un atraktīvais pasākums, kurā var iesaistīties ikviens, pilsētā ir ļoti gaidīts.


„Kad dzimšanas diena, tad svētki. Kad svētki, tad smaidām. Kad smaidām, tad atceramies visu, kā sākām, kā esam tikuši līdz šodienai. Tas ir garš laiks un patiesībā - ļoti īss. Šajā dienā pilsēta, kura ir ciešos draugos ar stārķiem un futbolu, svin savu pilngadību.

Stārķi lido projām un lido atpakaļ, stārķi vienmēr atnes ko jaunu - atnes visu to, kas pilsētā parādās pēc laika - idejas, domas, cerības un sapņus - daudzus un ļoti lielus sapņus, un tie ar laiku sāk īstenoties.” – Ievedis zālē komandas – viktorīnas dalībnieces, klātesošos uzrunāja Staiceles vidusskolas direktors Juris Krastiņš, kuram svētku dienā uzticēts godpilnais pienākums – pasākuma vadīšana.

Viktorīnā piedalījās 6 komandas.


Staiceles vidusskolas skolotāju komanda Pūces sevi piesaka kustībā.

Kas tur soļo, kas tur dzied,
Pūces raitā solī iet.

Kam tad šodien pilngadība –
Laikam mūsu Staicelei.

Jāsāk svinēt, jāsauc tosti,
Jāzaudē vai jāvinnē.

Kamēr stārķi atgriežas,
Tikmēr pūces darbojas.

Pūču devīze: Jo tumsa dziļāka, jo zvaigznes spožākas!


Staiceles vidusskolas skolēnu komandas Kolumba mazbērni devīze: Gudrības nasta nekad nav par smagu. Novēlējums pretiniekiem - nerunā visu ko zini, bet zini visu, ko runā.


Staiceles vidusskolēnu komanda sevi dēvēja vārdā Relako (Reti laba kompānija) un stāstīja, ka tieši ar šādu nosaukumu jau viktorīnā piedalījušies pirms pāris gadiem un ieguvuši godpilno pēdējo vietu.


Ar prieku kopā sanākam, viktorīnā uzspēlējam, mēs visiem veiksmi novēlam, sev – nezaudēt! – Šādi sevi pieteica Staiceles dejojošo vecmāmiņu komanda Senioru blice.


Staiceles radošo sieviešu kluba Stazeles dāmu moto – Staicele ir skaista, skaista, vajag tikai saskatīt! Saviem konkurentiem viņas vēlēja - zināt visu to, ko nezinām mēs.


Makšķernieku komandas moto - Ne asakas!

Vēlējums Staicelei – Ziemas vidū, ledū un salā, ir liktenis lēmis tev dzimt, tāpēc ceļā un laimi un slavu, reizēm nākas kupenā grimt. Vēlējums citām komandām – Lai jums latviešu sīkstums un Šveika optimisms. Kas šaubās un bīstas, tie ceļmalā mīt, drošais noiet pie mērķa vai krīt.


Kad komandas ieņēma savas vietas, svētki tika pasludināti par atklātiem, popgrupas Do-re-mi mūziķu izpildījumā skanēja Staiceles himna. Pie klavierēm himnas autore un mūzikas pedagoģe Inta Jurka.


Caur tērpiem un mūziku ieskatījāmies Staiceles vēsturē no šūpuļa līdz pilngadībai - Katra piedzimšana ir kā bērna ierašanās šajā pasaulē, bērnu čalas un pasaules izzināšana, kristību laiks, tīņu laiks, mīlestība un meitene ir kļuvusi par jaunu dāmu, kurai jāizvēlas savs tālākais ceļš.


Tērpu mākslinieki – Inese Vikmane un daļa no Dāvida vēsturiskajām kolekcijām. Tērpus demonstrēja Staiceles lībiešu interešu izglītības centra Krustpunkti Vizuālā tēla un personības veidošanas pulciņa dalībnieki, vadītāja Lilita Siliņa.


Svētku viesus uzrunāja Alojas novada domes priekšsēdētāja Dace Vilne un izpilddirektors Gundars Karlsons: „Šovakar mums jāsveic skaista jauna 18 gadīga meitene - krāšņa, koša, pašapzinīga un lepna Staicele, taču vecākiem – tētim un mammai šodien ir svētki divām meitām vienlaikus, gan Staicelei, gan Alojai. Staicelei gribam vēlēt, lai tā saglabā visu, kas tai ir – savu upi, savu lepnību un pašapziņu, savu stārķi, lai skaistais stārķis atskrien arī uz Alojas ziedošajām liepām, un tad varbūt, ka mums iznāk kopīgi bērni...”


Latvijas Futbola federācijas komercdirektors Vladimirs Žuks sveica staiceliešus pilsētas dzimšanas dienā, pasniedzot dāvanu pilsētas pārvaldes vadītājai Ausmai Plūmei un piemetināja, ka futbola kā līgavaiņa sirds pieder Staicelei. (Ilvas Birzkopes foto)


V.Žuks ieraudzīja svarīgu komandu šīs dienas spēlē, kurai pietrūkst īpašs noformējums, un krāšņi ietērpa viktorīnas žūrijas komisijas pārstāvjus.


Latvijas Futbola federācijas valdes loceklis Jānis Bakmanis vispirms pateicās Vladimiram Žukam, piemetinot, ka līgavainis ir fantastisks gan pēc izskata, gan pēc satura, un arī ļoti naudīgs.

Tad viņš pievērsās notikumiem, kas saistās ar pilsētas dzimšanu: „18 gadus atpakaļ šī pilsēta tika radīta nejauši, tas nebija gaidīts bērns... Katrā lietā ir zināma kārtība - tālajā 20. gs. 90-tajos gados bija jāuzskaita zeme, lai Staiceli nosauktu par pagastu. Staiceles pilsētas domē strādāja deputāti, kuri pēc savas būtības laikam bija slinki, jo viņi laicīgi nebija sakārtojuši šos zemes jautājumus. Kad Tauriņa kungs, kādreizējais Limbažu rajona padomes priekšsēdētājs, atbrauca uz Staiceles izpildkomitejas padomes sēdi un gribēja sakārtot Staiceli par pagastu, nekas cits neatlika, kā atlikt šo jautājumu, jo pēc 3 mēnešiem Staicelei bija jākļūst par pilsētu. Lūk, tādā sakarībā šis bērns arī piedzima.


Lūk, cilvēki, kuri piedalījās šajā interesantajā procesā: Arvīds Krogzems, Ints Smiļģis, Emīlija Smiļģe, Vija Kruja, Edvīns Rumba, Pēteris Ieviņš, Santa Bērziņa, Aldis Jansons, Ilgvars Kubuliņš, Daila Graviņa, Aina Rubene, Egons Kaļiņins, Einārs Bērziņš, Alda Grāvere, Antra Rudzīte, Ļubova Smirnova, Alfrēds Rudzītis (attēlā), Andris Krūzītis, Fēlikss Nikamnis, Indulis Graviņš, Edvīns Straume (miris). Visu šo komandu vadīja Jānis Bakmanis. Paldies visiem deputātiem, kas tā izdarīja! Lepojos, ka 18 gadus esmu kopā ar jums. Jūs visi esat fantastiski, lai veicas!”


Žūrijas komisija 4 cilvēku sastāvā (no labās) – Staiceles pilsētas pārvaldes vadītāja Ausma Plūme, viens kārtīgs staicelietis, ļoti nopietns vīrs – Agris Rubenis, mūsu pilsētas ilggadēja darbiniece un labā feja - Ilga Šmite un šī pasākuma organizatore - Inese Timermane.


Spēle sākās, 5 kārtās katra komanda atbildēja uz vienu jautājumu par notikumiem un faktiem Staiceles dzīvē kopš 19. gadsimta līdz mūsu dienām, tādējādi pelnot sev punktus.


1.kārtā bija visveiksmīgākā, jo atbildes zināja visi.


Pēc otrās kārtas līderos izvirzījās Pūces un Stazeles, kas nemainījās līdz spēles beigām.


Kāds ir Staiceles papīrfabrikas kanāla tilta garums, kurš Latvijā zināms mākslinieks dzimis Veclīciema mājās, kāda izstāde 2010. gada janvāra mēnesī tika atklāta pilsētas bibliotēkā, cik ielas pašreiz ir Staicelē... – daži jautājumi jau dzirdēti kādā no iepriekšējām viktorīnām, citi pavisam āķīgi. Un iespējamie atbilžu varianti ne vienu reizi vien samulsināja spēles dalībniekus. Tad žūrijas komisijas vadītājs Agris Rubenis kopā ar spēles vadītāju Juri Krastiņu devās pie skatītājiem, kuriem vienmēr bija zināma pareizā atbilde.


Dažiem spēles dalībniekiem paveicās laimes rata bultiņu iegriezt dāvanas lauciņā, tad atlika vien izvēlēties pareizo kārbiņu, lai tiktu pie papildus balvas.

Spēles starplaikos dalībniekus un līdzjutējus ar saviem priekšnesumiem iepriecināja:


Vecmāmiņu aerobikas dejotājas (darbojas kopš 2003. gada, vadītāja Ārija Bakmane),


interešu izglītības centra Krustpunkti bijušās popgrupas Do-re-mi dziedātāji pilsētas pasākumus kuplinājuši kopš 1996. gada, un viņu vecums šodien tāds pats kā pilsētai,


līdz ar pilsētu izauguši jaunieši, kuri sporta dejas apguva interešu izglītības centra Krustpunkti pulciņā – Linda un Edgars, Sabīne un Mārtiņš,


Lido, tev pasaule plašāka vērsies – dzied interešu izglītības centra Krustpunkti bijušā kolektīva Mini – mini dziedātāji.


Skolotāja Inga aicināja izkustēties visas komandas, atceroties dejas, ko vienā līnijā dejoja senāk (Letkis) un tagad (Pastum, pastum, pietupies!).

Pilsētas pilngadības svētkos aktīvākie jaunieši saņēma pateicības un atzinības balvas.

Jauniešu biedrības Pivalind valdes priekšsēdētāja Anda Timermane izteica pateicību visiem, kas piedalījās Karogu takas sakopšanas talkā Mārtiņos - Verneram Apiņam, Lailai Krastiņai, Evijai Blūmei, Audrim Bērziņam, Alvim Vītolam, Ingusam Talcim, Edgaram Tenisonam, Dāvim Mickēvičam un Dārtai Vilnei, kā arī sponsoriem - Inai Skujai (veikals Ciprese) un Jānim Bakmanim (Latvijas Futbola federācija).


VJFC Staicele direktors Juris Krastiņš par ļoti sekmīgiem un labiem startiem Latvijas čempionātā B grupā apbalvoja jaunos futbolistus, pasniedzot grāmatas Latvija Pekinā un medaļas. Atzinības balvas saņēma - Verners Apiņš, Edgars Tenisons, Toms Smiļģis, Arturs Petrivs, Mārcis Vītols, Kalvis Kovisārs, Kristaps Taulavičus, Mārtiņš Taulavičus, Lotārs Ustrisovs, Audris Bērziņš.

Atzinības balva par jauno futbolistu audzināšanu tika izteikta arī trenerim Imantam Dalkam.

Tikmēr arī spēle tuvojas noslēgumam, taču piecās kārtās neizdevās noskaidrot uzvarētāju, komandām līderēm bija jāiesaistās papildus kārtā.


Jautājumā – cik direktori ir bijuši Staiceles vidusskolai, atšķīrās žūrijas komisijas un spēles dalībnieku viedoklis, savus argumentus izteica Edgars Ozols, bet kopsaucēju neizdevās tik īsā laikā atrast, tādēļ abas komandas – Stazeles un Pūces dalīja 1. un 2. vietu.


Lozējot izšķīrās par balvām – Pūcēm dāvanā interešu izglītības centra Krustpunkti keramikas pulciņa skolotāja, tēlnieka Kārļa Īles un dalībnieku darinātā keramikas vāze,


Stazelēm – dāvanu kartes kafejnīcā Ķipis.


3. vietā komanda Ne asakas!, 4. vietā – Senioru blice, 5. vietā – Relako, 6. vietā – Kolumba mazbērni.


Komandu Stazeles un Pūces kapteines tika aicinātas iededzināt svētku tortē 18 svecītes.


Inta Jurka sveica pilsētu un dzimšanas dienas viesus ar dziesmu Man šodien 18 gadu.


Visi uz mirkli iedomājās savu karstāko vēlēšanos, kas katram dārgs un vajadzīgs šajā pilsētā, un svecītes nopūta Staiceles pilsētas pārvaldes vadītāja Ausma Plūme un Agris Rubenis, kuri šodien žūrijas komisijā izvērtēja staiceliešu zināšanas.


Pasākuma laikā izskanēja lūgums ziedot līdzekļus svētelim, kurš kopš oktobra mēneša ziemo Staicelē. (Ineses Timermanes foto)

Pasākuma atbalstītāji – Latvijas Olimpiskā komiteja, Latvijas Futbola federācija, Alojas novada dome, Staiceles Lībiešu interešu izglītības centrs Krustpunkti, kafejnīca Ķipis, Staiceles pilsētas bibliotēka, Staiceles kultūras nams un Staiceles Tūrisma informācijas centrs.

Lai pilsētai izdodas augt un augt!

Ieva Drone