Staicele - Reportāžas - Pensionāru balle Staicelē

22.01.2010.
„Cauri sniegiem ...” ar māsām Legzdiņām Staicelē

Šogad staiceliešu tradicionālā pensionāru balle notika nedaudz vēlāk kā parasti – 22. janvārī, un pasākums „Cauri sniegiem ...” izvērtās īpašs – ar Latvijā populārā Dziedošo ģimeņu šova dalībnieču māsu Legzdiņu piedalīšanos.


Jaunajā gadā pasākuma viesus uzrunāja Aina Bergas kundze, pensionāru biedrības „Staiceles Seniori” krustmāte, aktīva dalībniece un lauku sieviešu klubiņa „Saulgriezes” dalībniece.


Gaišuma pilnās māsas Legzdiņas (Gundega Strazda un Aija Eidinta) ar savām dziesmām gandrīz divu stundu garumā dāvāja klausītājiem bezgala daudz pozitīvo emociju.

Daži fotomirkļi no atraktīvā koncerta.


Deju mūziku spēlēja grupa „Vakara variants”.


Vakara viesu dejotprieks.


Atrakcijā „Dejo ar zvaigzni” piedalījās viena dāma no katra galdiņa.


Par šo pasākumu staicelieši bija ļoti pateicīgi gan organizatoriem, gan atbalstītājiem, gan māksliniekiem.


Galda noformējumu veidoja Staiceles LIIC „Krustpunkti” Galda kultūras pulciņa dalībnieki kopā ar skolotāju Ilzi Kalēju.

Pasākuma organizēšanā ļoti aktīvi un ar lielu atdevi iesaistījās Staiceles pilsētas pārvaldes darbinieki un pensionāru biedrības „Staiceles Seniori” padome, jo šajos ekonomiskajos apstākļos tikai kopīgā darbā var sasniegt labu rezultātu. Organizatoru mērķis bija iepriecināt pasākuma apmeklētājus, kas šoreiz lieliski izdevās.

Materiālo atbalstu sniedza Alojas novada dome, Sandris Kalniņš (SIA „Marko K”), Valdis Bārda (SIA „Draugu Dārzs”), Tālivaldis Brents (SIA „TB Robs Auto”). Vislielākais un mīļākais paldies par cienastu uz galdiem Jānim Bakmanim (SIA „Latvijas Futbola federācijas mācību un treniņu centrs „Staicele””).

Ieva Drone
Indras Jaunzemes
un Dairas Mangulsones foto