Staicele - Reportāžas - Staiceles lībiešu muzeja Pivālind

29.12.2009.
No vēstures - Staicele dienā un naktī

Limbažu vēstnesis Nr.2 – 1936. gada 10. janvārī

Staiceles sporta biedrība


31. decembrī bija rīkojusi savu tradicionālo gada pavadīšanu un jaunā gada sagaidīšanu. Vakaru ievadīja ar teātra izrādi, uzvedot 3 cēlienu komēdiju Melnais traips, tam sekoja futbolistu apbalvošana piemiņas žetoniem. Biedrības sekretārs Liepiņš sniedz pārskatu par futbolkomandas sasniegumiem pagājušajā vasarā, no kura redzams, ka komanda absolvējusi pavisam 11 spēles, no kurām zaudētas tik 1 un neizšķirtas 2, bet vārtu attiecība 43:13 pa labu Staicelei. Komanda izcīnījusi arī divus ceļojošus kausus. Valde, ņemot vērā futbolistu sevišķu centību un sasniegumus, nolēmusi apbalvot sudraba piemiņas žetoniem futbolistus: Arvīdu Gertneri, Antonu Bērziņu, Kārli Čaksti, Jāni Čaksti, Oskaru Kreizi, Augustu Jančevskij, Ernestu Dumpi, Albertu Peravs, Ernestu Rodziņu, Hariju Kaudzīti un Jāni Leiti. Žetonus apbalvošanai piesprauž valdes priekšsēdētājs Alfrēds Grūbe. Valde apbalvojusi arī bijušo futbolistu Augustu Grāve, kurš slimības dēļ nevar ierasties, jo atrodas slimnīcā, tādēļ žetonu konvertā pasniedz apbalvotā tēvam nodošanai pēc piederības. Komandas kapteinis Arvīds Gertners apbalvoto vārdā pateicas valdei par parādīto atzinību un uzaicina komandu uzsaukt valdes priekšsēdētājam trīskārtīgu: Lai dzīvo!. Apbalvošanai sekoja viesīgs vakars ar deju un laimes liešanām, bet gada maiņā plkst. 12 naktī visi sapulcējušies uzsauca mūsu valsts prezidentam, vadonim un ministru kabinetam trīskārtīgu Lai dzīvo!. Mūzika spēlē tušu un sākas savstarpējā laimes vēlēšana.

Eglītes vakars

Staiceles papīrfabrikas arodorganizāciju un patērētāju kooperatīva Dadzis biedri 5. janvārī bij rīkojuši kopīgu eglīšu vakaru biedru bērniem Staiceles brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības nama zālē. Bij ieradušies visi biedri un daudz lūgtu viesu, tā, ka nams bij galīgi pārpildīts. Starp lūgtiem viesiem redzama visa vietējās papīrfabrikas administrācija un meistari, kā arī Valmieras apriņķa darba inspektors Taurens. Vakaru ievadīja ar dievkalpojumu. Pie mirdzošas eglītes ziemas svētku vecītis izdalīja biedru bērniem paciņas ar dāvanām. Bērnu apdāvināšanai fabrikas valde bij ziedojusi Ls 40, bet kooperatīvs Dadzis Ls 50. Vakars noritēja lielā jautrībā un vienprātībā, par ko varam no sirds priecāties.

Kartiņas – no muzeja krājuma
Sagatavoja Staiceles lībiešu muzeja Pivālind direktore Indra Jaunzeme