Staicele - Reportāžas - Vidusskola

18.12.2009.
1.semestra noslēgums Staiceles vidusskolā

Piektdien, 2009. gada 18.decembrī, pilsētas kultūras namā notika skaisti mirdzošs Staiceles vidusskolas 5. – 9. klašu Ziemassvētku pasākums.

Pasākumu atklāja skolas visskanīgākās balsis: Rihards (6.klase), Beāte, Lāsma (7.klase), Megija, Elvis (9.klase), Evelīna, Roberts (10.klase), Santa (11.klase), mūzikas skolotāja Inta Jurka ar dziesmu „Gaišus svētkus”, skolotāja Inta ir arī visu brīnišķīgo muzikālo priekšnesumu iestudētāja.


1. svētku pasākuma daļā Staiceles vidusskolas direktors Juris Krastiņš un viņa vietniece mācību darbā Alda Grāvere sveica visus skolēnus par centību mācībās.

Katra klase sniedza priekšnesumu – dziedāja skaistas Ziemassvētku dziesmas.


„Vecgada dziesmiņa” – romantiskā 6.klases izpildījumā (audzinātāja Inga Konrāde).


„Debess ziedi krīt” – 7. klases skanīgā izpildījumā (audzinātāja Linda Abendrote).


„Ziemassvētki” – dzīvespriecīgā 8.b klases izpildījumā (audzinātāja Iveta Apsīte).


„Pepijas dziesma” – 9. klases dziedošo talantu izpildījumā (audzinātāja Vija Brente).


„Reiz Ziemassvētkos” – 10. klases svinīgā izpildījumā (audzinātāja Vizma Lūse).

Un nu jau kā tradīcija, kad vidusskolas Ziemassvētku pasākumu noslēdz skolotāju apvienotais koris.

Linda Abendrote,
autores un sk.Ineses Baltmanes foto