Staicele - Reportāžas - Staiceles Saulgriezes

28.12.2009.
Staiceles Saulgriezēm – 10

Dalīta bēda ir pusbēda, dalīti prieki – divkārši prieki. Nu jau desmito gadu ar šādu domu darbojas Staiceles lauku sieviešu klubiņš Saulgriezes. Sanākot kopā pārdesmit Staiceles pilsētas un lauku teritorijas sievietēm, 1999. gada decembrī tika dibināts klubiņš – gan kā lauku sieviešu interešu aizstāvis un problēmu risinātājs, gan kā iespēja ikdienas dzīvi padarīt daudzveidīgāku un interesantāku.

Klubiņa krustmāte Astrīda Mangale, tolaik jau pieredzes bagāta (dibinājusi Limbažu lauku sieviešu klubiņu Saulessvece), daudz palīdzējusi ar padomu un idejām.

Klubiņa vadītāja - sirds un dvēsele Ārija Korpa ar savu nenogurstošo darbošanos pratusi visus šos gadus saturēt kopā savas „saulgriezes”.

Saulgriezes tiekas regulāri – katru mēnesi – pie pašu sarūpēta cienasta dalās pieredzē pavārmākslas, dārzkopības, adīšanas un citu amatu noslēpumos. Tikšanās reizēs sirdi priecē kopīgi dziedātās dziesmas, kurām pareizo toni uzdod klubiņa dziesmu gariņš – skolotāja Dzidra Roce. Dāmas katru gadu organizē arī kopīgas ekskursijas. Pavasarī, aprīļa mēnesī, visas dalībnieces piedalās Staiceles kapu teritorijas uzkopšanas talkās. 2009. gada vasarā klubiņa vārdā Aina Berga piedalījās un guva atbalstu Limbažu rajona projektu konkursā Pilnveidojot sevi, dot citiem. Par iegūtajiem līdzekļiem kapos tika ierīkota aka un apzaļumota piemiņas vieta Visos karos kritušajiem staiceliešiem pilsētas centrā. Līdz šim Lieldienās un Ziemassvētkos Saulgriežu dalībnieces ar dāvanām un jautrām izdarībām apciemoja Vīķu psihoneiroloģiskās slimnīcas mazos pacientus, bet nu bērni mīt Ainažos. Laba sadarbība Saulgriezēm pastāv ar biedrību Baltā māja – Eiropas Komisijas Europe Direct informācijas centru. Saulgriezes ar prieku apmeklē un piedalās Staiceles radošo sieviešu kluba Stazele un pensionāru biedrības Staiceles seniori rīkotajos pasākumos.

Aktīvi un nenogurstoši darbojoties pagājuši jau veseli desmit gadi. 2009.gada 18. decembrī Staiceles Dienas aprūpes centrā kopā ar Ziemassvētku svinībām notika klubiņa 10. dzimšanas dienas svinības. Hronistes Ausmas Virses veidotais albūms ļāva pakavēties atmiņās, viņas sarūpētā sveču izstāde priecēja Ziemassvētkos.


Biedrības Staiceles seniori valdes priekšsēdētājs Jānis Treijs dāmas aicināja uz deju..


.. muzicēja Antis Bergs no kapelas Pažobele.

Inese Timermane