Staicele - Reportāžas - Konkurss par sakoptāko sētu

17.11.2009.
Konkurss Par sakoptāko sētu Staiceles pilsētā un tās lauku teritorijā

Lai veicinātu vides sakoptību, videi draudzīgu saimniekošanu un pašvaldības saistošo noteikumu ievērošanu, Staiceles pilsētas dome organizēja konkursu Par sakoptāko sētu Staiceles pilsētā un tās lauku teritorijā. Konkurss norisinājās skaistākajos vasaras mēnešos – jūnijā un jūlijā. Domes deputātu apstiprināta komisija – Staiceles pilsētas pārvaldes vadītājs Agris Rubenis, TIC vadītāja Inese Timermane, zemnieku konsultante Lija Lapsiņa, pašvaldības policists Modris Lilenblats, sabiedrības pārstāve Ausma Virse un korespondente Ieva Drone vizuāli apsekoja sētas Staiceles pilsētā un tās lauku teritorijā.

Saņēmām tikai 2 pieteikumus – mēs latvieši esam kautrīgi, vai nu nemākam, vai negribam savu darbu novērtēt? Tāpēc pašvaldības teritorijā apsekošanai tika iekļautas dzīvojamās sētas, lauku sētas, iestādes un uzņēmumi, kuru īpašnieki piekrita piedalīties konkursā.

Tūlīt pēc Jāņiem, dāliju ziedēšanas laikā ciemojāmies Staiceles pilsētas un Līvānciema sētās, 8. jūlijā – Rozēnu puses sētās, jūlija beigās, kad ziedēja lilijas, braucām uz Vīķiem un aplūkojām sētas Staiceles pilsētas pārupē.

Augusta sākumā apkopojām rezultātus. Pavisam tika apsekotas 34 sētas Staiceles pilsētas teritorijā un 17 viensētas lauku teritorijā.

19 skaistāko sētu īpašniekiem (vienam ģimenes loceklim) tika dāvināta iespēja piedalīties ekskursijā – Grāveres S., Arnavas V., Andersones M., Lilenblates D,. Mangulsones V., Dintsmanes T., Elsiņas A., Kovisāres A., Prokopovičas I., Vītolas L., Vītolas M., Virša V., Plūmanes L., Bergas A., Spidānse I., Rozītes A., Smiļģes E., Korpas Ā. ģimenēm un Ustrisovai I. (mājas vecākā).

Konkursa komisija nolēma:

Daudzdzīvokļu māju grupā:1.vieta – Parka iela 1, Andersone M.Atzinības rakstu saņem - Cepļu iela 2, Bērziņš E.

Individuālās mājas pilsētā:1.vieta – Liepu 8, Elsiņa A.

Atzinības rakstus saņem:Liepu 5, Kovisāru ģiemene,Krasta 1, Bergu ģimene.

Lauku sētas un individuālās mājas pilsētas lauku teritorijā:1.vieta – Ārgaļi, Plūmaņu ģimene,

Atzinības rakstus saņem:Z/S Virši, Virša V. ģimene,

Z/S Liepkalni, Vītolas L. ģimene,Vītoli, Vītolas M. Ģimene.

Laureātu apbalvošana notika Staiceles pilsētas pārvaldes rīkotajā pasākumā šā gada 17. novembrī .

Mīļš paldies visiem par atsaucību un laipno uzņemšanu. Redzējām ļoti daudz jauku un skaistu lietu un vietu, uzzinājām daudz ko jaunu un neparastu par parastām, ikdienišķām lietām, kā arī ieguvām pieredzi, interesantus un izsmeļošus padomus. Paldies visiem, kuri kopj un radoši veido savas sētas interesantas. Lai Jums pietiek spēka un izturības arī turpmāk darboties!

Konkursa komisijas vārdā Inese Timermane
Ievas Drones foto