Staicele - Reportāžas - Staiceles vidusskola

10.11.2009.
Folkloras stunda - Mārtiņu ieskandināšana

10. novembrī 1. 4. klašu skolēnus uz folkloras stundu mīļi jo mīļi aicināja Staiceles vidusskolas bibliotekāre Iveta Apsīte,


bibliotēkas saimniecīte - Rūta Kažoka un divas nebēdnīgas peles, kuru lomās iejutās Kristīne Ābele (pasākuma iniciatore ) un Ieva Andersone.

Peles un saimniece Mārtiņbērnu zināšanas par Mārtiņiem pārbaudīja tautasdziesmās, ticējumos un mīklu minēšanā, par ko tie saņēma balvu no lielā kārumu groza.

Arī Mārtiņbērni nebija nākuši ”tukšām rokām”.


4. klases skolēni bija ieradušies zirga pajūgā un atveduši zīmējumos attēlotus Mārtiņdienas ticējumus.


3. klases – tautasdziesmas par Mārtiņiem.


Turpretī 2. klases bērni ne tikai skandēja tautasdziesmas, bet arī visiem iemācīja rotaļu Neguli, saulīte.


1. klases skolēni iepazīstināja ar latviešu tautas pasaku – Kā vilks mācījās cept maizi.

Pēc nopietnā darba sekoja jautrākas un atraktīvākas nodarbes – spēles un rotaļas -


Nāc man līdzi,


Čī, čī, zīlīte,


ar pavadošo grupu: flauta - Kristīne, balsis – skolotāja Baiba, Rūta, Ieva.

Paldies par gatavošanos un piedalīšanos:


1.klasei un sk. Ingai


2. klasei un sk. Glorijai


3. klasei un sk. Dacei


4. klasei un sk. Baibai, 10. klases meitenēm - Kristīnei, Rūtai un Ievai - un Staiceles vidusskolas bibliotēkas vadītājai Ivetai.

Inga NEIMANE