Staicele - Reportāžas - Mārtiņdiena Staicelē

10.11.2009.
Mārtiņdienā Staicelē

10. novembris - Mārtiņdiena latviešu gadskārtu paražās ir svinama diena, tā iezīmē rudens beigas un ziemas sākumu, laiku, kad jāpabeidz visi rudens darbi – ražai jābūt novāktai, nokoptai, zemei apartai, jauniem lopiem izaudzētiem. Ap Mārtiņiem zemnieks ir nodrošinājis sev iztiku garajai ziemai un var to godam nosvētīt. Tāpēc dainās Mārtiņu dēvē – labs vīriņš, bagāts vīrs.

Staicelē Mārtiņdienas Bazāra tradīciju pagājušā gadsimta divdesmitajos gados iedibināja Staiceles brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība, 2002. gadā to atjaunoja toreizējā muzeja vadītāja Aina Berga, un kopš tā laika muzejs tradīciju aktīvi turpina, aicinot sabiedrību iesaistīties ziedošanas pasākumos un skolu jaunatni - telpu dekorēšanā un priekšnesumu sniegšanā.

Tā arī šogad Mākslinieku šķūnī jautras mūzikas pavadībā bija pirkšana un pārdošana, dziedāšana un rotaļas, mīklu minēšana un pats galvenais – Mārtiņbērni, kas nes svētību un auglību sētām un laukiem.


Es atvēru nama durvis, Mārtiņbērnu gaidīdama...

Bazāra dalībniekus aktīvai darbībai aicināja pasākuma galvenā organizatore Indra Jaunzeme.


Apbrīnas pilni skatieni pavadīja pirmos Mārtiņbērnus modernās maskās – interešu izglītības centra Krustpunkti stila pulciņa meitenes kopā ar skolotāju Lilitu Siliņu.


Nākošie Mārtiņbērni nāca dziedādami, dzejoļus skandēdami un rotaļādamies – 5-6 gadīgo grupiņas bērni kopā ar skolotājām Jautrīti, Kaiju un Intu.


Kas bij’ laba saimeniece, saņem labi Mārtiņbērnus,
Kas bija tāda skopulīte, tā iebēga aizkrāsnē.

Šajā dienā Staicelē strādāja novada vadība - notika Attīstības komitejas sēde. Jāņa Bakmaņa uzaicināti, deputāti un domes darbinieki Bazārā tika cienāti ar siltu tēju un gardu gaiļa zupu, lai raisītos labas domas un sekmētos iecerētie darbi.


Tirgošanās.


Rudīte aicināja iesaistīties Mārtiņgaiļa vārda minēšanā (šogad tas izrādījās ļoti neparasts – Severīns).


Ziemai sākoties, jādomā arī par uzticamajiem palīgiem dārzā - putniņiem. Ar interesi varējām aplūkot Māra Jaunzema darinātos oriģinālos putnu būrīšus.


Mīklu minēšanā iesaistījās gan pieaugušie, gan bērni.

Lietainā un miglainā Mārtiņdiena pēc ticējumiem sola siltu ziemu – vai tā būs, rādīs laiks.

Bazāra organizatores – Indra, Inese un Anda saka: „Mīļš PALDIES par atsaucību visiem ziedotājiem!


Cilvēki ziedoja dažādas lietas: apģērbus, rotaļlietas, traukus un grāmatas, dārzeņus, ievārījumus un citas mantas. Ziedota tika arī nauda. Pēc Bazāra varējām apdāvināt vairākas daudzbērnu ģimenes, bet ziedotā nauda tiks izlietota Ziemassvētku labdarības pasākumiem, lai uzburtu Ziemassvētku brīnumu tiem, kuri tam zaudējuši ticību. Netiks aizmirsti arī staicelieši veco ļaužu pansionātā, jo Bazārā saņēmām ziedojumu (grāmatas) ar norādi nodot tās pansionāta ļaudīm. Ziedojumus turpināsim vākt visos līdz šim minētajos punktos, un gaidām tādu pašu atsaucību kā līdz šim; vairāk nepieciešamas ziemai piemērotas lietas: siltas zeķes, cimdi un citi apģērbi.

Sakām paldies visiem, kas piedalījās Mārtiņdienas bazāra veidošanā:


MMS bērniem un viņu skolotājai Ārijai Daugulei par jaukajām maskām noformēšanā;


visiem mazajiem Mārtiņbērniem un viņu skolotājām Jautrītei Pelēkajai, Kaijai Kuzinai un Intai Jurkai par jauko uzvedumu un rotaļām;


Krustpunktu stila pulciņa meitenēm un viņu skolotājai Lilitai Siliņai par moderno masku parādi.


Sirsnīgs paldies kapelai Pažobele un tās dalībniekiem Antim Bergam un Ziedonim Pelēkajam par jautro muzicēšanu dzīvajā.

Paldies čaklajiem rūķīšiem: Inai Fedotovai par zupas vārīšanu, Dairai un Valdai Mangulsonēm par cukurmaizēm un pīrādziņiem, Edītei Kalniņai un Ilgai Līsmanei par darbošanos bufetē, Lailai Līsmanei un Rudītei Pogulei par čaklo līdzdarbošanos, paldies Daināram Konrādam par visa apskaņošanu un Udo Gustavsonam par tehnisko palīdzību. Vislielāko paldies sakām ziedotājiem un pasākuma apmeklētājiem!”

Ieva Drone
Foto – Ārija Daugule un Ieva Drone