Staicele - Reportāžas - Staiceles vidusskola

21.10.2009.
Rudošanās cauri gadalaikiem

Abi gali balti, vidus zaļš - ar šo mīklu sākās pasākums Staiceles vidusskolas sākumskolas klasēm.


Atminēt mīklu, kā arī to, kādu gadalaiku simbolizē katras skolotājas tērps, bērniem nesagādāja nekādas grūtības.


Pasākumu krāsaināku padarīja skolēnu darinātās maskas, kuras parādīja bērnu radošo domāšanu un spēju likt lietā rokdarbu un zīmēšanas stundās apgūtās iemaņas.

Pasākums izvērtās jautrs un atraktīvs – mīklu minēšana mijās ar rotaļām, dziesmām un dejām par gadalaiku un dabas norišu tēmām un pierādīja, ka labas lietas var paveikt ar pašu izdomu un bez lieliem ieguldījumiem.

Labāko masku darinātāji saņēma arī simboliskas balviņas un atzinības.

Inga Neimane, skolotāja.