Staicele - Reportāžas - Staiceles bērnudārzs

09.10.2009.
Veram durvis krāsainajā pasaulē – 5-6 gadīgo grupiņas atklāšana Staicelē

9. oktobra vakarā Staiceles vidusskolas 5-6 gadīgo grupiņas skolotājas Jautrīte Pelēkā un Kaija Kuzina aicināja vecākus kopā ar bērniem svinīgi atklāt tikko kosmētiski izremontētās telpas.

Kad valstī sašūpojās pirmskolas izglītības sistēma, un šajā gadā tika atcelta piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātā izglītība, Alojas novadā lēma iesākto turpināt un atrada finansējumu grupiņu skolotāju atalgojumam. Augusta beigās bija zināmas arī vecāku domas – gandrīz visi vēlējās sūtīt bērnus uz skoliņu, kā esam iesaukuši 5-6 gadīgo grupiņu.

Tas deva stimulu skolotājām aktīvi darboties, lai iekārtotu jaunās ierādītās telpas Parka ielā 2, bijušajā bērnudārza ēkā. Pirms tam šajās telpās darbojās Staiceles Mūzikas un mākslas skola, tāpēc tās vajadzēja piemērot 5-6 gadīgo bērnu mācībām un rotaļām. Skolotājas lūdza atbalstu skolas vadībai, bērnu vecākiem, savām ģimenēm un Jānim Bakmanim un dāsni to saņēma. Atsaucība spārnoja un deva iespēju grupiņas teritorijai aplikt sētu, ierīkot slēdzamus vārtiņus, vienā telpā ielikt jaunu grīdu, ...


... iekārtot virtuvīti ar izlietni, trauku novietni un žāvējamo mašīnu, lai bērni varētu pusdienot uz vietas, iekārtot mājīgu sanmezgla telpu, ...


... salabot un nokrāsot jau ilgi kalpojušās mēbeles – pārvērst bijušo līdz nepazīšanai jeb radīt krāsainu un jauku vidi bērnu nodarbēm.


„Man pietrūks buču, lai samīļotu visus tos, kas atbalstīja grupiņas tapšanu ar darbiem, materiāliem un labām domām, kas te veselu mēnesi pavadīja darbdienu vakarus, sestdienas un svētdienas,” - nosaukusi šo laiku par vienu no laimīgākajiem savā mūžā, skolotāja Jautrīte svētku vakarā aicināja bērnus, vecākus un ciemiņus kopīgiem spēkiem radītajā krāsainajā pasaulē –


jūras valstībā,


rožu istabiņā,


zaļajā un dzeltenajā istabā.

Kad klātesošie aplūkojuši mājīgās telpas, skolotājas ar neslēptu saviļņojumu teica LIELU PALDIES visiem atbalstītājiem, stāstot katra labos darbus un mīļai atmiņai dāvinot Staiceles fotogrāfiju no putna lidojuma, kur redzams arī bērnudārzs.

Paldies par atbalstu pirmskolas grupas remonta darbos saņēma:

Latvijas Futbola Federācija un Jānis Bakmanis personīgi,

Staiceles vidusskolas direktors Juris Krastiņš,

Imants Ģederts,


Ziedonis Pelēkais,


Vairis Kuzins,

Māris Borisovs,

Agris Rubenis,

un bērnu vecāki:

Agnis Grāvers un ģimene,

Kristaps Šeikins un ģimene,


Nauris Skujiņš un ģimene,


Gundars Reide un ģimene,

Dzintars Buncis un ģimene,


Uldis Krastiņš un ģimene,


Jurģis Straume un ģimene,

Iveta Apsīte un ģimene,

Jānis Tiltiņš un ģimene,

Līva Ustrisova un ģimene,

Karīna Hincenberga un ģimene,

Māris Broms,

Ieva Krestafoviča,

Sandra Āboltiņa un ģimene,

Intars Teļšinskis un ģimene,

Maija Langenfelde un ģimene,

Ieva Drone un ģimene,

Ina Prokopoviča un ģimene,

Antra Grāvīte un ģimene,

Inese Zalcmane un ģimene,

Līga Andersone un ģimene,

Dzintars Tomsons un ģimene,

Santa Oga un ģimene.

Paldies par sapratni Alojas novada domes priekšsēdētājai Dacei Vilnei un pašvaldības izpilddirektoram Gundaram Karlsonam.


Apsveicēju pulkā deputāti - Jānis Bakmanis, novada domes priekšsēdētājas vietnieks, Tālivaldis Brents, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs, un Ilga Šmite.


Vidusskolas direktors Juris Krastiņš ar sev raksturīgo humora pieskaņu teica: „Direktoram vienmēr jāsaka, ka nav naudas, jo tikai tad parādās cilvēku iniciatīva, ko nevar izmērīt un nopirkt - jūsu sirds mīļumu pret šo bērnu iestādi redzam visā Staicelē. Man patīk, ka, neskatoties uz ieņemamajiem amatiem, prasmēm un politisko pārliecību, darījām katrs ko varējām.” Dāvanā viņš pasniedz termometrus ne tikai telpu siltuma, bet arī sirds siltuma mērīšanai ar domu, ka līdz augšai stabiņiem vēl jākāpj, lai Staicelei uzbūvētu tādu, kā esam iecerējuši.

Direktora vietniece Alda Grāvere dāvināja vitamīnus un vēlēja izturību, lai sagaidītu to brīdi, kad pirmskolas izglītība valstī būs atkal cieņā un godā, kad tiks novērtēti arī prasīto augstāko izglītību ieguvušie pedagogi.

Bērnu vecāki dāvināja laikrādi kādai no daudzajām istabiņām.

Paliek vēl sapņi pavasarim – lapenes un dzeltenās istabiņas remonts.


Kad abas uzņēmīgās un izdomas bagātās skolotājas saņēma ziedus no bērnu rokām,...


... visi tika aicināti cienāties ar gardo kūku, lai nākošajā nedēļā veiksmīgi uzsāktu mācības.

Ieva Drone

P.S. Staiceles vidusskolas direktors Juris Krastiņš pastāstīja, ka skolu vienu vai vairākas reizes gadā pārbauda inspektori no Pārtikas un veterinārā dienesta un Latvijas Republikas Veselības ministrijas Veselības inspekcijas (skolu apmeklēja š.g. 13. oktobrī). Tā kā pirmskolas grupiņas telpās tika veikts kosmētiskais remonts, speciāla telpu nodošanas procedūra nav jāveic. Attiecīgie dienesti tās izvērtēs kārtējā plānotajā pārbaudē.