Staicele - Reportāžas - Staiceles vidusskola

01.09.2009.
„1.septembrī ceļi zied...” - Zinību diena Staiceles vidusskolā

   1.septembrī ceļi zied,-
   Asteres, dālijas, gladiolas
   Zēnu un meiteņu rokās
   Uz skolu iet.


1. klases skolēni svinīgi nāca kopā ar divpadsmitajiem,...


...skanot vidusskolas himnai, tika pacelts skolas karogs – sākās Zinību dienas svētki Staiceles vidusskolā. Sekoja skolas, pilsētas un novada vadības pārstāvju apsveikuma uzrunas.


Vidusskolas direktors Juris Krastiņš: „Straujajā un ātrajā laikā gribu vērst jūsu uzmanību uz to, ka izglītības svars arvien pieaugs - konkurence un daudzas citas lietas šodien spiedīs pievērsties izglītības apgūšanai, uz kuras pamata savu dzīvi varēs nopietni attīstīt tālāk. Izglītības sistēmā un skolās daudz izmaiņu, bet skolotāji strādā. Staiceles vidusskola arī šogad augusi - esam izremontējuši dabaszinību kabinetu, kas bija vēsturisks, neremontēts kopš 1967. gada.

Paldies skolas saimniekam Imantam Ģedertam un visiem, kas pielika savu roku strādājot - tas nav viegli apstākļos, kad tiek samazināts finansējums visos līmeņos. Domāju, ka skola ir pirmā pašvaldības prioritāte, un arī uz priekšu visas lietas tiks sakārtotas.

Blakus skolai futbols, uzņēmums – pļaujam, kopjam, augam, tās ir darbavietas, tas ir ienākuma nodoklis, tā nauda ienāk arī skolā, un šobrīd pret to jāizturas ļoti atbildīgi.

Mācību gads ir uzsācies, katrs no jums atnācis uz skolu ar savu domu, manuprāt - līdz nākošā gada 31. maijam jūsu vienīgais pienākums ir mācīties.”

Alojas novada domes priekšsēdētājas vietnieks Jānis Bakmanis: „Šodien ir skaists dāvināšanas prieks, un Alojas novada dome jums dāvina – pamatskolas un vidusskolas izglītību par velti, futbola nodarbības par velti, mūzikas un mākslas skolas un interešu izglītību par velti – nu komunisms! Tie jaunieši, kas atnākuši 10. klasē uz Staiceli, saprot, ka viņi atnākuši uz visperspektīvāko skolu, lai gan Latvijā ir daudzas labas skolas. Paldies, vecāki, par uzticību, lai visiem veicas!”

Staiceles pilsētas pārvaldes vadītājs Agris Rubenis: „Kā vienmēr Staiceles pilsētas dome (es to saku apzināti, jo centra ietvju rekonstrukcijas projekts iesākās tajā laikā, kad vēl bija Staiceles pilsētas dome) kaut ko uz 1. septembri skolas labā paveic. Šajā reizē veikums varbūt nav tieši saistīts ar skolu, bet kā jūs visi redziet, ir izbūvēti jauni trotuāri, jauna autobusa pieturvieta, uzstādīts apgaismojums, vēl atlicis uzzīmēt tā saucamās zebras un centra projekts būs kārtībā. Tas ir saistīts ar ceļu satiksmes drošību mūsu pilsētā, jo skola atrodas blakus dzīvai satiksmes artērijai. Rūpējoties par jūsu un jūsu bērnu drošību, projekts nākošajā nedēļā tiks veiksmīgi nodots ekspluatācijā.”


Skolas kolektīva sveicienu – jauno dienasgrāmatu saņēma pirmklasnieki. Tradīcija turpinās jau trešo gadu, Staiceles vidusskolas dienasgrāmatas pasniedza skolas direktors Juris Krastiņš un 1. klases audzinātāja Inga Neimane. Vēlot labas sekmes, gaišas domas un saulīti sirdī, pirmklasniekus un viņu audzinātāju sveica arī veikala „Lejasbode” kolektīvs, dāvinot salējumu.


Skolas sveicienu saņēma katrs desmitās klases skolēns un viņu audzinātāja Vizma Lūse. Desmitklasnieku vidū daudz jaunu seju – 7 skolēni no citām Latvijas vietām.


Sveiciens skolotājai Sandrai Strautai, kura tagad mācīs dabaszinātņu priekšmetus.


13. klase – kas tie varētu būt? Tie ir Staiceles vidusskolas bijušās 12.klases beidzēji, tagad studējošie un strādājošie. Viņu vārdā, sakot paldies gan skolas direktoram, gan skolotājiem par labo sagatavošanu tālākajam dzīves ceļam, skolas kolektīvu jaunajā mācību gadā sveica Inese Zalcmane un Eva Smirnova.


Un sākās divpadsmito iezvanīta pirmā mācību stunda, kurā skolēni un viņu vecāki tikās ar klašu audzinātājiem. Attēlā 8.a un 8.b klases skolēni un viņu audzinātāja Vizma Tiltiņa.
Direktora vietniece izglītības jomā Alda Grāvere sniedza šādu informāciju:

"2009. gada 2. septembrī Staiceles vidusskolā skolēnu skaits (1. – 12. klase) ir 190. Pa 13 klašu komplektiem tas sadalās šādi:

 • 1. klasē - 13 skolēni,
 • 2. klasē – 9 skolēni,
 • 3. klasē – 11 skolēni,
 • 4. klasē – 14 skolēni,
 • 5. klasē – 14 skolēni,
 • 6. klasē – 17 skolēni,
 • 7. klasē – 18 skolēni,
 • 8.a un 8.b klasē – 32 skolēni,
 • 9. klasē – 23 skolēni,
 • 10.klasē - 14 skolēni,
 • 11. klasē - 14 skolēni,
 • 12. klasē - 11 skolēni.

Lūk, ziņas par šī pavasara absolventiem.

Septiņi no piecpadsmit 9. klases absolventiem turpina mācības Staiceles vidusskolā, seši – citu rajonu vidusskolās, bet divi mācās arodvidusskolās.

Septiņi no septiņpadsmit 12. klases absolventiem turpina mācības augstskolās, bet desmit strādā."

Ieva Drone